Sử dụng định lý Ceva và Menelaus trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Nội Dung Bài Sử dụng định lý Ceva và Menelaus trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Sử dụng định lý Ceva và Menelaus trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Tài liệu gồm 18 trang, chỉ dẫn cách thức sử dụng định lý Ceva và Menelaus trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học trò giỏi Toán bậc THPT.
Phần 1. Đặt vấn đề.
Các bài toán Hình học phẳng là 1 phần quan trọng trong các chuyên đề toán học và cùng lúc nó cũng là 1 mảng khó trong chương trình toán THPT chuyên. Chính vì vậy trong các kì thi học trò giỏi đất nước, thi Olympic Toán quốc tế và khu vực, những bài toán Hình học phẳng cũng hay được nói đến và thường được xem là bài toán khó của kì thi. Trong các dạng toán liên can tới Hình học phẳng thì bài toán đồng quy, thẳng hàng vừa được coi là bài toán quen và lạ, vừa dễ vừa khó. Bởi bài toán đồng quy, thẳng hàng đã được làm quen diễn ra từ các em mở màn học Hình học cho tới chúng ta cảm thấy rất thân thuộc với Hình hoc nó vẫn hiện hữu. Nó lại là bài toán có tần suất hiện ra nhiều nhất trong tất cả các kì thi HSG các ngành với rất nhiều hình thái không giống nhau, chừng độ không giống nhau thậm chí là rất khó.
Các em học trò bậc Trung học phổ quát thường gặp 1 số gieo neo lúc tiếp cận các dạng toán liên can tới bài toán đồng quy thẳng hàng nói riêng và bài toán Hình học phẳng khái quát bởi ko biết phải từ khi đâu và gieo neo lúc định hướng vẽ hình phụ. Cái khó của các em chính là ko nắm được tận tường các cách thức khắc phục từ đấy dẫn tới gieo neo trong khâu định hướng. Để hiểu và áp dụng tốt 1 số dạng toán căn bản và áp dụng tri thức Hình học phẳng vào giải toán đồng quy thẳng hàng thì thông thường học trò phải có tri thức nền móng Hình học hơi hơi đầy đủ và cứng cáp trên tất cả các lĩnh vực của nó.
Trong số rất nhiều các cách thức để khắc phục bài toán đồng quy, thẳng hàng tác giả chọn lựa các cách thức “Sử dụng định lý Ceva và Menelaus” để khắc phục lớp bài toán trên. Đây là cách thức khá cổ đại và đặc biệt cho lớp bài toán này.Phần 2. ĐỊNH LÝ CEVA VÀ MENELAUS TRONG BÀI TOÁN CHỨNG MINH ĐỒNG QUY, THẲNG HÀNG.
1 Lý thuyết.
1.1. Định lí Ceva.
1.2. Định lí Ceva dạng lượng giác (Ceva sin).
1.3 Định lí Menelaus.
2 Bài tập minh họa.
3 Bài tập gần giống.TÀI LIỆU THAM KHẢO

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sử #dụng #định #lý #Ceva #và #Menelaus #trong #bài #toán #chứng #minh #đồng #quy #thẳng #hàng

Tài liệu dài 18 trang, giảng giải cách thức dùng định lý Ceva và Menelaus để chứng minh sự tụ hội và thẳng hàng; Tài liệu dùng để khuyến khích học trò giỏi môn Toán THPT.

Phần 1. Câu hỏi.

Bài toán hình học là 1 phần quan trọng của môn toán, cùng lúc là 1 mảng khó trong chương trình toán THPT chuyên. Vì thế, trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, trong các cuộc thi Olympic Toán học khu vực và quốc tế, các bài toán hình học thường được đề cập và thường được coi là 1 bài toán khó học. Trong các dạng toán liên can tới Mặt phẳng hình học, bài toán đồng dạng và thẳng hàng được coi là bài toán hay, hiếm, dễ nhưng mà khó. Bởi vì chúng ta đã biết tới vấn đề cùng lúc và thẳng hàng diễn ra từ chúng ta mở màn học Hình học, vấn đề cùng lúc và thẳng hàng đã được biết tới cho tới lúc chúng ta hiểu rất rõ về Hình học. 1 lần nữa, HSG là bài toán thường gặp nhất trong các ngành học, với nhiều dạng bài, nhiều chừng độ không giống nhau, thậm chí có những bài rất khó.
Học trò phổ quát gặp 1 số gieo neo, nhất là lúc tiếp cận các dạng toán liên can tới bài toán thẳng hàng và bài toán hình học phẳng khái quát, do ko biết từ khi đâu và khó. Khó khăn đối với các em là chưa hiểu hết các biện pháp dẫn tới khó định hướng. Để hiểu và áp dụng đầy đủ 1 số dạng toán căn bản và áp dụng các bài toán đồng quy hoặc thẳng hàng để áp dụng kiến ​​thức về hình học phẳng, thông thường học trò cần có kiến ​​thức hình học khá đầy đủ và căn bản ở các ngành học.
Trong số rất nhiều cách thức giải bài toán đồng quy, tác giả chọn cách thức “Sử dụng định lý Ceva và Menelaus” để giải bài toán lớp trên. Ấy là 1 cách thức khá cổ đại và thường gặp ở dạng bài toán này.
Phần 2. LÝ THUYẾT CỦA CEVA VÀ MENELAO TRONG CHỨNG CHỈ CẤU HÌNH, DÒNG.

