Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì? Đúng nhất!

Nội Dung Bài Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì? Đúng nhất!

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì? Đúng nhất!

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì, thông báo tạm khoá báo có vào tài khoản nghĩa là gì, trainghiemhay.com chia sẻ đúng nhất.

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì?
Tạm khoá báo có vào tài khoản là một thông báo của các ngân hàng trong thời gian gần đây đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng mình. 
                                            
 
Tạm khoá báo có vào tài khoản là thông báo hướng dẫn khách hàng cách khoá thẻ tạm thời trong trường hợp mất thẻ, thẻ bị thất lạc hay phát sinh giao dịch giả mạo.
Hiện tại, ngân hàng khuyến khích khách hàng khoá thẻ qua các kênh điện tử như SMS/ Mobile Banking/ Internet Banking để đảm bảo thẻ được khoá nhanh nhất.
Làm gì khi nhận được thông báo Tạm khoá có báo vào tài khoản?
Bạn có thể liên hệ với ngân hàng mình mở tài khoản để tìm hiểu về cách làm để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bản thân.
Một số vấn đề về tài khoản bạn nên biết
1. Tài khoản thanh toán được tạm khóa (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản khi chủ tài khoản yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
2. Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong các trường hợp sau:
a) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.
d) Khi có tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.
3. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các tranh chấp theo quy định tại khoản 2 Điều này đã được giải quyết.
4. Việc phong tỏa tài khoản thanh toán nếu trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản phải chịu tránh nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trên đây là quy định về việc tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

#Tạm #khoá #báo #có #vào #tài #khoản #là #gì #Đúng #nhất

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì, thông báo tạm khoá báo có vào tài khoản nghĩa là gì, trainghiemhay.com chia sẻ đúng nhất.

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì?

Tạm khoá báo có vào tài khoản là một thông báo của các ngân hàng trong thời gian gần đây đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng mình. 

                                           
 

 

Tạm khoá báo có vào tài khoản là thông báo hướng dẫn khách hàng cách khoá thẻ tạm thời trong trường hợp mất thẻ, thẻ bị thất lạc hay phát sinh giao dịch giả mạo.

Hiện tại, ngân hàng khuyến khích khách hàng khoá thẻ qua các kênh điện tử như SMS/ Mobile Banking/ Internet Banking để đảm bảo thẻ được khoá nhanh nhất.

Làm gì khi nhận được thông báo Tạm khoá có báo vào tài khoản?

Bạn có thể liên hệ với ngân hàng mình mở tài khoản để tìm hiểu về cách làm để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bản thân.

Một số vấn đề về tài khoản bạn nên biết

1. Tài khoản thanh toán được tạm khóa (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản khi chủ tài khoản yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

2. Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong các trường hợp sau:

a) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

d) Khi có tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.

3. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các tranh chấp theo quy định tại khoản 2 Điều này đã được giải quyết.

4. Việc phong tỏa tài khoản thanh toán nếu trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản phải chịu tránh nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định về việc tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

Xem thêm thông tin Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì? Đúng nhất!

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì? Đúng nhất!

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì, thông báo tạm khoá báo có vào tài khoản nghĩa là gì, trainghiemhay.com chia sẻ đúng nhất.

Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì?
Tạm khoá báo có vào tài khoản là một thông báo của các ngân hàng trong thời gian gần đây đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng mình. 
                                            
 
Tạm khoá báo có vào tài khoản là thông báo hướng dẫn khách hàng cách khoá thẻ tạm thời trong trường hợp mất thẻ, thẻ bị thất lạc hay phát sinh giao dịch giả mạo.
Hiện tại, ngân hàng khuyến khích khách hàng khoá thẻ qua các kênh điện tử như SMS/ Mobile Banking/ Internet Banking để đảm bảo thẻ được khoá nhanh nhất.
Làm gì khi nhận được thông báo Tạm khoá có báo vào tài khoản?
Bạn có thể liên hệ với ngân hàng mình mở tài khoản để tìm hiểu về cách làm để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bản thân.
Một số vấn đề về tài khoản bạn nên biết
1. Tài khoản thanh toán được tạm khóa (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản khi chủ tài khoản yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
2. Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong các trường hợp sau:
a) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.
d) Khi có tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.
3. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các tranh chấp theo quy định tại khoản 2 Điều này đã được giải quyết.
4. Việc phong tỏa tài khoản thanh toán nếu trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản phải chịu tránh nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trên đây là quy định về việc tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

#Tạm #khoá #báo #có #vào #tài #khoản #là #gì #Đúng #nhất

  • Tổng hợp: DTA City
  • #Tạm #khoá #báo #có #vào #tài #khoản #là #gì #Đúng #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button