Soạn văn 11 siêu ngắn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận


Soạn văn 11 siêu ngắn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận – sgk ngữ văn lớp 11 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu, xác định chủ đề nghị luận của văn bản:…

Trả lời

Trong đoạn văn (a) của tác giả Ngô Văn Doanh trích “Tâm lí hướng tới sự thống nhất trong đa dạng của người In-đô-nê-xi-a”. Ta có thể thấy rằng: chủ đề nghị luận của văn bản này chính là trong đất nước In-đô-nê-xi-a có đa dạng rất nhiều dân tộc nhưng họ hòa hợp, thống nhất với nhau.

Trong đoạn văn (b) của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh trong “Kinh nghiệm viết một bài văn”. Mục đích của văn bản nghị luận này là: Nói về Xuân Diệu là một tác giả chuyên nghiệp, đa tài. Ông có thể sáng tác trong nhiều lĩnh vực, một con người rất nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Bài tập 2: Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu: (Theo dõi đoạn trích trong sgk trang 119)….

Trả lời

a) Vấn đề và mục đích nghị luận trong bài đó là:

  • Vấn đề lãng phí nước  tài sản quý giá của đời sống.
  • Kêu gọi bảo vệ nước, tiết kiệm nước.

b) Các luận điểm trong bài gồm có:

  • Nhận thức sai lầm của con người về nước (nước là thứ trời sinh có thể dùng vô tư, xả láng, không cần giữ gìn gì hết).
  • Nguồn nước ngọt trên trái đất là có hạn, không phải nước nào cũng đủ nước ngọt để dùng.
  • Hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước.

c) Tóm tắt văn bản bằng ba câu: Từ trước đến nay, cong người luôn coi nguồn nước là tài sản trời sinh và sử dụng chúng một cách phung phí. Tuy nhiên, trên thực tế nguồn nước cũng là tài nguyên có hạn và không còn dồi dào. Bởi vậy, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ nguồn nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button