Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên năm 2021 Phiếu đánh giá, phân loại viên chức theo Quyết định 3277

Nội Dung Bài Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên năm 2021 Phiếu đánh giá, phân loại viên chức theo Quyết định 3277

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo 5 2021 Phiếu bình chọn, phân loại nhân viên theo Quyết định 3277

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo 5 2021 gồm 10 mẫu, giúp thầy cô tham khảo viết phiếu bình chọn, phân loại nhân viên dễ dãi hơn. Mẫu phiếu bình chọn, phân loại nhân viên thầy cô giáo mới nhất được ban hành kèm Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2021 của Bộ GD&ĐT.Thầy cô cần điền rõ thông tin tư nhân, kết quả tự bình chọn và có phần dành riêng cho nhân viên điều hành bình chọn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu phiếu bình chọn và phân loại nhân viên cho các đơn vị quản lý nghề khác. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Happy Home:Phiếu bình chọn, phân loại nhân viên thầy cô giáo 5 2021Phiếu bình chọn xếp loại chất lượng nhân viên theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐTHướng dẫn viết phiếu bình chọn phân loại nhân viên 5 2021Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 1Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 2Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 3Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 4Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 5Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 6Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 7Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 8Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 9(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phiếu bình chọn xếp loại chất lượng nhân viên theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐTBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 5:Họ và tên:…………………………………………………………………………………Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………Đơn vị công việc:…………………………………………………………………………..I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ chấm dứt, chất lượng, tiến độ công tác):6. Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty):PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao điều hành, đảm trách:8. Năng lực chỉ huy, điều hành:9. Năng lực tập trung, kết đoàn:II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự nhận xét ưu, thiếu sót:2. Tự xếp loại chất lượng:(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).…., ngày….tháng….5….NGƯỜI TỰ NHẬN XÉTIII. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày….tháng….5….NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)1. Nhận xét ưu, thiếu sót:2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).…, ngày….tháng….5…. NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chỉ dẫn viết phiếu bình chọn phân loại nhân viên 5 20211. Chính trị tư tưởngChấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và các nguyên lý tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, tự phê bình và phê bình;Đặt ích lợi của Đảng, đất nước – dân tộc, dân chúng, số đông lên trên ích lợi tư nhân;Có ý kiến, khả năng chính trị vững vàng; kiên trì lập trường; ko dao động trước mọi gian truân, thử thách;Có tinh thần nghiên cứu, học tập, áp dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.2. Đạo đức, lối sốngKhông biển thủ, tham nhũng, thụ động, hoang phí, quan liêu, thời cơ, chuộc lợi, hống hách, cửa quyền; ko có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;Có ý thức kết đoàn, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lành, lớn mạnh;Có lối sống thật thà, khiêm tốn, chân tình, trong trắng, giản dị;Không để người nhà, người quen lợi dụng chức phận, quyền hạn của mình để trục lợi.3. Tác phong, lề lối làm việcCó bổn phận với công tác; năng động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, cởi mở trong tiến hành nhiệm vụ;Có ý thức bổn phận và phối hợp trong tiến hành nhiệm vụ;Có thái độ đúng đắn và cá tính xử sự, lề lối làm việc chuẩn mực, phục vụ đề nghị của văn hóa công vụ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Tinh thần tổ chức kỷ luậtChấp hành sự cắt cử của tổ chức;Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công việc;Thực hiện việc kê khai và công khai của cải, thu nhập theo quy định;5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao+ Đối với cán bộ, công chức, nhân viên chỉ huy, điều hành:Quán triệt, thiết chế hóa và tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; ko để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm luật pháp phải xử lý, trạng thái tố giác, tố giác kéo dài; phòng, chống tham nhũng, hoang phí trong khuôn khổ cơ quan, tổ chức, đơn vị;Chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức rà soát, thanh tra, giám sát, khắc phục tố giác, tố giác theo thẩm quyền; chỉ huy, tiến hành công việc cách tân hành chính, cách tân cơ chế công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vịXây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng 5 của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao điều hành, đảm trách, trong đấy xác định rõ kết quả thật hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng thành phầm chi tiết.+ Đối với công chức, nhân viên ko giữ chức phận chỉ huy, điều hành:Kết quả thật hiện nhiệm vụ theo quy định của luật pháp, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công tác chi tiết được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng tiến hành nhiệm vụ;Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xem xét: Cần bình chọn xác thực, khách quan và thật thà thì từ đấy bản thân nhân viên mới thấy rõ được những thế mạnh và những giảm thiểu của mình. Dựa trên đấy nhân viên mới có thể bình chọn đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ.Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 1UỶ BAN NHÂN DÂN TP……….TRƯỜNG TIỂU HỌC…………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2021Họ và tên: …………………………………Chức danh nghề nghiệp: Giáo ViênĐơn vị công việc: Trường Tiểu Học ….Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng 2; Bậc: 4/9 ; Hệ số lương: 3.33I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:- Luôn trình bày tính chủ động, thông minh, bảo đảm hòan thành nhiệm vụ được giao.- Trong tiến hành nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên lý dân chủ, chấp hành tiến hành theo đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước.- Luôn trình bày tính chủ động, thông minh, bảo đảm hòan thành nhiệm vụ được giao.- Thành tích lúc được cắt cử:+ Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường 5 học……..+ Xếp loại Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên.- Kiểm tra chuyên phản ánh loại: Tốt- Ngày giờ công: Bảo đảm đầy đủ, ko bỏ giờ, bỏ lớp. Có ý thức bổn phận cao trong giảng dạy.- Đạt trình độ tập huấn chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Bảo đảm dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn thận theo hướng đổi mới.- Thường xuyên tham dự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Bản thân tôi tuyệt đối ko làm các việc vi phạm phẩm giá, danh dự, uy tín của nhà giáo, ko xúc phạm danh dự, phẩm giá đồng nghiệp, dân chúng và học trò.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Tôi xoành xoạch có ý thức tự học, cố gắng tăng lên phẩm giá, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân qua các tiết dự giờ đồng nghiệp và tham gia chuyên đề của nhà trường tổ chức.- Sống thật thà, lành mạnh, giản dị, kiểu mẫu, được đồng nghiệp, dân chúng và học trò tín nhiệm.- Sống mẫu mực, trong trắng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học trò và dân chúng.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Tôi luôn thật thà với mọi cơ chế báo cáo, kết quả giảng dạy, và kết quả bình chọn học trò.- Trong môi trường số đông tôi luôn đề cao ý thức kết đoàn với mọi người, khi nào tôi cũng có ý thức san sẻ công tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.- Trong lúc xúc tiếp với dân chúng tôi luôn giữ thái độ đúng đắn, phục vụ ước vọng chính đáng của phụ huynh học trò.- Tình thương mến, sự công bình và bổn phận của 1 nhà giáo khi nào cũng được tôi đặt lên bậc nhất chấm dứt tốt mọi công tác được giao.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Bản thân tôi luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người nhà trong gia đình chấp hành tốt luật pháp, tiến hành theo chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước.- Tự bản thân có ý thức tốt trong việc tiết kiệm, tranh đấu chống tham nhũng, hoang phí, quan liêu, luôn gìn giữ nhân cách đạo đức, tiến hành sớm và nghiêm chỉnh cuộc chuyển di “ Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.- Luôn gìn giữ sự kết đoàn trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần gụi với mọi người, có thái độ và ý thức chuyên dụng cho dân chúng tốt.- Quan hệ tốt với dân chúng tại nơi trú ngụ, được dân chúng yêu quý.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:………………………………………………………………………………………………………….6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:………………………………………………………………………………………………………….II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Ưu: Nhiệt tình trong công việc, luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.Nhược: Đôi lúc chưa khéo trong xử lí công tác.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụNgày….tháng … 5 2021Viên chức tự đánh giáIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày….tháng … 5 2021Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày … tháng … 5 2021Thủ trưởng đơn vị…………………………Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 2PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG THCS………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨCNăm 2021Họ và tên: ……………………………………….Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng IIĐơn vị công việc: Trường THCS……………….I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chính trị tư tưởng:- Về tư tưởng chính trị+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, cơ chế của Đảng và luật pháp của nhà nước.+ Luôn tranh đấu chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.+ Luôn kiểu mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền chuyển di bà con dân chúng tiến hành đúng ý kiến, đường lối của Đảng, luật pháp của nhà nước và cơ chế tại địa phương.+ Tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, hăng hái.2. Đạo đức, lối sống:+ Bản thân xoành xoạch tiến hành và học tập tuân theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.+ Không dao động trước những gian truân thách thức+ Có phẩm giá đạo đức tốt, tác phong nhanh nhảu, mẫu mực+ Có ý thức kết đoàn, có lối sống trong lành, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.+ Có mối quan hệ tốt với dân chúng, học trò cùng gia đình tiến hành tốt các quy định của nhà nước và địa phương nơi trú ngụ.3. Tác phong, lề lối làm việc:+ Luôn viết, nói và làm đúng ý kiến, đường lối, nghị quyết cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước.+ Làm tốt công việc tuyên truyền, chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đúng ý kiến, đường lối, nghị quyết cơ chế của Đảng cũng như cơ chế luật pháp của Nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Luôn tự giác học tập ko dừng tăng lên tri thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.+ Nêu cao vai trò đầu tàu kiểu mẫu, tiến hành nghiêm chỉnh các nguyên lý tổ chức trong sinh hoạt đảng.- Luôn tranh đấu, phòng chống những bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:+Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng, kiểu mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; tiên phong tiến hành nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ chấm dứt, chất lượng, tiến độ công tác):* Về công việc giảng dạy:- Tôi được nhà trường cắt cử giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.- Soạn giảng theo đúng hỗ trợ chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .- Dự giờ, dạy đổi mới bí quyết và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .- Có ý thức cầu tiến, ko dừng học hỏi để tăng lên năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ.- Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong công tác, trình bày vai trò và bổn phận chuyên môn cao. Hết dạ vô cùng với công tác được giao.- Tinh thần bổn phận cao, tự giác trong lao động, học tập, công việc.- Luôn ân cần, gần gụi với học trò, rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp của học trò.- Thường xuyên tư vấn giúp sức tổ trưởng , các thành viên trong tổ để càng ngày càng chất lượng đi lênTrong giai đoạn công việc, bản thân luôn có tinh thần bổn phận công tác và chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, đon đả trong công tác. Tôi luôn tiến hành công tác đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Vì thế tôi đã đạt được những thành quả như sau:+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 20%.+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 35%.+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 25%.+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 28%.- So với kết quả 5 trước thì tỷ lệ học trò khá, giỏi ,trung bình cao hơn 5 trước. Ấy cũng là kết quả cố gắng cố gắng của cả thầy và trò cũng như việc giúp sức của đơn vị mình.* Công việc hoạt động khuyến học khuyến tài.- Liên kết với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền các chủ trương cơ chế của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công việc khuyến học khuyến tài.- Thông qua các cuộc họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng tới Cha Mẹ học trò về các mục tiêu hoạt động của Chi hội, ý nghĩa của việc đăng ký gia đình hiếu học, dòng tộc hiếu học.- Chi hội đã tư vấn với chỉ huy địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức Hội trên khu vực.- Liên kết tốt với các Đoàn thể trong xã trong việc chuyển di các tổ chức, tư nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học trò nghèo, học trò có cảnh ngộ gian truân trong nhà trường. Tổ chức chuyển di học trò tới trường, ân cần, giúp sức học trò nghèo có nguy cơ bỏ học.- Thưởng và cung cấp cho GV trong phong trào bồi dưỡng HS giỏi :- Thưởng cho học trò Tiên tiến, học trò Giỏi và học trò đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.* Về công việc nhân dân đoàn thể:- Có mối quan hệ gần gũi hoà nhã, đúng đắn với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi trú ngụ.- Tăng mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công việc.- Bản thân tôi ko dừng học tập, nghiên cứu. Luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.6. Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty):- Thực hiện tốt trách nhiệm công dân nơi trú ngụ.- Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm tiến hành phương châm phối liên kết giáo dục học trò. Có tinh thần bổn phận và ý thức phụcvụ dân chúng, tranh đấu với những bộc lộ quan liêu, hống hách, nhũng nhiễu, gây phiền nhiễu cho dân chúng.II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự nhận xét ưu, thiếu sót:a. Ưu thế+ Tinh thần bổn phận cao, tự giác trong lao động, học tập, công việc.b. Giảm thiểu, khuyết điểm- Về công việc giảng dạy:+ Chưa đích thực giành nhiều thời kì đầu cơ vào chuyên môn, đôi lúc còn chưa dạn dĩ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+Tinh thần phê và tự phê chưa cao.- Về tham dự công việc xã hội:+ Chưa đích thực có quan hệ khăng khít với nhân dân dân chúng.- Còn nề hà, e ngại, ngại va chạm.2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ….., ngày……tháng…….5………. NGƯỜI TỰ NHẬN XÉTIII. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày….tháng……5……..NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)1. Nhận xét ưu, thiếu sót:……………………………………………………………………………………………………………….2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:……………………………………………………………………………………………………………….(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)……., ngày……tháng……5………NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 3PHÒNG GD&ĐT……TRƯỜNG TH……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 5 2021Họ và tên:……………………………………………………………Chức danh nghề nghiệp:………………………………………..Đơn vị công việc: Trường Tiểu học……………………………I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với nhân vật học trò; bảo đảm khối lượng, chất lượng công tác và thì giờ công.Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới bí quyết dạy học theo hướng đổi mới – lấy học trò làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.Công việc giảng dạy, giáo dục học trò là nhiệm vụ căn bản của nhà trường khái quát và mỗi thầy cô giáo nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công việc giảng dạy, hăng hái học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới bí quyết, tăng lên hiệu quả giờ dạy.Kết quả bình chọn định kì cuối 5 học …….. của lớp …… chi tiết như sau:Sĩ sốĐánh giá môn học và HĐGDĐánh giá năng lực và phẩm chấtTHCTĐCSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trăm261246phần trăm1454phần trăm01246phần trăm1454phần trăm0Bản thân xoành xoạch thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công việc; tiến hành chỉ huy của Chuyên môn và BGH để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao. Bình chọn chuẩn nghề nghiệp: Tốt.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Nhiệt huyết với nghề nghiệp, có tinh thần gìn giữ danh dự, lương tâm nhà giáo; có ý thức kết đoàn, thương mến, giúp sức đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công việc; có lòng bác ái, bao dong, khoan thứ, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; chuẩn bị giúp sức, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí chính đáng của người học, đồng nghiệp và tập thể.- Tận tụy với công tác; tiến hành đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.- Công bình trong giảng dạy và giáo dục, bình chọn đúng bản chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành quả, chống tham nhũng, hoang phí.- Thực hiện phê bình và tự phê phổ biến xuyên, nghiêm chỉnh; thường xuyên học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Tôn trọng học trò, lắng tai các quan điểm, ân cần tới xúc cảm của học trò, ko khiến cho các em bị phụ thuộc.- Tạo bầu ko khí học tập tự giác, linh hoạt, khuyến khích học trò chủ động, thông minh học tập, tạo thời cơ công bình đối với tất cả học trò.- Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học trò tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, tân tiến.- Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân tình, gần gũi, đon đả giúp sức nhau cùng tân tiến vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, cơ chế của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.- Nhận thức và áp dụng đúng mực chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, cơ chế, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được cắt cử. Luôn luôn có ý thức bổn phận cao trong công tác được giao, đon đả tham dự công việc đoàn thể, tiên phong trong các phong trào thi đua của Đoàn – Hội – Đội.- Thực hiện nghiêm những việc cán bộ, nhân viên ko được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, nhân viên.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Ưu điểmCó lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ko vi phạm pháp luật, ko mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân lúc giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của dân chúng.- Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm 3̉o được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.Nhược điểm:- Trong công việc chưa mạnh dạn trong công việc tư vấn đề xuất cho lãnh đạo.