Giáo Dục

Ví dụ và lời giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm số 1

Bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm cũng là một trong những chủ đề có thể xuất hiện trong bài thi tuyển sinh vào lớp 10 mà các em học sinh lớp 9 cần quan tâm. Cùng Happy Home VN ôn tập lại cách làm bài tập qua ví dụ trong tài liệu này.

Hai tổ sản xuất được giao làm 800 sản phẩm trong một thời gian làm bài là 90 phút quy định. Nhờ tăng năng suất lao đọng, tổ 1 vượt mức 10%, tổ 11 vượt mức 20% nên cả hai tổ đã làm được 910 sản phẩm. Tính số sản phẩm phải làm theo kế hoạch.

Lời giải:

Gọi số sản phẩm của tổ I và tổ II làm theo kế hoạch lần lượt là x, y (x, y $in N*$, x và y < 800)
Cả hai tổ theo kế hoạch là 800 sản phẩm, ta có: x + y = 800 (1)
Nhờ tăng năng suất, tổ I làm vượt mức 10% là $frac{10}{100}x$, tổ II vượt mức 20% là $frac{20}{100}y$. Cả hai tổ làm được 910 sản phẩm, ta có:
$(x + frac{10}{100}x) + (y + frac{20}{100}y) = 910 <=> frac{10}{100}x + frac{20}{100}y$ = 910 – 800

$<=> frac{x}{10} + frac{y}{5}$ = 110 <=> x + 2y = 1100 (2).
Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:
$begin{cases}
    x + y =800
    x + 2y = 1100
end{cases}$
<=>
$begin{cases}
    x = 500
    y = 300
end{cases}$
Vậy tổ I làm được 500 sản phẩm và tổ II làm được 300 sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button