Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Phép phân tích và tổng hợp


Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Phép phân tích và tổng hợp sgk ngữ văn lớp 9 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tác giả đã phân tích như thế nào để sáng tỏ luận điểm: ” Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường của học vấn”?

Trả lời

 • Học vấn là thành quả của nhân loại trong quá trình lao động sản xuất và trải nghiệm
 • Học vấn của nhân loại được lưu giữ qua những trang sách và truyền lại cho các thế hệ sau
 • Chính vì thế, sách là một kho tàng quy báu của nhân loại
 • Nếu không lưu lại thành quả trong quá khứ thì phải làm lại từ đầu, do đó, có tiến lên cũng là đi lùi lại.

Bài tập 2: Tác giả đã phân tích lí do chọn sách như thế nào?

Trả lời

 • Di sản tinh thần của con người ngày một phong phú, việc đọc sách ngày càng không dễ.
 • Số lượng sách nhiều, chất lượng lại khác nhau;
 • Sức người có hạn
 • Có sách chuyên môn, có sách thường thức; giữa tri thức chuyên môn và tri thức thường thức lại có quan hệ với nhau.

Bài tập 3: Tác giả đã phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách như thế nào?

Trả lời

 • Đọc sách giúp chúng ta tiếp cận tri thức một sách nhanh và trực tiếp nhất
 • Đọc sách không chọn lọc, đọc lấy số lượng  sẽ không đem lại hiệu quả
 • Đọc sách mà không chịu suy nghĩ thì cũng không có tác dụng gì

Bài tập 4: Qua đó,em hiểu phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận.

Trả lời

 • Phân tích trong văn bản có vai trò làm sáng tỏ luận điểm và tăng sức thuyết phục đồng thời nó giúp người đọc người nghe hiểu và có nhận thức đúng đắn, cái nhìn toàn diện nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button