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ……,ngày….. tháng. ….5 2021Viên chức tự bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)………………………………….III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản lí nhân viên nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày….. tháng. ….5 2021 Tổ chuyên môn (ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày….. tháng. ….5 2021Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)………………………..Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 4PHÒNG GD&ĐT………………….TRƯỜNG TH&THCS…………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2021- Họ và tên: ……………………………..- Chức danh nghề nghiệp: Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.- Đơn vị công việc: Trường THCS……………………………………..- Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………….. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:a, Công tác được giao:- Giảng dạy: Toán lớp 6A; 6B; 8C.- Kiêm nghiệm: Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.b, Thực hiện quy chế chuyên môn:* Công việc tổ trưởng:- Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy các tổ viên tiến hành tốt công việc soạn giảng.- Thường xuyên rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.* Giảng dạy: Thực hiện tốt các quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với hỗ trợ chương trình, thời khóa biểu và trước 2 ngày theo quy định, chấm dứt tốt các loại giấy tờ, chấm chữa bài đầy đủ công bình và cổ vũ kịp thời đến các em học trò, ko dạy dồn dạy ép, ko cắt xén chương trình, ra vào lớp đúng giờ quy định.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Chấp hành tốt chủ trương đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường.- Nghiêm túc tiến hành nội quy của cơ quan, đơn vị.- Tham gia nghiêm chỉnh các hoạt động của tổ như thăm lớp dự giờ, thao giảng, các hoạt động của tổ.- Tham gia đầy đủ các buổi họp. Trong buổi họp biên chép đầy đủ nội dung các buổi họp, phục tòng sự cắt cử của tổ trưởng, của nhà trường.- Giảng dạy đúng theo kế hoạch đã đề ra, ko cắt xén chương trình, thời lượng các tiết dạy.- Trung thực, công bình, công khai, và khách quan trong chấm chữa bài, bình chọn chất lượng học trò, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục cho nhà trường.- Luôn có ý thức học tập để tăng lên trình độ chuyên môn và tân tiến về mọi mặt, tự học từ tài liệu, học hỏi từ bằng hữu, đồng nghiệp,…3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Phục vụ dân chúng với thái độ đúng đắn, phục vụ ước vọng chính đáng của phụ huynh học trò.- Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học trò với việc học tập và giáo dục của các em.- Có quan hệ đúng đắn với đồng đội, đồng nghiệp.- Gần gụi, thương mến, tôn trọng và đối xử công bình với học trò.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn và đóng góp đầy đủ đoàn phí công đoàn.- Tham gia đầy đủ và đon đả vào các hoạt động bề nổi, các buổi ngoại khóa do nhà trường, Công đoàn, Đoàn và tổ phát động.- Tham gia ủng hộ quỹ bão lũ, quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, …- Thực hiện nghiêm chỉnh các trách nhiệm của người công chức.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Bình chọn ưu, nhược điểm:* Ưu thế- Tư tưởng lập trường vững vàng, kết đoàn với đồng nghiệp và dân chúng.- Thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn do nhà trường, ngành đề ra.- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.- Là tấm gương sáng cho học trò và bằng hữu đồng nghiệp noi theo.* Khuyết điểm:- Trách nhiệm tư nhân trong việc phối liên kết với các đoàn thể khác trong trường có khi còn chưa cao.- Chưa tìm ra được các biện pháp hữu hiệu để tăng lên chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học trò giỏi bộ môn trong nhà trường.- Còn nề hà trong tranh đấu phê và tự phê.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ…………, ngày …… tháng ….. 5 2021Viên chức tự bình chọn……………………………III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày …… tháng ….. 5 2021Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(Ký tên, ghi rõ hộ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 5PHÒNG GD&ĐT……………TRƯỜNG………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học……………Họ và tên:…………………………………….Chức vụ:………………………………………Chức danh nghề nghiệp: ……………….Đơn vị công việc: …………………………………..Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng….., Bậc:….., Hệ số lương: ……I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Tôi luôn chấp hành tốt mọi sự cắt cử của đơn vị, Dạy học có chất lượng, dạy học theo chuẩn tri thức kỹ năng,các nội dung tích hợp. Tôi luôn nêu cao ý thức bổn phận trong các công tác được giao, đon đả trong giảng dạy, ko dừng học hỏi tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học. Hoàn thành giấy tờ, sổ sách tư nhân theo đề nghị của tổ chuyên môn và của nhà trường:- Chất lượng bộ môn:+ Ngữ Văn 6 (D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 95%+ Địa Lí khối 6 (A,B,C,D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 96%+ Địa Lí 7 (B,C): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 94phần trăm2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:Bản thân tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm giá chính trị, đạo đức lối sống trong trắng, ko hoang mang dao động trước mọi cảnh ngộ gian truân, thách thức.Tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương,đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của nhà nước, chuyển di gia đình, đồng nghiệp và dân chúng chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và luật pháp của nhà nước.Giữ gìn đạo đức tư cách và lối sống lành mạnh, trong trắng của thầy cô giáo; có tinh thần tranh đấu với các bộc lộ thụ động; được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học trò và dân chúng.Bản thân luôn gìn giữ đạo đức nhà giáo,có lối sống trong lành, lành mạnh, đời tư trong trắng.Có ý thức kết đoàn, thật thà trong công việc, quan hệ đồng nghiệp, thái độ chuyên dụng cho dân chúng và học trò.Tôi luôn đề cao ý thức kết đoàn trong số đông đơn vị, thật thà, thiệt thà trong các báo cáo cho ban giám hiệu, cấp trên, và trong công tác.Luôn giữ vững mối quan hệ với đồng nghiệp, gắn bó trong trong đơn vị.Có thái độ chuyên dụng cho dân chúng hết mình, luôn mày mò tâm sự ước vọng của học trò lớp chủ nhiệm từ đấy hiểu hơn nhân vật học sinhCó tinh thần tranh đấu với các bộc lộ thụ động trong đơn vị, được đồng nghiệp, học trò và dân chúng yêu mến.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Luôn tôn trọng và gìn giữ mối quan hệ gần gụi, đúng đắn và tôn trọng với nhân dân- Thực hiện tốt các luật lệ ứng sử trong cơ quan đơn vị4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Tôi luôn quyết tâm chấm dứt mọi công tác được giao, luôn quyết tâm nghĩ suy để chấm dứt tốt nhất các công tác của số đông cắt cử cũng như của tư nhân.- Đối với sự cắt cử trong Chi bộ: Tôi được Chi bộ nhà trường cắt cử công việc chuyển di học trò tại …………, tôi luôn liên kết cùng các đồng đội chỉ huy thôn chuyển di bảo đảm công việc chuyển di để bảo đảm sĩ số tới trường theo kế hoạch giao.- Thực hiện công tác đúng các chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên trong Chi bộ.- Trong công việc chuyên môn: Thực hiện đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn của nhà trường cắt cử và của ngành Giáo dục.- Không dừng học tập để tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong bất kỳ cảnh ngộ nào.- Trong công việc học trò bán trú: Tôi luôn sát sao ân cần tới việc vệ sinh nơi ăn chốn ở, bảo đảm nước lèo nấu cơm, sinh hoạt cho học.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Tôi luôn tiến hành đúng chức bổn phận vụ nhà trường và ngành giao, tiến hành đầy đủ công việc chuyên môn được cắt cử, tham dự đon đả có bổn phận vào các hoạt động của nhà trường và địa phương nơi công việc, hăng hái chủ động tham dự các hoạt động nhà trường và địa phương.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ngày ….. tháng….. 5 2021Viên chức tự bình chọn…………………………..III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)1. Quan điểm của số đông Tổ chuyên môn nơi nhân viên công việc:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Nhận xét của Tổ trưởng chuyên môn:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày….tháng….. 5 2021Tổ trưởng chuyên môn…………………………….IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày….tháng…..5 2021Hiệu trưởng……………………..Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 6PHÒNG GD&ĐT …………TRƯỜNG ……………………….——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm ………….Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………….Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học trò chấm dứt tri thức bộ môn đạt 100% số lượng học trò.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Luôn gìn giữ đạo đức và lối sống trong trắng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, tiến hành tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức ko được làm- Có tính kỷ luật và tinh thần kỷ luật cao trong công tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; ko vi phạm đạo đức nghề nghiệp.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:Có ý thức kết đoàn trong nội bộ, tinh thần tự giác cao trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp linh hoạt, chan hòa, hòa nhã với mọi người bao quanh.Luôn nêu cao ý thức thật thà chống việc chạy theo kiểu bề ngoài, ứng phó, thiếu bổn phận và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học trò và phụ huynh.Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, thật tình, thẳng thắng với phụ huynh, với dân chúng lúc giao tiếp công tác.Biết lắng tai quan điểm đóng góp của dân chúng, của đồng nghiệp và học trò để hành động đúng trong cách xử sự và giao tiếp công tác.Gicửa ải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, dân chúng, phụ huynh và học trò hỏi hay thắc mắc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:Bản thân cùng gia đình luôn chấm dứt tốt trách nhiệm đối với địa phương, tham dự đầy đủ các mục tiêu quy đinh của địa phương như: thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ quát, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình đảm trách cũng như môn học mình thích thú dù bản thân ko trực tiếp giảng dạy.Tính xã hội thì bản thân có tạo 2 địa chỉ mạng để giới thiệu về tri thức liên can cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.Bản thân luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được cắt cử giảng dạy, giấy tờ sổ sách.2. Phân loại bình chọn:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày….tháng….5….Viên chức tự bình chọn(Ký tên, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:…………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:…………………………………………………………………………………………………………………………, ngày…tháng….5…Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(Ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày….tháng….5…Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 7PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNgày…… tháng …..5……PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ- Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch nhân viên: ……………………………- Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………- Đơn vị công việc: ………………………………………………………………….…………I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết (nêu chừng độ chấm dứt nhiệm vụ)- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với nhân vật học trò; bảo đảm khối lượng, chất lượng công tác và thì giờ công.- Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới bí quyết dạy học theo hướng đổi mới – lấy học trò làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.- Công việc giảng dạy, giáo dục học trò là nhiệm vụ căn bản của nhà trường khái quát và mỗi thầy cô giáo nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công việc giảng dạy, hăng hái học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới bí quyết, tăng lên hiệu quả giờ dạy kết quả chi tiết như sau:*Học trò:Duy trì sĩ số: 100phần trămHạnh kiểm:Thực hiện đầy đủ: 30/30 emKhông tiến hành đầy đủ: 0/30 em* Học lực:GIỎIKHÁTRUNG BÌNHYẾUSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trăm0416.71458.306250000,0Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đạt giải:- Thi Toán tuổi thơ có …. em đạt giải khuyến khích- Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em đạt giải A, …. em được xác nhận.- Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có giải thưởng.- Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong các phong trào do Liên đội phát động.- 5 học 20…- 20…. Chi đội …. đã đạt danh hiệu Chi đội Lớn mạnh.*Giáo viên:- Thực hiện soạn, giảng đúng theo hỗ trợ trình.- Bảo đảm ngày, giờ công.- Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn phát động.- Được bảo lưu kết quả thầy cô giáo dạy giỏi cấp huyện 5 học 20….- 20…- Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.*Công việc khác được giao:- Bản thân xoành xoạch thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công việc; tiến hành chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan điều hành cấp trên để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.- Là 1 đảng viên bản thân luôn tiến hành tốt nguyên lý dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao ý thức tinh thần tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự cắt cử điều động của tổ chức, luôn làm đúng tác dụng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chuẩn bị nhận nhiệm vụ và chấm dứt tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động thông minh và kiểu mẫu tiến hành các cơ chế sinh hoạt, nội quy quy chế của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng tai quan điểm đóng góp của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để mọi người được tự do bộc bạch chính kiến, ước vọng của mình.- Là 1 UVBCH Công đoàn bản thân luôn quyết tâm chấm dứt tốt công việc Công đoàn.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp- Có tinh thần cao trong công tác, xoành xoạch chấm dứt tốt công tác được giao.- Có ý thức phối hợp, cộng tác tốt trong công tác đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để tiến hành nhiệm vụ chung. Nhằm chấm dứt công tác chuyên môn của mình và của cả cơ quan.3. Về ý thức bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của viên chứcCó ý thức kết đoàn với mọi người, xây dựng được mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, gìn giữ kết đoàn nội bộ, gần gụi với dân chúng, ko có bộc lộ xa vắng nhân dân.Biết lắng tai quan điểm đóng góp của dân chúng để hành động đúng trong cách xử sự và giao tiếp công tác cũng như trong công tác chuyên môn.Luôn có tinh thần tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm giá đạo đức, tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong trắng, lành mạnh, nhiệt huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học trò, phụ huynh và dân chúng tin yêu, kính trọng.Luôn học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hăng hái tham dự cuộc chuyển di “Nói ko với thụ động trong thi cử và bệnh thành quả trong giáo dục”; cuộc chuyển di “Xây dựng môi trường học tập gần gũi”, phong trào xây dựng “Trường học gần gũi, học trò hăng hái”.Các khoản thu của thôn xoành xoạch đóng góp đầy đủ và tiến hành nghiêm chỉnh các quy định của địa phương nơi trú ngụ, gia đình đã chấm dứt các khoản đóng góp với địa phương trong 5 20….Luôn cổ vũ nhân dân tiến hành đường lối chủ trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của viên chức- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, cơ chế của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.- Nhận thức và áp dụng đúng mực chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, cơ chế, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được cắt cử. Luôn luôn có ý thức bổn phận cao trong công tác được giao.- Có ý thức tranh đấu bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, ý kiến, đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước.- Luôn có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham gia các cuộc huấn luyện của nhà trường, của ngành tổ chức, cùng lúc luôn có quan điểm để xây dựng, rút kinh nghiệm và thảo luận đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương ngày 1 đi lên.- Thực hiện tốt những việc cán bộ, nhân viên ko được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, nhân viên.- Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, hoang phí và thụ động.- Có ý thức tranh đấu chống tham nhũng, thụ động trong đơn vị công việc.Tự nhận xét những ưu, thiếu sót:Ưu thế:- Luôn quyết tâm học hỏi bằng hữu, đồng nghiệp.- Nhiệt tình trong công tácKhuyết điểm- Tính hay hot nảy.- Công việc phê và tự phê chưa cao.Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………Tư nhân tự phân loại theo kết quả bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụNgười tự đánh giáII. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC1. Quan điểm của số đông………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi nhân viên làm việc………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3. Bình chọn chiều hướng và bản lĩnh tăng trưởng………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. Kết luận phân loại của số đông đơn vị:…………………….……………………………………..………, ngày…. tháng…. 5 ………Thủ trưởng nơi nhân viên làm việc(Ký tên và ghi rõ họ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 8PHÒNG GD&ĐT……TRƯỜNG…………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 5 ……….Họ và tên:………………………………………..Chức danh nghề nghiệp:……………………Đơn vị công việc:……………………………….Hạng chức danh nghề nghiệp: …………….; Bậc: …. ; Hệ số lương: …….I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham dự các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra……………………………………………………………………………………………………….2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,mến thương và có trách nhiệm với học sinh.Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn ân cần và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………..3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình……………………………………………………………………………………………………….4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:Có tinh thần học tập tăng lên trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của 3̉n thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt mà quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan…………………………………………………………………………………………………………II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Ưu điểmTôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ko vi phạm pháp luật, ko mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với dân chúng lúc giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của dân chúng. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm 3̉o được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.ko vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.Nhược điểm:Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo2. Phân loại bình chọn: ………………….(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)Ngày….tháng….5 20….Viên chức tự bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày….tháng….5 20….HIỆU TRƯỞNG(Ký tên, ghi rõ họ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 9Tên cơ quan,tổ chức, đơn vị——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 20…Họ và tên: …………………………………………..Chức danh nghề nghiệp: ……………………….Đơn vị công việc: …………………………………..Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: ….. Hệ số lương: ..I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:………………………………………………………………………………………………………………………………………II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phân loại bình chọn(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)Ngày….tháng….5 20…Viên chức tự bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày….tháng….5 20…Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)Ngày….tháng….5 20…Thủ trưởng đơn vị(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #đánh #giá #phân #loại #viên #chức #giáo #viên #5 #Phiếu #đánh #giá #phân #loại #viên #chức #theo #Quyết #định

