ViCòi: ‘Mình muốn giành thêm một tấm HCV nữa tại bộ môn PUBG Mobile SEA Games 31’

Nội Dung Bài ViCòi: ‘Mình muốn giành thêm một tấm HCV nữa tại bộ môn PUBG Mobile SEA Games 31’

ViCòi: ‘Mình muốn giành thêm một tấm HCV nữa tại bộ môn PUBG Mobile SEA Games 31’

VĐV ViCoi (Phan Văn Đông) muốn giành thêm một tấm huy chương vàng nữa ở nội dung đồng đội PUBG Mobile tại SEA Games 31.

Phỏng vấn tuyển thủ Phan Văn Đông (ViCoi) sau khi giành huy chương vàng bộ môn PUBG Mobile – Nội dung cá nhân tại SEA Games 31 (Nguồn: PUBG Mobile Esports Việt Nam)

#ViCòi #Mình #muốn #giành #thêm #một #tấm #HCV #nữa #tại #bộ #môn #PUBG #Mobile #SEA #Games

VĐV ViCoi (Phan Văn Đông) muốn giành thêm một tấm huy chương vàng nữa ở nội dung đồng đội PUBG Mobile tại SEA Games 31.

Phỏng vấn tuyển thủ Phan Văn Đông (ViCoi) sau khi giành huy chương vàng bộ môn PUBG Mobile – Nội dung cá nhân tại SEA Games 31
(Nguồn: PUBG Mobile Esports Việt Nam)

Xem thêm thông tin ViCòi: ‘Mình muốn giành thêm một tấm HCV nữa tại bộ môn PUBG Mobile SEA Games 31’

ViCòi: ‘Mình muốn giành thêm một tấm HCV nữa tại bộ môn PUBG Mobile SEA Games 31’

VĐV ViCoi (Phan Văn Đông) muốn giành thêm một tấm huy chương vàng nữa ở nội dung đồng đội PUBG Mobile tại SEA Games 31.

Phỏng vấn tuyển thủ Phan Văn Đông (ViCoi) sau khi giành huy chương vàng bộ môn PUBG Mobile – Nội dung cá nhân tại SEA Games 31 (Nguồn: PUBG Mobile Esports Việt Nam)

#ViCòi #Mình #muốn #giành #thêm #một #tấm #HCV #nữa #tại #bộ #môn #PUBG #Mobile #SEA #Games

  • Tổng hợp: DTA City
  • #ViCòi #Mình #muốn #giành #thêm #một #tấm #HCV #nữa #tại #bộ #môn #PUBG #Mobile #SEA #Games

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button