Ngày đẹp khai trương cho tuổi Hợi năm 2022

Nội Dung Bài Ngày đẹp khai trương cho tuổi Hợi năm 2022

Ngày đẹp khai trương cho tuổi Hợi 5 2022

Tuổi Hợi khai trương, mở hàng ngày nào tốt đầu 5 2022? Ngày đẹp khai trương cho tuổi Hợi 5 2022 là ngày nào? Đấy chính là câu hỏi nhưng rất nhiều người tuổi Hợi ân cần, cần mày mò dịp đầu xuân 5 mới Nhâm Dần 2022.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chọn tuổi mở bậc nhất 5 2022, chọn ngày đẹp khai trương, chọn ngày đẹp mở bậc nhất 5 Nhâm Dần 2022 được rất nhiều người ân cần để cả 5 làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Vậy mời các bạn cùng xem ngày mở bậc nhất 5 cho tuổi Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi trong bài viết dưới đây nhé:Ngày đẹp mở hàng, khai trương đầu 5 2022 tuổi HợiNgày đẹp khai trương 2022 tuổi Kỷ Hợi 1959Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Tân Hợi 1971Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Quý Hợi 1983Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Ất Hợi 1995Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Kỷ Hợi 1959Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Tân Hợi 1971Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Quý Hợi 1983Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Ất Hợi 1995Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)Xem xét: Những thông tin trong bài chỉ mang thuộc tính tham khảo.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ngày #đẹp #khai #trương #cho #tuổi #Hợi #5

5 Kỷ Hợi khai trương, khai trương ngày nào tốt nhất đầu 5 2022? Ngày đẹp khai trương 5 Kỷ Hợi 2022? Đấy là câu hỏi được nhiều người tuổi Kỷ Hợi ân cần, những điều cần biết về Tết Nhâm Dần 2022.

Việc chọn tuổi khai trương 5 2022, chọn ngày đẹp khai trương, chọn ngày tốt khai trương tuổi Nhâm Dần 5 2022 được nhiều người ân cần để cả 5 làm ăn phát đạt, trót lọt. Vậy mời các bạn cùng tham khảo xem ngày khai trương đầu 5 Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi trong bài viết dưới đây:

Ngày đẹp khai trương 5 2022, 5 Kỷ Hợi 1959

Mùng 4 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Giáp Tuất, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Trái đất – Sao nhân sâm – Thủ thuật – Ngày hoàng đạo định mệnh
 • Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 5 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • 5 Sửu, tháng Dần, 5 Dần.
 • Planet Mars – Willow – Trick Be – Zodiac Day
 • Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

11 tháng 1 (nghĩa là 11/2/2022 dương lịch)

 • 5 mới trăng, tháng Dần, 5 Dần
 • Kim Hạnh – Sao Thủy – Sống Hiến dâng – Ngày Ngọc Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) .)

Ngày đẹp khai trương 5 2022, 5 Tân Hợi 1971

Mùng 4 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Giáp Tuất, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Trái đất – Sao nhân sâm – Thủ thuật – Ngày hoàng đạo định mệnh
 • Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 5 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • 5 Sửu, tháng Dần, 5 Dần.
 • Planet Mars – Willow – Trick Be – Zodiac Day
 • Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Mùng 6 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Dần, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Sao Mộc – Sao Mộc – Nhìn thẳng – Ngày Trời và Đất
 • Giờ hoàng đạo: Bính Tý (11 giờ-1 giờ sáng), Đinh Sửu (1 giờ-3 giờ chiều), Canh Thìn (7 giờ-9 giờ sáng), Tân Tỵ (9 giờ-11 giờ sáng), Quý Mùi (1 giờ-3 giờ chiều), Bính Tuất (7 giờ-9 giờ tối) )

11 tháng 1 (nghĩa là 11/2/2022 dương lịch)

 • 5 mới trăng, tháng Dần, 5 Dần
 • Kim Hạnh – Sao Thủy – Sống Hiến dâng – Ngày Ngọc Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) .)