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo 5 2021 gồm 10 mẫu, giúp thầy cô tham khảo viết phiếu bình chọn, phân loại nhân viên dễ dãi hơn. Mẫu phiếu bình chọn, phân loại nhân viên thầy cô giáo mới nhất được ban hành kèm Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2021 của Bộ GD&ĐT.

Thầy cô cần điền rõ thông tin tư nhân, kết quả tự bình chọn và có phần dành riêng cho nhân viên điều hành bình chọn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu phiếu bình chọn và phân loại nhân viên cho các đơn vị quản lý nghề khác. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Happy Home:

Phiếu bình chọn xếp loại chất lượng nhân viên theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

5:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………

Đơn vị công việc:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………

4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….

5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ chấm dứt, chất lượng, tiến độ công tác):

6. Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty):

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao điều hành, đảm trách:

8. Năng lực chỉ huy, điều hành:

9. Năng lực tập trung, kết đoàn:

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, thiếu sót:

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).

…., ngày….tháng….5….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…., ngày….tháng….5….
NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)

1. Nhận xét ưu, thiếu sót:

2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).

…, ngày….tháng….5….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chỉ dẫn viết phiếu bình chọn phân loại nhân viên 5 2021

1. Chính trị tư tưởng

 • Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và các nguyên lý tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, tự phê bình và phê bình;
 • Đặt ích lợi của Đảng, đất nước – dân tộc, dân chúng, số đông lên trên ích lợi tư nhân;
 • Có ý kiến, khả năng chính trị vững vàng; kiên trì lập trường; ko dao động trước mọi gian truân, thử thách;
 • Có tinh thần nghiên cứu, học tập, áp dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

 • Không biển thủ, tham nhũng, thụ động, hoang phí, quan liêu, thời cơ, chuộc lợi, hống hách, cửa quyền; ko có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;
 • Có ý thức kết đoàn, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lành, lớn mạnh;
 • Có lối sống thật thà, khiêm tốn, chân tình, trong trắng, giản dị;
 • Không để người nhà, người quen lợi dụng chức phận, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm việc

 • Có bổn phận với công tác; năng động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, cởi mở trong tiến hành nhiệm vụ;
 • Có ý thức bổn phận và phối hợp trong tiến hành nhiệm vụ;
 • Có thái độ đúng đắn và cá tính xử sự, lề lối làm việc chuẩn mực, phục vụ đề nghị của văn hóa công vụ.

4. Tinh thần tổ chức kỷ luật

 • Chấp hành sự cắt cử của tổ chức;
 • Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công việc;
 • Thực hiện việc kê khai và công khai của cải, thu nhập theo quy định;

5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, nhân viên chỉ huy, điều hành:

 • Quán triệt, thiết chế hóa và tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; ko để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm luật pháp phải xử lý, trạng thái tố giác, tố giác kéo dài; phòng, chống tham nhũng, hoang phí trong khuôn khổ cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức rà soát, thanh tra, giám sát, khắc phục tố giác, tố giác theo thẩm quyền; chỉ huy, tiến hành công việc cách tân hành chính, cách tân cơ chế công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng 5 của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao điều hành, đảm trách, trong đấy xác định rõ kết quả thật hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng thành phầm chi tiết.

+ Đối với công chức, nhân viên ko giữ chức phận chỉ huy, điều hành:

 • Kết quả thật hiện nhiệm vụ theo quy định của luật pháp, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công tác chi tiết được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng tiến hành nhiệm vụ;
 • Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty.

Xem xét: Cần bình chọn xác thực, khách quan và thật thà thì từ đấy bản thân nhân viên mới thấy rõ được những thế mạnh và những giảm thiểu của mình. Dựa trên đấy nhân viên mới có thể bình chọn đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ.

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN TP……….
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
5 2021

Họ và tên: …………………………………

Chức danh nghề nghiệp: Giáo Viên

Đơn vị công việc: Trường Tiểu Học ….

Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng 2; Bậc: 4/9 ; Hệ số lương: 3.33

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:

– Luôn trình bày tính chủ động, thông minh, bảo đảm hòan thành nhiệm vụ được giao.

– Trong tiến hành nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên lý dân chủ, chấp hành tiến hành theo đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước.

– Luôn trình bày tính chủ động, thông minh, bảo đảm hòan thành nhiệm vụ được giao.

– Thành tích lúc được cắt cử:

+ Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường 5 học……..

+ Xếp loại Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên.

– Kiểm tra chuyên phản ánh loại: Tốt

– Ngày giờ công: Bảo đảm đầy đủ, ko bỏ giờ, bỏ lớp. Có ý thức bổn phận cao trong giảng dạy.

– Đạt trình độ tập huấn chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Bảo đảm dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn thận theo hướng đổi mới.

– Thường xuyên tham dự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Bản thân tôi tuyệt đối ko làm các việc vi phạm phẩm giá, danh dự, uy tín của nhà giáo, ko xúc phạm danh dự, phẩm giá đồng nghiệp, dân chúng và học trò.

– Tôi xoành xoạch có ý thức tự học, cố gắng tăng lên phẩm giá, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân qua các tiết dự giờ đồng nghiệp và tham gia chuyên đề của nhà trường tổ chức.

– Sống thật thà, lành mạnh, giản dị, kiểu mẫu, được đồng nghiệp, dân chúng và học trò tín nhiệm.

– Sống mẫu mực, trong trắng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học trò và dân chúng.

3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:

– Tôi luôn thật thà với mọi cơ chế báo cáo, kết quả giảng dạy, và kết quả bình chọn học trò.

– Trong môi trường số đông tôi luôn đề cao ý thức kết đoàn với mọi người, khi nào tôi cũng có ý thức san sẻ công tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

– Trong lúc xúc tiếp với dân chúng tôi luôn giữ thái độ đúng đắn, phục vụ ước vọng chính đáng của phụ huynh học trò.

– Tình thương mến, sự công bình và bổn phận của 1 nhà giáo khi nào cũng được tôi đặt lên bậc nhất chấm dứt tốt mọi công tác được giao.

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:

– Bản thân tôi luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người nhà trong gia đình chấp hành tốt luật pháp, tiến hành theo chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước.

– Tự bản thân có ý thức tốt trong việc tiết kiệm, tranh đấu chống tham nhũng, hoang phí, quan liêu, luôn gìn giữ nhân cách đạo đức, tiến hành sớm và nghiêm chỉnh cuộc chuyển di “ Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Luôn gìn giữ sự kết đoàn trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần gụi với mọi người, có thái độ và ý thức chuyên dụng cho dân chúng tốt.

– Quan hệ tốt với dân chúng tại nơi trú ngụ, được dân chúng yêu quý.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:

………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Bình chọn ưu, nhược điểm:

Ưu: Nhiệt tình trong công việc, luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.

Nhược: Đôi lúc chưa khéo trong xử lí công tác.

2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày….tháng … 5 2021
Viên chức tự bình chọn

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng … 5 2021
Thủ trưởng trực tiếp bình chọn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày … tháng … 5 2021

Thủ trưởng đơn vị

…………………………

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
5 2021

Họ và tên: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II

Đơn vị công việc: Trường THCS……………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Về tư tưởng chính trị

+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, cơ chế của Đảng và luật pháp của nhà nước.

+ Luôn tranh đấu chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

+ Luôn kiểu mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền chuyển di bà con dân chúng tiến hành đúng ý kiến, đường lối của Đảng, luật pháp của nhà nước và cơ chế tại địa phương.

+ Tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, hăng hái.

2. Đạo đức, lối sống:

+ Bản thân xoành xoạch tiến hành và học tập tuân theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

+ Không dao động trước những gian truân thách thức

+ Có phẩm giá đạo đức tốt, tác phong nhanh nhảu, mẫu mực

+ Có ý thức kết đoàn, có lối sống trong lành, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.

+ Có mối quan hệ tốt với dân chúng, học trò cùng gia đình tiến hành tốt các quy định của nhà nước và địa phương nơi trú ngụ.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

+ Luôn viết, nói và làm đúng ý kiến, đường lối, nghị quyết cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

+ Làm tốt công việc tuyên truyền, chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đúng ý kiến, đường lối, nghị quyết cơ chế của Đảng cũng như cơ chế luật pháp của Nhà nước.

+ Luôn tự giác học tập ko dừng tăng lên tri thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nêu cao vai trò đầu tàu kiểu mẫu, tiến hành nghiêm chỉnh các nguyên lý tổ chức trong sinh hoạt đảng.

– Luôn tranh đấu, phòng chống những bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:

+Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng, kiểu mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; tiên phong tiến hành nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ chấm dứt, chất lượng, tiến độ công tác):

* Về công việc giảng dạy:

– Tôi được nhà trường cắt cử giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

– Soạn giảng theo đúng hỗ trợ chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .

– Dự giờ, dạy đổi mới bí quyết và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .

– Có ý thức cầu tiến, ko dừng học hỏi để tăng lên năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ.

– Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong công tác, trình bày vai trò và bổn phận chuyên môn cao. Hết dạ vô cùng với công tác được giao.

– Tinh thần bổn phận cao, tự giác trong lao động, học tập, công việc.

– Luôn ân cần, gần gụi với học trò, rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp của học trò.

– Thường xuyên tư vấn giúp sức tổ trưởng , các thành viên trong tổ để càng ngày càng chất lượng đi lên

Trong giai đoạn công việc, bản thân luôn có tinh thần bổn phận công tác và chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, đon đả trong công tác. Tôi luôn tiến hành công tác đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Vì thế tôi đã đạt được những thành quả như sau:

+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 28%.

– So với kết quả 5 trước thì tỷ lệ học trò khá, giỏi ,trung bình cao hơn 5 trước. Ấy cũng là kết quả cố gắng cố gắng của cả thầy và trò cũng như việc giúp sức của đơn vị mình.

* Công việc hoạt động khuyến học khuyến tài.

– Liên kết với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền các chủ trương cơ chế của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công việc khuyến học khuyến tài.

– Thông qua các cuộc họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng tới Cha Mẹ học trò về các mục tiêu hoạt động của Chi hội, ý nghĩa của việc đăng ký gia đình hiếu học, dòng tộc hiếu học.

– Chi hội đã tư vấn với chỉ huy địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức Hội trên khu vực.

– Liên kết tốt với các Đoàn thể trong xã trong việc chuyển di các tổ chức, tư nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học trò nghèo, học trò có cảnh ngộ gian truân trong nhà trường. Tổ chức chuyển di học trò tới trường, ân cần, giúp sức học trò nghèo có nguy cơ bỏ học.

– Thưởng và cung cấp cho GV trong phong trào bồi dưỡng HS giỏi :

– Thưởng cho học trò Tiên tiến, học trò Giỏi và học trò đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Về công việc nhân dân đoàn thể:

– Có mối quan hệ gần gũi hoà nhã, đúng đắn với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi trú ngụ.

– Tăng mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công việc.

– Bản thân tôi ko dừng học tập, nghiên cứu. Luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty):

– Thực hiện tốt trách nhiệm công dân nơi trú ngụ.

– Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm tiến hành phương châm phối liên kết giáo dục học trò. Có tinh thần bổn phận và ý thức phục

vụ dân chúng, tranh đấu với những bộc lộ quan liêu, hống hách, nhũng nhiễu, gây phiền nhiễu cho dân chúng.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, thiếu sót:

a. Ưu thế

+ Tinh thần bổn phận cao, tự giác trong lao động, học tập, công việc.

b. Giảm thiểu, thiếu sót

– Về công việc giảng dạy:

+ Chưa đích thực giành nhiều thời kì đầu cơ vào chuyên môn, đôi lúc còn chưa dạn dĩ.

+Tinh thần phê và tự phê chưa cao.

– Về tham dự công việc xã hội:

+ Chưa đích thực có quan hệ khăng khít với nhân dân dân chúng.

– Còn nề hà, e ngại, ngại va chạm.

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

….., ngày……tháng…….5……….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng……5……..
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)

1. Nhận xét ưu, thiếu sót:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).

……, ngày……tháng……5………
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
5 2021

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………..

Đơn vị công việc: Trường Tiểu học……………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với nhân vật học trò; bảo đảm khối lượng, chất lượng công tác và thì giờ công.

Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới bí quyết dạy học theo hướng đổi mới – lấy học trò làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Công việc giảng dạy, giáo dục học trò là nhiệm vụ căn bản của nhà trường khái quát và mỗi thầy cô giáo nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công việc giảng dạy, hăng hái học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới bí quyết, tăng lên hiệu quả giờ dạy.

Kết quả bình chọn định kì cuối 5 học …….. của lớp …… chi tiết như sau:

Sĩ số Bình chọn môn học và HĐGD Bình chọn năng lực và phẩm giá
T H C T Đ C
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
26 12 46% 14 54% 0 12 46% 14 54% 0

Bản thân xoành xoạch thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công việc; tiến hành chỉ huy của Chuyên môn và BGH để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao. Bình chọn chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Nhiệt huyết với nghề nghiệp, có tinh thần gìn giữ danh dự, lương tâm nhà giáo; có ý thức kết đoàn, thương mến, giúp sức đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công việc; có lòng bác ái, bao dong, khoan thứ, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; chuẩn bị giúp sức, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí chính đáng của người học, đồng nghiệp và tập thể.

– Tận tụy với công tác; tiến hành đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

– Công bình trong giảng dạy và giáo dục, bình chọn đúng bản chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành quả, chống tham nhũng, hoang phí.

– Thực hiện phê bình và tự phê phổ biến xuyên, nghiêm chỉnh; thường xuyên học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:

– Tôn trọng học trò, lắng tai các quan điểm, ân cần tới xúc cảm của học trò, ko khiến cho các em bị phụ thuộc.

– Tạo bầu ko khí học tập tự giác, linh hoạt, khuyến khích học trò chủ động, thông minh học tập, tạo thời cơ công bình đối với tất cả học trò.

– Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học trò tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, tân tiến.

– Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân tình, gần gũi, đon đả giúp sức nhau cùng tân tiến vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, cơ chế của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

– Nhận thức và áp dụng đúng mực chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, cơ chế, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được cắt cử. Luôn luôn có ý thức bổn phận cao trong công tác được giao, đon đả tham dự công việc đoàn thể, tiên phong trong các phong trào thi đua của Đoàn – Hội – Đội.

– Thực hiện nghiêm những việc cán bộ, nhân viên ko được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, nhân viên.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Bình chọn ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ko vi phạm pháp luật, ko mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

– Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân lúc giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của dân chúng.

– Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm 3̉o được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

Nhược điểm:

– Trong công việc chưa mạnh dạn trong công việc tư vấn đề xuất cho lãnh đạo.

2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ

……,ngày….. tháng. ….5 2021
Viên chức tự bình chọn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

………………………………….

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC

1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản lí nhân viên nhân viên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày….. tháng. ….5 2021
Tổ chuyên môn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày….. tháng. ….5 2021

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………………………..

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT………………….
TRƯỜNG TH&THCS…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2021

– Họ và tên: ……………………………..

– Chức danh nghề nghiệp: Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.

– Đơn vị công việc: Trường THCS……………………………………..

– Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………….. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:

a, Công tác được giao:

– Giảng dạy: Toán lớp 6A; 6B; 8C.

– Kiêm nghiệm: Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.

b, Thực hiện quy chế chuyên môn:

* Công việc tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy các tổ viên tiến hành tốt công việc soạn giảng.

– Thường xuyên rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

* Giảng dạy: Thực hiện tốt các quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với hỗ trợ chương trình, thời khóa biểu và trước 2 ngày theo quy định, chấm dứt tốt các loại giấy tờ, chấm chữa bài đầy đủ công bình và cổ vũ kịp thời đến các em học trò, ko dạy dồn dạy ép, ko cắt xén chương trình, ra vào lớp đúng giờ quy định.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Chấp hành tốt chủ trương đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

– Nghiêm túc tiến hành nội quy của cơ quan, đơn vị.