1 Lý thuyết.
1.1. Định lý Ceva.
1.2. Định lý Ceva ở dạng lượng giác (Ceva sin).
1.3 Định lý Menelaus.
2 Bài tập minh họa.
3 Bài tập gần giống.
NGƯỜI GIỚI THIỆU

Tải xuống tài liệu

.

Xem thêm thông tin Sử dụng định lý Ceva và Menelaus trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Sử dụng định lý Ceva và Menelaus trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Tài liệu gồm 18 trang, chỉ dẫn cách thức sử dụng định lý Ceva và Menelaus trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học trò giỏi Toán bậc THPT.
Phần 1. Đặt vấn đề.
Các bài toán Hình học phẳng là 1 phần quan trọng trong các chuyên đề toán học và cùng lúc nó cũng là 1 mảng khó trong chương trình toán THPT chuyên. Chính vì vậy trong các kì thi học trò giỏi đất nước, thi Olympic Toán quốc tế và khu vực, những bài toán Hình học phẳng cũng hay được nói đến và thường được xem là bài toán khó của kì thi. Trong các dạng toán liên can tới Hình học phẳng thì bài toán đồng quy, thẳng hàng vừa được coi là bài toán quen và lạ, vừa dễ vừa khó. Bởi bài toán đồng quy, thẳng hàng đã được làm quen diễn ra từ các em mở màn học Hình học cho tới chúng ta cảm thấy rất thân thuộc với Hình hoc nó vẫn hiện hữu. Nó lại là bài toán có tần suất hiện ra nhiều nhất trong tất cả các kì thi HSG các ngành với rất nhiều hình thái không giống nhau, chừng độ không giống nhau thậm chí là rất khó.
Các em học trò bậc Trung học phổ quát thường gặp 1 số gieo neo lúc tiếp cận các dạng toán liên can tới bài toán đồng quy thẳng hàng nói riêng và bài toán Hình học phẳng khái quát bởi ko biết phải từ khi đâu và gieo neo lúc định hướng vẽ hình phụ. Cái khó của các em chính là ko nắm được tận tường các cách thức khắc phục từ đấy dẫn tới gieo neo trong khâu định hướng. Để hiểu và áp dụng tốt 1 số dạng toán căn bản và áp dụng tri thức Hình học phẳng vào giải toán đồng quy thẳng hàng thì thông thường học trò phải có tri thức nền móng Hình học hơi hơi đầy đủ và cứng cáp trên tất cả các lĩnh vực của nó.
Trong số rất nhiều các cách thức để khắc phục bài toán đồng quy, thẳng hàng tác giả chọn lựa các cách thức “Sử dụng định lý Ceva và Menelaus” để khắc phục lớp bài toán trên. Đây là cách thức khá cổ đại và đặc biệt cho lớp bài toán này.Phần 2. ĐỊNH LÝ CEVA VÀ MENELAUS TRONG BÀI TOÁN CHỨNG MINH ĐỒNG QUY, THẲNG HÀNG.
1 Lý thuyết.
1.1. Định lí Ceva.
1.2. Định lí Ceva dạng lượng giác (Ceva sin).
1.3 Định lí Menelaus.
2 Bài tập minh họa.
3 Bài tập gần giống.TÀI LIỆU THAM KHẢO

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sử #dụng #định #lý #Ceva #và #Menelaus #trong #bài #toán #chứng #minh #đồng #quy #thẳng #hàng

#Sử #dụng #định #lý #Ceva #và #Menelaus #trong #bài #toán #chứng #minh #đồng #quy #thẳng #hàng

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button