Ngày đẹp khai trương 5 2022, Quý Hợi 1983

Mùng 4 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Giáp Tuất, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Trái đất – Sao nhân sâm – Thủ thuật – Ngày hoàng đạo định mệnh
 • Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 5 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • 5 Sửu, tháng Dần, 5 Dần.
 • Planet Mars – Willow – Trick Be – Zodiac Day
 • Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Mùng 6 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Dần, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Sao Mộc – Sao Mộc – Nhìn thẳng – Ngày Trời và Đất
 • Giờ hoàng đạo: Bính Tý (11 giờ-1 giờ sáng), Đinh Sửu (1 giờ-3 giờ chiều), Canh Thìn (7 giờ-9 giờ sáng), Tân Tỵ (9 giờ-11 giờ sáng), Quý Mùi (1 giờ-3 giờ chiều), Bính Tuất (7 giờ-9 giờ tối) )

Mùng 8 Tết (tức 2/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Thìn, tháng Dần, 5 Dần
 • Các nguyên tố Nước – Thủy – Đôi cánh – Thẳng – Ngày vàng của Hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-21h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (3h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (9 giờ tối-11 giờ tối).)

11 tháng 1 (nghĩa là 11/2/2022 dương lịch)

 • 5 mới trăng, tháng Dần, 5 Dần
 • Kim Hạnh – Sao Thủy – Sống Hiến dâng – Ngày Ngọc Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) .)

Ngày đẹp khai trương 2022 5 Ất Hợi 1995

Mùng 4 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Giáp Tuất, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Trái đất – Sao nhân sâm – Thủ thuật – Ngày hoàng đạo định mệnh
 • Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 6 Tết (tức 22/2/2022 dương lịch)

 • Ngày Dần, Tháng Dần, 5 Dần
 • Hành tinh Sao Mộc – Sao Mộc – Nhìn thẳng – Ngày Trời và Đất
 • Giờ hoàng đạo: Bính Tý (11 giờ-1 giờ sáng), Đinh Sửu (1 giờ-3 giờ chiều), Canh Thìn (7 giờ-9 giờ sáng), Tân Tỵ (9 giờ-11 giờ sáng), Quý Mùi (1 giờ-3 giờ chiều), Bính Tuất (7 giờ-9 giờ tối) )

Ghi chú: Thông tin trong bài chỉ mang thuộc tính tham khảo.

Xem thêm thông tin Ngày đẹp khai trương cho tuổi Hợi năm 2022

Ngày đẹp khai trương cho tuổi Hợi 5 2022

Tuổi Hợi khai trương, mở hàng ngày nào tốt đầu 5 2022? Ngày đẹp khai trương cho tuổi Hợi 5 2022 là ngày nào? Đấy chính là câu hỏi nhưng rất nhiều người tuổi Hợi ân cần, cần mày mò dịp đầu xuân 5 mới Nhâm Dần 2022.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chọn tuổi mở bậc nhất 5 2022, chọn ngày đẹp khai trương, chọn ngày đẹp mở bậc nhất 5 Nhâm Dần 2022 được rất nhiều người ân cần để cả 5 làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Vậy mời các bạn cùng xem ngày mở bậc nhất 5 cho tuổi Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi trong bài viết dưới đây nhé:Ngày đẹp mở hàng, khai trương đầu 5 2022 tuổi HợiNgày đẹp khai trương 2022 tuổi Kỷ Hợi 1959Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Tân Hợi 1971Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Quý Hợi 1983Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Ất Hợi 1995Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Kỷ Hợi 1959Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Tân Hợi 1971Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Quý Hợi 1983Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)Ngày 11 tháng Giêng (tức 11/2/2022 Dương lịch)Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Kim – Sao Cang – Trực Chấp – Ngày Ngọc Đường Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Ất Hợi 1995Ngày mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 Dương lịch)Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Thổ – Sao Sâm – Trực Thu – Ngày Tư Mệnh Hoàng ĐạoGiờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)Ngày mùng 6 Tết (tức 6/2/2022 Dương lịch)Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, 5 Nhâm DầnHành Mộc – Sao Tinh – Trực Kiến – Ngày Thiên Hình Hắc ĐạoGiờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)Xem xét: Những thông tin trong bài chỉ mang thuộc tính tham khảo.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ngày #đẹp #khai #trương #cho #tuổi #Hợi #5

#Ngày #đẹp #khai #trương #cho #tuổi #Hợi #5

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button