– Tham gia nghiêm chỉnh các hoạt động của tổ như thăm lớp dự giờ, thao giảng, các hoạt động của tổ.

– Tham gia đầy đủ các buổi họp. Trong buổi họp biên chép đầy đủ nội dung các buổi họp, phục tòng sự cắt cử của tổ trưởng, của nhà trường.

– Giảng dạy đúng theo kế hoạch đã đề ra, ko cắt xén chương trình, thời lượng các tiết dạy.

– Trung thực, công bình, công khai, và khách quan trong chấm chữa bài, bình chọn chất lượng học trò, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục cho nhà trường.

– Luôn có ý thức học tập để tăng lên trình độ chuyên môn và tân tiến về mọi mặt, tự học từ tài liệu, học hỏi từ bằng hữu, đồng nghiệp,…

3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:

– Phục vụ dân chúng với thái độ đúng đắn, phục vụ ước vọng chính đáng của phụ huynh học trò.

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học trò với việc học tập và giáo dục của các em.

– Có quan hệ đúng đắn với đồng đội, đồng nghiệp.

– Gần gụi, thương mến, tôn trọng và đối xử công bình với học trò.

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:

– Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn và đóng góp đầy đủ đoàn phí công đoàn.

– Tham gia đầy đủ và đon đả vào các hoạt động bề nổi, các buổi ngoại khóa do nhà trường, Công đoàn, Đoàn và tổ phát động.

– Tham gia ủng hộ quỹ bão lũ, quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, …

– Thực hiện nghiêm chỉnh các trách nhiệm của người công chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Bình chọn ưu, nhược điểm:

* Ưu thế

– Tư tưởng lập trường vững vàng, kết đoàn với đồng nghiệp và dân chúng.

– Thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn do nhà trường, ngành đề ra.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là tấm gương sáng cho học trò và bằng hữu đồng nghiệp noi theo.

* Khuyết điểm:

– Trách nhiệm tư nhân trong việc phối liên kết với các đoàn thể khác trong trường có khi còn chưa cao.

– Chưa tìm ra được các biện pháp hữu hiệu để tăng lên chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học trò giỏi bộ môn trong nhà trường.

– Còn nề hà trong tranh đấu phê và tự phê.

2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

……….., ngày …… tháng ….. 5 2021

Viên chức tự bình chọn

……………………………

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:

1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày …… tháng ….. 5 2021

Thủ trưởng trực tiếp bình chọn
(Ký tên, ghi rõ hộ tên)

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 5

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
5 học……………

Họ và tên:…………………………………….

Chức vụ:………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: ……………….

Đơn vị công việc: …………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng….., Bậc:….., Hệ số lương: ……

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:

Tôi luôn chấp hành tốt mọi sự cắt cử của đơn vị, Dạy học có chất lượng, dạy học theo chuẩn tri thức kỹ năng,các nội dung tích hợp. Tôi luôn nêu cao ý thức bổn phận trong các công tác được giao, đon đả trong giảng dạy, ko dừng học hỏi tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học. Hoàn thành giấy tờ, sổ sách tư nhân theo đề nghị của tổ chuyên môn và của nhà trường:

– Chất lượng bộ môn:

+ Ngữ Văn 6 (D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 95%

+ Địa Lí khối 6 (A,B,C,D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 96%

+ Địa Lí 7 (B,C): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 94%

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Bản thân tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm giá chính trị, đạo đức lối sống trong trắng, ko hoang mang dao động trước mọi cảnh ngộ gian truân, thách thức.

Tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương,đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của nhà nước, chuyển di gia đình, đồng nghiệp và dân chúng chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và luật pháp của nhà nước.

Giữ gìn đạo đức tư cách và lối sống lành mạnh, trong trắng của thầy cô giáo; có tinh thần tranh đấu với các bộc lộ thụ động; được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học trò và dân chúng.

Bản thân luôn gìn giữ đạo đức nhà giáo,có lối sống trong lành, lành mạnh, đời tư trong trắng.

Có ý thức kết đoàn, thật thà trong công việc, quan hệ đồng nghiệp, thái độ chuyên dụng cho dân chúng và học trò.

Tôi luôn đề cao ý thức kết đoàn trong số đông đơn vị, thật thà, thiệt thà trong các báo cáo cho ban giám hiệu, cấp trên, và trong công tác.

Luôn giữ vững mối quan hệ với đồng nghiệp, gắn bó trong trong đơn vị.

Có thái độ chuyên dụng cho dân chúng hết mình, luôn mày mò tâm sự ước vọng của học trò lớp chủ nhiệm từ đấy hiểu hơn nhân vật học trò

Có tinh thần tranh đấu với các bộc lộ thụ động trong đơn vị, được đồng nghiệp, học trò và dân chúng yêu mến.

3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:

– Luôn tôn trọng và gìn giữ mối quan hệ gần gụi, đúng đắn và tôn trọng với dân chúng

– Thực hiện tốt các luật lệ ứng sử trong cơ quan đơn vị

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:

– Tôi luôn quyết tâm chấm dứt mọi công tác được giao, luôn quyết tâm nghĩ suy để chấm dứt tốt nhất các công tác của số đông cắt cử cũng như của tư nhân.

– Đối với sự cắt cử trong Chi bộ: Tôi được Chi bộ nhà trường cắt cử công việc chuyển di học trò tại …………, tôi luôn liên kết cùng các đồng đội chỉ huy thôn chuyển di bảo đảm công việc chuyển di để bảo đảm sĩ số tới trường theo kế hoạch giao.

– Thực hiện công tác đúng các chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên trong Chi bộ.

– Trong công việc chuyên môn: Thực hiện đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn của nhà trường cắt cử và của ngành Giáo dục.

– Không dừng học tập để tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong bất kỳ cảnh ngộ nào.

– Trong công việc học trò bán trú: Tôi luôn sát sao ân cần tới việc vệ sinh nơi ăn chốn ở, bảo đảm nước lèo nấu cơm, sinh hoạt cho học.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Bình chọn ưu, nhược điểm:

Tôi luôn tiến hành đúng chức bổn phận vụ nhà trường và ngành giao, tiến hành đầy đủ công việc chuyên môn được cắt cử, tham dự đon đả có bổn phận vào các hoạt động của nhà trường và địa phương nơi công việc, hăng hái chủ động tham dự các hoạt động nhà trường và địa phương.

2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày ….. tháng….. 5 2021

Viên chức tự bình chọn

…………………………..

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)

1. Quan điểm của số đông Tổ chuyên môn nơi nhân viên công việc:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của Tổ trưởng chuyên môn:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….. 5 2021

Tổ trưởng chuyên môn

…………………………….

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng…..5 2021

Hiệu trưởng

……………………..

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 6

PHÒNG GD&ĐT …………
TRƯỜNG ……………………….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

5 ………….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:

Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học trò chấm dứt tri thức bộ môn đạt 100% số lượng học trò.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn gìn giữ đạo đức và lối sống trong trắng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, tiến hành tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức ko được làm

– Có tính kỷ luật và tinh thần kỷ luật cao trong công tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; ko vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:

 • Có ý thức kết đoàn trong nội bộ, tinh thần tự giác cao trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp linh hoạt, chan hòa, hòa nhã với mọi người bao quanh.
 • Luôn nêu cao ý thức thật thà chống việc chạy theo kiểu bề ngoài, ứng phó, thiếu bổn phận và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học trò và phụ huynh.
 • Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, thật tình, thẳng thắng với phụ huynh, với dân chúng lúc giao tiếp công tác.
 • Biết lắng tai quan điểm đóng góp của dân chúng, của đồng nghiệp và học trò để hành động đúng trong cách xử sự và giao tiếp công tác.
 • Gicửa ải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, dân chúng, phụ huynh và học trò hỏi hay thắc mắc.

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:

Bản thân cùng gia đình luôn chấm dứt tốt trách nhiệm đối với địa phương, tham dự đầy đủ các mục tiêu quy đinh của địa phương như: thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Bình chọn ưu, nhược điểm:

Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ quát, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình đảm trách cũng như môn học mình thích thú dù bản thân ko trực tiếp giảng dạy.

Tính xã hội thì bản thân có tạo 2 địa chỉ mạng để giới thiệu về tri thức liên can cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.

Bản thân luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được cắt cử giảng dạy, giấy tờ sổ sách.

2. Phân loại bình chọn:

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày….tháng….5….
Viên chức tự bình chọn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:

…………………………………………………………………………………………………………….

………….., ngày…tháng….5…
Thủ trưởng trực tiếp bình chọn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày….tháng….5…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 7

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..5……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch nhân viên: ……………………………

– Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………

– Đơn vị công việc: ………………………………………………………………….…………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết (nêu chừng độ chấm dứt nhiệm vụ)

– Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với nhân vật học trò; bảo đảm khối lượng, chất lượng công tác và thì giờ công.

– Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới bí quyết dạy học theo hướng đổi mới – lấy học trò làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

– Công việc giảng dạy, giáo dục học trò là nhiệm vụ căn bản của nhà trường khái quát và mỗi thầy cô giáo nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công việc giảng dạy, hăng hái học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới bí quyết, tăng lên hiệu quả giờ dạy kết quả chi tiết như sau:

*Học trò:

Duy trì sĩ số: 100%

Hạnh kiểm:

 • Thực hiện đầy đủ: 30/30 em
 • Không tiến hành đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
04 16.7 14 58.3 06 25 00 00,0

Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đạt giải:

– Thi Toán tuổi thơ có …. em đạt giải khuyến khích

– Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em đạt giải A, …. em được xác nhận.

– Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có giải thưởng.

– Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong các phong trào do Liên đội phát động.

– 5 học 20…- 20…. Chi đội …. đã đạt danh hiệu Chi đội Lớn mạnh.

*Giáo viên:

– Thực hiện soạn, giảng đúng theo hỗ trợ trình.

– Bảo đảm ngày, giờ công.

– Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn phát động.

– Được bảo lưu kết quả thầy cô giáo dạy giỏi cấp huyện 5 học 20….- 20…

– Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.

*Công việc khác được giao:

– Bản thân xoành xoạch thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công việc; tiến hành chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan điều hành cấp trên để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.

– Là 1 đảng viên bản thân luôn tiến hành tốt nguyên lý dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao ý thức tinh thần tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự cắt cử điều động của tổ chức, luôn làm đúng tác dụng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chuẩn bị nhận nhiệm vụ và chấm dứt tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động thông minh và kiểu mẫu tiến hành các cơ chế sinh hoạt, nội quy quy chế của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng tai quan điểm đóng góp của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để mọi người được tự do bộc bạch chính kiến, ước vọng của mình.

– Là 1 UVBCH Công đoàn bản thân luôn quyết tâm chấm dứt tốt công việc Công đoàn.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có tinh thần cao trong công tác, xoành xoạch chấm dứt tốt công tác được giao.

– Có ý thức phối hợp, cộng tác tốt trong công tác đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để tiến hành nhiệm vụ chung. Nhằm chấm dứt công tác chuyên môn của mình và của cả cơ quan.

3. Về ý thức bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên

Có ý thức kết đoàn với mọi người, xây dựng được mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, gìn giữ kết đoàn nội bộ, gần gụi với dân chúng, ko có bộc lộ xa vắng nhân dân.

Biết lắng tai quan điểm đóng góp của dân chúng để hành động đúng trong cách xử sự và giao tiếp công tác cũng như trong công tác chuyên môn.

Luôn có tinh thần tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm giá đạo đức, tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong trắng, lành mạnh, nhiệt huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học trò, phụ huynh và dân chúng tin yêu, kính trọng.

Luôn học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hăng hái tham dự cuộc chuyển di “Nói ko với thụ động trong thi cử và bệnh thành quả trong giáo dục”; cuộc chuyển di “Xây dựng môi trường học tập gần gũi”, phong trào xây dựng “Trường học gần gũi, học trò hăng hái”.

Các khoản thu của thôn xoành xoạch đóng góp đầy đủ và tiến hành nghiêm chỉnh các quy định của địa phương nơi trú ngụ, gia đình đã chấm dứt các khoản đóng góp với địa phương trong 5 20….

Luôn cổ vũ nhân dân tiến hành đường lối chủ trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước.

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, cơ chế của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

– Nhận thức và áp dụng đúng mực chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, cơ chế, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được cắt cử. Luôn luôn có ý thức bổn phận cao trong công tác được giao.

– Có ý thức tranh đấu bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, ý kiến, đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham gia các cuộc huấn luyện của nhà trường, của ngành tổ chức, cùng lúc luôn có quan điểm để xây dựng, rút kinh nghiệm và thảo luận đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương ngày 1 đi lên.

– Thực hiện tốt những việc cán bộ, nhân viên ko được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, nhân viên.

– Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, hoang phí và thụ động.

– Có ý thức tranh đấu chống tham nhũng, thụ động trong đơn vị công việc.

Tự nhận xét những ưu, thiếu sót:

Ưu thế:

– Luôn quyết tâm học hỏi bằng hữu, đồng nghiệp.

– Nhiệt tình trong công tác

Khuyết điểm

– Tính hay hot nảy.

– Công việc phê và tự phê chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………

Tư nhân tự phân loại theo kết quả bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự bình chọn

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Quan điểm của số đông

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Bình chọn chiều hướng và bản lĩnh tăng trưởng

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Kết luận phân loại của số đông đơn vị:…………………….……………….…………………….

………, ngày…. tháng…. 5 ………

Thủ trưởng nơi nhân viên làm việc
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 8

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
5 ……….

Họ và tên:………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp:……………………

Đơn vị công việc:……………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………….; Bậc: …. ; Hệ số lương: …….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:

Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.

Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham dự các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra.

………………………………………………….

…………………………………………………..

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,mến thương và có trách nhiệm với học sinh.

Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn ân cần và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

…………………………………………………

………………………………………………..

3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:

Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.

Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.

………………………………………………….

…………………………………………………..

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:

Có tinh thần học tập tăng lên trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của 3̉n thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.

Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt mà quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.

Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.

……………………………………………………

…………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Bình chọn ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ko vi phạm pháp luật, ko mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với dân chúng lúc giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của dân chúng. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm 3̉o được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

ko vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Nhược điểm:

Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo

2. Phân loại bình chọn: ………………….

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

Ngày….tháng….5 20….
Viên chức tự bình chọn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………….

2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

Ngày….tháng….5 20….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 9

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

5 20…

Họ và tên: …………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………….

Đơn vị công việc: …………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: ….. Hệ số lương: ..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Bình chọn ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Phân loại bình chọn

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

Ngày….tháng….5 20…
Viên chức tự bình chọn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Ngày….tháng….5 20…
Thủ trưởng trực tiếp bình chọn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:

(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)

Ngày….tháng….5 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.

Xem thêm thông tin Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên năm 2021 Phiếu đánh giá, phân loại viên chức theo Quyết định 3277

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo 5 2021 Phiếu bình chọn, phân loại nhân viên theo Quyết định 3277

Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo 5 2021 gồm 10 mẫu, giúp thầy cô tham khảo viết phiếu bình chọn, phân loại nhân viên dễ dãi hơn. Mẫu phiếu bình chọn, phân loại nhân viên thầy cô giáo mới nhất được ban hành kèm Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2021 của Bộ GD&ĐT.Thầy cô cần điền rõ thông tin tư nhân, kết quả tự bình chọn và có phần dành riêng cho nhân viên điều hành bình chọn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu phiếu bình chọn và phân loại nhân viên cho các đơn vị quản lý nghề khác. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Happy Home:Phiếu bình chọn, phân loại nhân viên thầy cô giáo 5 2021Phiếu bình chọn xếp loại chất lượng nhân viên theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐTHướng dẫn viết phiếu bình chọn phân loại nhân viên 5 2021Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 1Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 2Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 3Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 4Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 5Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 6Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 7Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 8Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 9(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phiếu bình chọn xếp loại chất lượng nhân viên theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐTBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 5:Họ và tên:…………………………………………………………………………………Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………Đơn vị công việc:…………………………………………………………………………..I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ chấm dứt, chất lượng, tiến độ công tác):6. Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty):PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao điều hành, đảm trách:8. Năng lực chỉ huy, điều hành:9. Năng lực tập trung, kết đoàn:II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự nhận xét ưu, thiếu sót:2. Tự xếp loại chất lượng:(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).…., ngày….tháng….5….NGƯỜI TỰ NHẬN XÉTIII. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày….tháng….5….NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)1. Nhận xét ưu, thiếu sót:2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).…, ngày….tháng….5…. NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chỉ dẫn viết phiếu bình chọn phân loại nhân viên 5 20211. Chính trị tư tưởngChấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và các nguyên lý tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, tự phê bình và phê bình;Đặt ích lợi của Đảng, đất nước – dân tộc, dân chúng, số đông lên trên ích lợi tư nhân;Có ý kiến, khả năng chính trị vững vàng; kiên trì lập trường; ko dao động trước mọi gian truân, thử thách;Có tinh thần nghiên cứu, học tập, áp dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.2. Đạo đức, lối sốngKhông biển thủ, tham nhũng, thụ động, hoang phí, quan liêu, thời cơ, chuộc lợi, hống hách, cửa quyền; ko có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;Có ý thức kết đoàn, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lành, lớn mạnh;Có lối sống thật thà, khiêm tốn, chân tình, trong trắng, giản dị;Không để người nhà, người quen lợi dụng chức phận, quyền hạn của mình để trục lợi.3. Tác phong, lề lối làm việcCó bổn phận với công tác; năng động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, cởi mở trong tiến hành nhiệm vụ;Có ý thức bổn phận và phối hợp trong tiến hành nhiệm vụ;Có thái độ đúng đắn và cá tính xử sự, lề lối làm việc chuẩn mực, phục vụ đề nghị của văn hóa công vụ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Tinh thần tổ chức kỷ luậtChấp hành sự cắt cử của tổ chức;Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công việc;Thực hiện việc kê khai và công khai của cải, thu nhập theo quy định;5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao+ Đối với cán bộ, công chức, nhân viên chỉ huy, điều hành:Quán triệt, thiết chế hóa và tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; ko để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm luật pháp phải xử lý, trạng thái tố giác, tố giác kéo dài; phòng, chống tham nhũng, hoang phí trong khuôn khổ cơ quan, tổ chức, đơn vị;Chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức rà soát, thanh tra, giám sát, khắc phục tố giác, tố giác theo thẩm quyền; chỉ huy, tiến hành công việc cách tân hành chính, cách tân cơ chế công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vịXây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng 5 của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao điều hành, đảm trách, trong đấy xác định rõ kết quả thật hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng thành phầm chi tiết.+ Đối với công chức, nhân viên ko giữ chức phận chỉ huy, điều hành:Kết quả thật hiện nhiệm vụ theo quy định của luật pháp, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công tác chi tiết được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng tiến hành nhiệm vụ;Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xem xét: Cần bình chọn xác thực, khách quan và thật thà thì từ đấy bản thân nhân viên mới thấy rõ được những thế mạnh và những giảm thiểu của mình. Dựa trên đấy nhân viên mới có thể bình chọn đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ.Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 1UỶ BAN NHÂN DÂN TP……….TRƯỜNG TIỂU HỌC…………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2021Họ và tên: …………………………………Chức danh nghề nghiệp: Giáo ViênĐơn vị công việc: Trường Tiểu Học ….Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng 2; Bậc: 4/9 ; Hệ số lương: 3.33I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:- Luôn trình bày tính chủ động, thông minh, bảo đảm hòan thành nhiệm vụ được giao.- Trong tiến hành nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên lý dân chủ, chấp hành tiến hành theo đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước.- Luôn trình bày tính chủ động, thông minh, bảo đảm hòan thành nhiệm vụ được giao.- Thành tích lúc được cắt cử:+ Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường 5 học……..+ Xếp loại Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên.- Kiểm tra chuyên phản ánh loại: Tốt- Ngày giờ công: Bảo đảm đầy đủ, ko bỏ giờ, bỏ lớp. Có ý thức bổn phận cao trong giảng dạy.- Đạt trình độ tập huấn chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Bảo đảm dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn thận theo hướng đổi mới.- Thường xuyên tham dự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Bản thân tôi tuyệt đối ko làm các việc vi phạm phẩm giá, danh dự, uy tín của nhà giáo, ko xúc phạm danh dự, phẩm giá đồng nghiệp, dân chúng và học trò.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Tôi xoành xoạch có ý thức tự học, cố gắng tăng lên phẩm giá, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân qua các tiết dự giờ đồng nghiệp và tham gia chuyên đề của nhà trường tổ chức.- Sống thật thà, lành mạnh, giản dị, kiểu mẫu, được đồng nghiệp, dân chúng và học trò tín nhiệm.- Sống mẫu mực, trong trắng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học trò và dân chúng.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Tôi luôn thật thà với mọi cơ chế báo cáo, kết quả giảng dạy, và kết quả bình chọn học trò.- Trong môi trường số đông tôi luôn đề cao ý thức kết đoàn với mọi người, khi nào tôi cũng có ý thức san sẻ công tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.- Trong lúc xúc tiếp với dân chúng tôi luôn giữ thái độ đúng đắn, phục vụ ước vọng chính đáng của phụ huynh học trò.- Tình thương mến, sự công bình và bổn phận của 1 nhà giáo khi nào cũng được tôi đặt lên bậc nhất chấm dứt tốt mọi công tác được giao.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Bản thân tôi luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người nhà trong gia đình chấp hành tốt luật pháp, tiến hành theo chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước.- Tự bản thân có ý thức tốt trong việc tiết kiệm, tranh đấu chống tham nhũng, hoang phí, quan liêu, luôn gìn giữ nhân cách đạo đức, tiến hành sớm và nghiêm chỉnh cuộc chuyển di “ Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.- Luôn gìn giữ sự kết đoàn trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần gụi với mọi người, có thái độ và ý thức chuyên dụng cho dân chúng tốt.- Quan hệ tốt với dân chúng tại nơi trú ngụ, được dân chúng yêu quý.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:………………………………………………………………………………………………………….6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:………………………………………………………………………………………………………….II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Ưu: Nhiệt tình trong công việc, luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.Nhược: Đôi lúc chưa khéo trong xử lí công tác.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụNgày….tháng … 5 2021Viên chức tự đánh giáIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày….tháng … 5 2021Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày … tháng … 5 2021Thủ trưởng đơn vị…………………………Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 2PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG THCS………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨCNăm 2021Họ và tên: ……………………………………….Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng IIĐơn vị công việc: Trường THCS……………….I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chính trị tư tưởng:- Về tư tưởng chính trị+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, cơ chế của Đảng và luật pháp của nhà nước.+ Luôn tranh đấu chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.+ Luôn kiểu mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền chuyển di bà con dân chúng tiến hành đúng ý kiến, đường lối của Đảng, luật pháp của nhà nước và cơ chế tại địa phương.+ Tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, hăng hái.2. Đạo đức, lối sống:+ Bản thân xoành xoạch tiến hành và học tập tuân theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.+ Không dao động trước những gian truân thách thức+ Có phẩm giá đạo đức tốt, tác phong nhanh nhảu, mẫu mực+ Có ý thức kết đoàn, có lối sống trong lành, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.+ Có mối quan hệ tốt với dân chúng, học trò cùng gia đình tiến hành tốt các quy định của nhà nước và địa phương nơi trú ngụ.3. Tác phong, lề lối làm việc:+ Luôn viết, nói và làm đúng ý kiến, đường lối, nghị quyết cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước.+ Làm tốt công việc tuyên truyền, chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đúng ý kiến, đường lối, nghị quyết cơ chế của Đảng cũng như cơ chế luật pháp của Nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Luôn tự giác học tập ko dừng tăng lên tri thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.+ Nêu cao vai trò đầu tàu kiểu mẫu, tiến hành nghiêm chỉnh các nguyên lý tổ chức trong sinh hoạt đảng.- Luôn tranh đấu, phòng chống những bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:+Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng, kiểu mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; tiên phong tiến hành nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ chấm dứt, chất lượng, tiến độ công tác):* Về công việc giảng dạy:- Tôi được nhà trường cắt cử giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.- Soạn giảng theo đúng hỗ trợ chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .- Dự giờ, dạy đổi mới bí quyết và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .- Có ý thức cầu tiến, ko dừng học hỏi để tăng lên năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ.- Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong công tác, trình bày vai trò và bổn phận chuyên môn cao. Hết dạ vô cùng với công tác được giao.- Tinh thần bổn phận cao, tự giác trong lao động, học tập, công việc.- Luôn ân cần, gần gụi với học trò, rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp của học trò.- Thường xuyên tư vấn giúp sức tổ trưởng , các thành viên trong tổ để càng ngày càng chất lượng đi lênTrong giai đoạn công việc, bản thân luôn có tinh thần bổn phận công tác và chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, đon đả trong công tác. Tôi luôn tiến hành công tác đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Vì thế tôi đã đạt được những thành quả như sau:+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 20%.+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 35%.+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 25%.+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong đấy khá giỏi chiếm 28%.- So với kết quả 5 trước thì tỷ lệ học trò khá, giỏi ,trung bình cao hơn 5 trước. Ấy cũng là kết quả cố gắng cố gắng của cả thầy và trò cũng như việc giúp sức của đơn vị mình.* Công việc hoạt động khuyến học khuyến tài.- Liên kết với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền các chủ trương cơ chế của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công việc khuyến học khuyến tài.- Thông qua các cuộc họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng tới Cha Mẹ học trò về các mục tiêu hoạt động của Chi hội, ý nghĩa của việc đăng ký gia đình hiếu học, dòng tộc hiếu học.- Chi hội đã tư vấn với chỉ huy địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức Hội trên khu vực.- Liên kết tốt với các Đoàn thể trong xã trong việc chuyển di các tổ chức, tư nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học trò nghèo, học trò có cảnh ngộ gian truân trong nhà trường. Tổ chức chuyển di học trò tới trường, ân cần, giúp sức học trò nghèo có nguy cơ bỏ học.- Thưởng và cung cấp cho GV trong phong trào bồi dưỡng HS giỏi :- Thưởng cho học trò Tiên tiến, học trò Giỏi và học trò đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.* Về công việc nhân dân đoàn thể:- Có mối quan hệ gần gũi hoà nhã, đúng đắn với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi trú ngụ.- Tăng mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công việc.- Bản thân tôi ko dừng học tập, nghiên cứu. Luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.6. Thái độ chuyên dụng cho dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công tác của người dân và công ty):- Thực hiện tốt trách nhiệm công dân nơi trú ngụ.- Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm tiến hành phương châm phối liên kết giáo dục học trò. Có tinh thần bổn phận và ý thức phụcvụ dân chúng, tranh đấu với những bộc lộ quan liêu, hống hách, nhũng nhiễu, gây phiền nhiễu cho dân chúng.II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự nhận xét ưu, thiếu sót:a. Ưu thế+ Tinh thần bổn phận cao, tự giác trong lao động, học tập, công việc.b. Giảm thiểu, khuyết điểm- Về công việc giảng dạy:+ Chưa đích thực giành nhiều thời kì đầu cơ vào chuyên môn, đôi lúc còn chưa dạn dĩ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+Tinh thần phê và tự phê chưa cao.- Về tham dự công việc xã hội:+ Chưa đích thực có quan hệ khăng khít với nhân dân dân chúng.- Còn nề hà, e ngại, ngại va chạm.2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ….., ngày……tháng…….5………. NGƯỜI TỰ NHẬN XÉTIII. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày….tháng……5……..NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)1. Nhận xét ưu, thiếu sót:……………………………………………………………………………………………………………….2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:……………………………………………………………………………………………………………….(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)……., ngày……tháng……5………NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 3PHÒNG GD&ĐT……TRƯỜNG TH……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 5 2021Họ và tên:……………………………………………………………Chức danh nghề nghiệp:………………………………………..Đơn vị công việc: Trường Tiểu học……………………………I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với nhân vật học trò; bảo đảm khối lượng, chất lượng công tác và thì giờ công.Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới bí quyết dạy học theo hướng đổi mới – lấy học trò làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.Công việc giảng dạy, giáo dục học trò là nhiệm vụ căn bản của nhà trường khái quát và mỗi thầy cô giáo nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công việc giảng dạy, hăng hái học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới bí quyết, tăng lên hiệu quả giờ dạy.Kết quả bình chọn định kì cuối 5 học …….. của lớp …… chi tiết như sau:Sĩ sốĐánh giá môn học và HĐGDĐánh giá năng lực và phẩm chấtTHCTĐCSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trăm261246phần trăm1454phần trăm01246phần trăm1454phần trăm0Bản thân xoành xoạch thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công việc; tiến hành chỉ huy của Chuyên môn và BGH để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao. Bình chọn chuẩn nghề nghiệp: Tốt.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Nhiệt huyết với nghề nghiệp, có tinh thần gìn giữ danh dự, lương tâm nhà giáo; có ý thức kết đoàn, thương mến, giúp sức đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công việc; có lòng bác ái, bao dong, khoan thứ, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; chuẩn bị giúp sức, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí chính đáng của người học, đồng nghiệp và tập thể.- Tận tụy với công tác; tiến hành đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.- Công bình trong giảng dạy và giáo dục, bình chọn đúng bản chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành quả, chống tham nhũng, hoang phí.- Thực hiện phê bình và tự phê phổ biến xuyên, nghiêm chỉnh; thường xuyên học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Tôn trọng học trò, lắng tai các quan điểm, ân cần tới xúc cảm của học trò, ko khiến cho các em bị phụ thuộc.- Tạo bầu ko khí học tập tự giác, linh hoạt, khuyến khích học trò chủ động, thông minh học tập, tạo thời cơ công bình đối với tất cả học trò.- Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học trò tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, tân tiến.- Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân tình, gần gũi, đon đả giúp sức nhau cùng tân tiến vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, cơ chế của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.- Nhận thức và áp dụng đúng mực chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, cơ chế, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được cắt cử. Luôn luôn có ý thức bổn phận cao trong công tác được giao, đon đả tham dự công việc đoàn thể, tiên phong trong các phong trào thi đua của Đoàn – Hội – Đội.- Thực hiện nghiêm những việc cán bộ, nhân viên ko được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, nhân viên.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Ưu điểmCó lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ko vi phạm pháp luật, ko mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân lúc giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của dân chúng.- Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm 3̉o được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.Nhược điểm:- Trong công việc chưa mạnh dạn trong công việc tư vấn đề xuất cho lãnh đạo.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ……,ngày….. tháng. ….5 2021Viên chức tự bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)………………………………….III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản lí nhân viên nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày….. tháng. ….5 2021 Tổ chuyên môn (ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày….. tháng. ….5 2021Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)………………………..Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 4PHÒNG GD&ĐT………………….TRƯỜNG TH&THCS…………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2021- Họ và tên: ……………………………..- Chức danh nghề nghiệp: Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.- Đơn vị công việc: Trường THCS……………………………………..- Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………….. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:a, Công tác được giao:- Giảng dạy: Toán lớp 6A; 6B; 8C.- Kiêm nghiệm: Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.b, Thực hiện quy chế chuyên môn:* Công việc tổ trưởng:- Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy các tổ viên tiến hành tốt công việc soạn giảng.- Thường xuyên rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.* Giảng dạy: Thực hiện tốt các quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với hỗ trợ chương trình, thời khóa biểu và trước 2 ngày theo quy định, chấm dứt tốt các loại giấy tờ, chấm chữa bài đầy đủ công bình và cổ vũ kịp thời đến các em học trò, ko dạy dồn dạy ép, ko cắt xén chương trình, ra vào lớp đúng giờ quy định.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Chấp hành tốt chủ trương đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường.- Nghiêm túc tiến hành nội quy của cơ quan, đơn vị.- Tham gia nghiêm chỉnh các hoạt động của tổ như thăm lớp dự giờ, thao giảng, các hoạt động của tổ.- Tham gia đầy đủ các buổi họp. Trong buổi họp biên chép đầy đủ nội dung các buổi họp, phục tòng sự cắt cử của tổ trưởng, của nhà trường.- Giảng dạy đúng theo kế hoạch đã đề ra, ko cắt xén chương trình, thời lượng các tiết dạy.- Trung thực, công bình, công khai, và khách quan trong chấm chữa bài, bình chọn chất lượng học trò, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục cho nhà trường.- Luôn có ý thức học tập để tăng lên trình độ chuyên môn và tân tiến về mọi mặt, tự học từ tài liệu, học hỏi từ bằng hữu, đồng nghiệp,…3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Phục vụ dân chúng với thái độ đúng đắn, phục vụ ước vọng chính đáng của phụ huynh học trò.- Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học trò với việc học tập và giáo dục của các em.- Có quan hệ đúng đắn với đồng đội, đồng nghiệp.- Gần gụi, thương mến, tôn trọng và đối xử công bình với học trò.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn và đóng góp đầy đủ đoàn phí công đoàn.- Tham gia đầy đủ và đon đả vào các hoạt động bề nổi, các buổi ngoại khóa do nhà trường, Công đoàn, Đoàn và tổ phát động.- Tham gia ủng hộ quỹ bão lũ, quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, …- Thực hiện nghiêm chỉnh các trách nhiệm của người công chức.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Bình chọn ưu, nhược điểm:* Ưu thế- Tư tưởng lập trường vững vàng, kết đoàn với đồng nghiệp và dân chúng.- Thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn do nhà trường, ngành đề ra.- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.- Là tấm gương sáng cho học trò và bằng hữu đồng nghiệp noi theo.* Khuyết điểm:- Trách nhiệm tư nhân trong việc phối liên kết với các đoàn thể khác trong trường có khi còn chưa cao.- Chưa tìm ra được các biện pháp hữu hiệu để tăng lên chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học trò giỏi bộ môn trong nhà trường.- Còn nề hà trong tranh đấu phê và tự phê.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ…………, ngày …… tháng ….. 5 2021Viên chức tự bình chọn……………………………III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày …… tháng ….. 5 2021Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(Ký tên, ghi rõ hộ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 5PHÒNG GD&ĐT……………TRƯỜNG………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học……………Họ và tên:…………………………………….Chức vụ:………………………………………Chức danh nghề nghiệp: ……………….Đơn vị công việc: …………………………………..Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng….., Bậc:….., Hệ số lương: ……I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Tôi luôn chấp hành tốt mọi sự cắt cử của đơn vị, Dạy học có chất lượng, dạy học theo chuẩn tri thức kỹ năng,các nội dung tích hợp. Tôi luôn nêu cao ý thức bổn phận trong các công tác được giao, đon đả trong giảng dạy, ko dừng học hỏi tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học. Hoàn thành giấy tờ, sổ sách tư nhân theo đề nghị của tổ chuyên môn và của nhà trường:- Chất lượng bộ môn:+ Ngữ Văn 6 (D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 95%+ Địa Lí khối 6 (A,B,C,D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 96%+ Địa Lí 7 (B,C): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 94phần trăm2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:Bản thân tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm giá chính trị, đạo đức lối sống trong trắng, ko hoang mang dao động trước mọi cảnh ngộ gian truân, thách thức.Tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương,đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của nhà nước, chuyển di gia đình, đồng nghiệp và dân chúng chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và luật pháp của nhà nước.Giữ gìn đạo đức tư cách và lối sống lành mạnh, trong trắng của thầy cô giáo; có tinh thần tranh đấu với các bộc lộ thụ động; được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học trò và dân chúng.Bản thân luôn gìn giữ đạo đức nhà giáo,có lối sống trong lành, lành mạnh, đời tư trong trắng.Có ý thức kết đoàn, thật thà trong công việc, quan hệ đồng nghiệp, thái độ chuyên dụng cho dân chúng và học trò.Tôi luôn đề cao ý thức kết đoàn trong số đông đơn vị, thật thà, thiệt thà trong các báo cáo cho ban giám hiệu, cấp trên, và trong công tác.Luôn giữ vững mối quan hệ với đồng nghiệp, gắn bó trong trong đơn vị.Có thái độ chuyên dụng cho dân chúng hết mình, luôn mày mò tâm sự ước vọng của học trò lớp chủ nhiệm từ đấy hiểu hơn nhân vật học sinhCó tinh thần tranh đấu với các bộc lộ thụ động trong đơn vị, được đồng nghiệp, học trò và dân chúng yêu mến.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:- Luôn tôn trọng và gìn giữ mối quan hệ gần gụi, đúng đắn và tôn trọng với nhân dân- Thực hiện tốt các luật lệ ứng sử trong cơ quan đơn vị4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:- Tôi luôn quyết tâm chấm dứt mọi công tác được giao, luôn quyết tâm nghĩ suy để chấm dứt tốt nhất các công tác của số đông cắt cử cũng như của tư nhân.- Đối với sự cắt cử trong Chi bộ: Tôi được Chi bộ nhà trường cắt cử công việc chuyển di học trò tại …………, tôi luôn liên kết cùng các đồng đội chỉ huy thôn chuyển di bảo đảm công việc chuyển di để bảo đảm sĩ số tới trường theo kế hoạch giao.- Thực hiện công tác đúng các chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên trong Chi bộ.- Trong công việc chuyên môn: Thực hiện đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn của nhà trường cắt cử và của ngành Giáo dục.- Không dừng học tập để tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong bất kỳ cảnh ngộ nào.- Trong công việc học trò bán trú: Tôi luôn sát sao ân cần tới việc vệ sinh nơi ăn chốn ở, bảo đảm nước lèo nấu cơm, sinh hoạt cho học.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Tôi luôn tiến hành đúng chức bổn phận vụ nhà trường và ngành giao, tiến hành đầy đủ công việc chuyên môn được cắt cử, tham dự đon đả có bổn phận vào các hoạt động của nhà trường và địa phương nơi công việc, hăng hái chủ động tham dự các hoạt động nhà trường và địa phương.2. Phân loại bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ngày ….. tháng….. 5 2021Viên chức tự bình chọn…………………………..III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)1. Quan điểm của số đông Tổ chuyên môn nơi nhân viên công việc:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Nhận xét của Tổ trưởng chuyên môn:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày….tháng….. 5 2021Tổ trưởng chuyên môn…………………………….IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày….tháng…..5 2021Hiệu trưởng……………………..Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 6PHÒNG GD&ĐT …………TRƯỜNG ……………………….——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm ………….Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………….Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học trò chấm dứt tri thức bộ môn đạt 100% số lượng học trò.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Luôn gìn giữ đạo đức và lối sống trong trắng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, tiến hành tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức ko được làm- Có tính kỷ luật và tinh thần kỷ luật cao trong công tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; ko vi phạm đạo đức nghề nghiệp.3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:Có ý thức kết đoàn trong nội bộ, tinh thần tự giác cao trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp linh hoạt, chan hòa, hòa nhã với mọi người bao quanh.Luôn nêu cao ý thức thật thà chống việc chạy theo kiểu bề ngoài, ứng phó, thiếu bổn phận và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học trò và phụ huynh.Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, thật tình, thẳng thắng với phụ huynh, với dân chúng lúc giao tiếp công tác.Biết lắng tai quan điểm đóng góp của dân chúng, của đồng nghiệp và học trò để hành động đúng trong cách xử sự và giao tiếp công tác.Gicửa ải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, dân chúng, phụ huynh và học trò hỏi hay thắc mắc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:Bản thân cùng gia đình luôn chấm dứt tốt trách nhiệm đối với địa phương, tham dự đầy đủ các mục tiêu quy đinh của địa phương như: thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ quát, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình đảm trách cũng như môn học mình thích thú dù bản thân ko trực tiếp giảng dạy.Tính xã hội thì bản thân có tạo 2 địa chỉ mạng để giới thiệu về tri thức liên can cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.Bản thân luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được cắt cử giảng dạy, giấy tờ sổ sách.2. Phân loại bình chọn:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày….tháng….5….Viên chức tự bình chọn(Ký tên, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:…………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:…………………………………………………………………………………………………………………………, ngày…tháng….5…Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(Ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày….tháng….5…Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 7PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNgày…… tháng …..5……PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ- Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch nhân viên: ……………………………- Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………- Đơn vị công việc: ………………………………………………………………….…………I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết (nêu chừng độ chấm dứt nhiệm vụ)- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với nhân vật học trò; bảo đảm khối lượng, chất lượng công tác và thì giờ công.- Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới bí quyết dạy học theo hướng đổi mới – lấy học trò làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.- Công việc giảng dạy, giáo dục học trò là nhiệm vụ căn bản của nhà trường khái quát và mỗi thầy cô giáo nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công việc giảng dạy, hăng hái học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới bí quyết, tăng lên hiệu quả giờ dạy kết quả chi tiết như sau:*Học trò:Duy trì sĩ số: 100phần trămHạnh kiểm:Thực hiện đầy đủ: 30/30 emKhông tiến hành đầy đủ: 0/30 em* Học lực:GIỎIKHÁTRUNG BÌNHYẾUSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trămSLTLphần trăm0416.71458.306250000,0Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đạt giải:- Thi Toán tuổi thơ có …. em đạt giải khuyến khích- Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em đạt giải A, …. em được xác nhận.- Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có giải thưởng.- Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong các phong trào do Liên đội phát động.- 5 học 20…- 20…. Chi đội …. đã đạt danh hiệu Chi đội Lớn mạnh.*Giáo viên:- Thực hiện soạn, giảng đúng theo hỗ trợ trình.- Bảo đảm ngày, giờ công.- Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn phát động.- Được bảo lưu kết quả thầy cô giáo dạy giỏi cấp huyện 5 học 20….- 20…- Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.*Công việc khác được giao:- Bản thân xoành xoạch thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công việc; tiến hành chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan điều hành cấp trên để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.- Là 1 đảng viên bản thân luôn tiến hành tốt nguyên lý dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao ý thức tinh thần tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự cắt cử điều động của tổ chức, luôn làm đúng tác dụng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chuẩn bị nhận nhiệm vụ và chấm dứt tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động thông minh và kiểu mẫu tiến hành các cơ chế sinh hoạt, nội quy quy chế của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng tai quan điểm đóng góp của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để mọi người được tự do bộc bạch chính kiến, ước vọng của mình.- Là 1 UVBCH Công đoàn bản thân luôn quyết tâm chấm dứt tốt công việc Công đoàn.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp- Có tinh thần cao trong công tác, xoành xoạch chấm dứt tốt công tác được giao.- Có ý thức phối hợp, cộng tác tốt trong công tác đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để tiến hành nhiệm vụ chung. Nhằm chấm dứt công tác chuyên môn của mình và của cả cơ quan.3. Về ý thức bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của viên chứcCó ý thức kết đoàn với mọi người, xây dựng được mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, gìn giữ kết đoàn nội bộ, gần gụi với dân chúng, ko có bộc lộ xa vắng nhân dân.Biết lắng tai quan điểm đóng góp của dân chúng để hành động đúng trong cách xử sự và giao tiếp công tác cũng như trong công tác chuyên môn.Luôn có tinh thần tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm giá đạo đức, tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong trắng, lành mạnh, nhiệt huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học trò, phụ huynh và dân chúng tin yêu, kính trọng.Luôn học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hăng hái tham dự cuộc chuyển di “Nói ko với thụ động trong thi cử và bệnh thành quả trong giáo dục”; cuộc chuyển di “Xây dựng môi trường học tập gần gũi”, phong trào xây dựng “Trường học gần gũi, học trò hăng hái”.Các khoản thu của thôn xoành xoạch đóng góp đầy đủ và tiến hành nghiêm chỉnh các quy định của địa phương nơi trú ngụ, gia đình đã chấm dứt các khoản đóng góp với địa phương trong 5 20….Luôn cổ vũ nhân dân tiến hành đường lối chủ trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước.4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của viên chức- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, cơ chế của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.- Nhận thức và áp dụng đúng mực chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, cơ chế, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được cắt cử. Luôn luôn có ý thức bổn phận cao trong công tác được giao.- Có ý thức tranh đấu bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, ý kiến, đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước.- Luôn có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham gia các cuộc huấn luyện của nhà trường, của ngành tổ chức, cùng lúc luôn có quan điểm để xây dựng, rút kinh nghiệm và thảo luận đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương ngày 1 đi lên.- Thực hiện tốt những việc cán bộ, nhân viên ko được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, nhân viên.- Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, hoang phí và thụ động.- Có ý thức tranh đấu chống tham nhũng, thụ động trong đơn vị công việc.Tự nhận xét những ưu, thiếu sót:Ưu thế:- Luôn quyết tâm học hỏi bằng hữu, đồng nghiệp.- Nhiệt tình trong công tácKhuyết điểm- Tính hay hot nảy.- Công việc phê và tự phê chưa cao.Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………Tư nhân tự phân loại theo kết quả bình chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụNgười tự đánh giáII. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC1. Quan điểm của số đông………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi nhân viên làm việc………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3. Bình chọn chiều hướng và bản lĩnh tăng trưởng………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. Kết luận phân loại của số đông đơn vị:…………………….……………………………………..………, ngày…. tháng…. 5 ………Thủ trưởng nơi nhân viên làm việc(Ký tên và ghi rõ họ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 8PHÒNG GD&ĐT……TRƯỜNG…………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 5 ……….Họ và tên:………………………………………..Chức danh nghề nghiệp:……………………Đơn vị công việc:……………………………….Hạng chức danh nghề nghiệp: …………….; Bậc: …. ; Hệ số lương: …….I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham dự các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra……………………………………………………………………………………………………….2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,mến thương và có trách nhiệm với học sinh.Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn ân cần và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………..3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình……………………………………………………………………………………………………….4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:Có tinh thần học tập tăng lên trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của 3̉n thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt mà quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan…………………………………………………………………………………………………………II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Bình chọn ưu, nhược điểm:Ưu điểmTôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ko vi phạm pháp luật, ko mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với dân chúng lúc giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của dân chúng. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm 3̉o được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.ko vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.Nhược điểm:Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo2. Phân loại bình chọn: ………………….(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)Ngày….tháng….5 20….Viên chức tự bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày….tháng….5 20….HIỆU TRƯỞNG(Ký tên, ghi rõ họ tên)Phiếu bình chọn phân loại nhân viên thầy cô giáo – Mẫu 9Tên cơ quan,tổ chức, đơn vị——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 20…Họ và tên: …………………………………………..Chức danh nghề nghiệp: ……………………….Đơn vị công việc: …………………………………..Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: ….. Hệ số lương: ..I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thật hiện công tác hoặc nhiệm vụ theo giao kèo làm việc đã ký kết:………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tinh thần bổn phận, thái độ chuyên dụng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Việc tiến hành các trách nhiệm khác của nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách:………………………………………………………………………………………………………………………………………II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Bình chọn ưu, nhược điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phân loại bình chọn(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)Ngày….tháng….5 20…Viên chức tự bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Quan điểm của số đông đơn vị nơi nhân viên công việc:………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp điều hành nhân viên:………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày….tháng….5 20…Thủ trưởng trực tiếp bình chọn(ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………………………2. Kết quả bình chọn, phân loại nhân viên:(Phân loại bình chọn theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ)Ngày….tháng….5 20…Thủ trưởng đơn vị(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #đánh #giá #phân #loại #viên #chức #giáo #viên #5 #Phiếu #đánh #giá #phân #loại #viên #chức #theo #Quyết #định

#Phiếu #đánh #giá #phân #loại #viên #chức #giáo #viên #5 #Phiếu #đánh #giá #phân #loại #viên #chức #theo #Quyết #định

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button