Mobox coin là gì? Đọc ngay để biết nhé!

Nội Dung Bài Mobox coin là gì? Đọc ngay để biết nhé!

Mobox coin là gì? Đọc ngay để biết nhé!

Mobox coin là gì, mobox coin nghĩa là gì, cách chơi Mobox, trainghiemhay.com chia sẻ đọc ngay để biết nhé!
Mobox coin là gì?
Mobox coin là tiền điện tử Mobox.
Advertisement

MOBOX là một nền tảng hướng tới cộng đồng, trao quyền cho người dùng bằng cách thưởng cho họ vì sự tham gia và thích thú. Bằng cách sử dụng tokenomics sáng tạo, sử dụng tài chính và trò chơi. Đồng thời, cũng kết hợp những gì tốt nhất của DeFi và NFT để tạo ra một hệ thống CHƠI MIỄN PHÍ vĩnh viễn.

MOBOX có một hệ thống mang tính cách mạng kết hợp những gì tốt nhất của DeFi Yield Farming và Gaming NFT để tạo ra cái mà MOBOX gọi là GameFi, một hệ sinh thái Thực sự Miễn phí để Chơi và Chơi để Kiếm tiền trên hệ sinh thái BSC.
Người dùng có thể tạo tất cả các loại chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận của họ, nhưng cũng tạo ra một NFT duy nhất mà họ có thể sử dụng trên vô số trò chơi. Nền tảng và cơ sở hạ tầng đã có sự tăng trưởng đáng kể. 
Advertisement

MOBOX hoạt động như thế nào? 
Mọi người dùng MOBOX đều có thể cung cấp stablecoin (tức là BUSD hoặc USDT” />
Hệ thống tự động gộp thu nhập vào nhóm, mang lại lợi ích cho người dùng và thu nhập của họ. Ngoài ra, người chơi có thể kiếm chìa khóa theo cách này. Người dùng cần những phím này để mở rương. 
Khi các rương mở ra, chúng sẽ tiết lộ một NFT duy nhất. MOBOX đã có số token trị giá 150.000.000 đô la được đặt cọc trên nền tảng của họ và hiện chỉ hỗ trợ Binance Smart Chain
Các NFT sau đó trở nên hoạt động trên nền tảng và có thể được đặt cược để khai thác mã thông báo quản trị MBOX. Có các NFT khác nhau với mức độ hiếm nhất định. NFT càng độc đáo thì nó càng có nhiều sức mạnh khai thác. 

Ngoài ra, người dùng có thể bán các NFT này trên MOBOX NFT Exchange hoặc sử dụng chúng trong các trò chơi. NFT có giá trị nhất được bán cho đến nay trên thị trường thứ cấp với giá 60.000 đô la. 
Binance thông báo niêm yết MOBOX (MBOX), giá token tăng vọt hơn 50%
Theo tìm hiểu, trainghiemhay.com được biết Binance thông báo về dự án thứ 22 trên Binance Launchpool – Mobox (MBOX) , một nền tảng trò chơi kết hợp giữa nuôi trồng lợi nhuận DeFi được tối ưu hóa tự động và NFT chơi game để tạo GameFi.
Người dùng sẽ có thể đặt cược BNB, MBOX và BUSD của họ vào các nhóm riêng biệt để trang trại mã thông báo MBOX trong 30 ngày, với thời gian nuôi bắt đầu từ 2021-08-20 00:00 AM (UTC).
Thông tin chi tiết về MBOX Launchpool:
Tên mã thông báo: Mobox (MBOX)
Tổng cung: 1.000.000.000 MBOX
Nguồn cung lưu hành: 37,333,406 (3,73% tổng nguồn cung)
Cung cấp cho Launchpool: 3.000.000 MBOX
Báo cáo nghiên cứu: Mobox (MBOX)
Trình khám phá khối: MBOX BEP-20 Block Explorer

Điều khoản đặt cược: Không có giới hạn trên. Không yêu cầu KYC

#Mobox #coin #là #gì #Đọc #ngay #để #biết #nhé

Mobox coin là gì, mobox coin nghĩa là gì, cách chơi Mobox, trainghiemhay.com chia sẻ đọc ngay để biết nhé!

Mobox coin là gì?

Mobox coin là tiền điện tử Mobox.

Advertisement

MOBOX là một nền tảng hướng tới cộng đồng, trao quyền cho người dùng bằng cách thưởng cho họ vì sự tham gia và thích thú. Bằng cách sử dụng tokenomics sáng tạo, sử dụng tài chính và trò chơi. Đồng thời, cũng kết hợp những gì tốt nhất của DeFi và NFT để tạo ra một hệ thống CHƠI MIỄN PHÍ vĩnh viễn.

MOBOX có một hệ thống mang tính cách mạng kết hợp những gì tốt nhất của DeFi Yield Farming và Gaming NFT để tạo ra cái mà MOBOX gọi là GameFi, một hệ sinh thái Thực sự Miễn phí để Chơi và Chơi để Kiếm tiền trên hệ sinh thái BSC.

Người dùng có thể tạo tất cả các loại chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận của họ, nhưng cũng tạo ra một NFT duy nhất mà họ có thể sử dụng trên vô số trò chơi. Nền tảng và cơ sở hạ tầng đã có sự tăng trưởng đáng kể. 

Advertisement

MOBOX hoạt động như thế nào? 

Mọi người dùng MOBOX đều có thể cung cấp stablecoin (tức là BUSD hoặc USDT” />

Hệ thống tự động gộp thu nhập vào nhóm, mang lại lợi ích cho người dùng và thu nhập của họ. Ngoài ra, người chơi có thể kiếm chìa khóa theo cách này. Người dùng cần những phím này để mở rương. 

Khi các rương mở ra, chúng sẽ tiết lộ một NFT duy nhất. MOBOX đã có số token trị giá 150.000.000 đô la được đặt cọc trên nền tảng của họ và hiện chỉ hỗ trợ Binance Smart Chain

Các NFT sau đó trở nên hoạt động trên nền tảng và có thể được đặt cược để khai thác mã thông báo quản trị MBOX. Có các NFT khác nhau với mức độ hiếm nhất định. NFT càng độc đáo thì nó càng có nhiều sức mạnh khai thác. 

Ngoài ra, người dùng có thể bán các NFT này trên MOBOX NFT Exchange hoặc sử dụng chúng trong các trò chơi. NFT có giá trị nhất được bán cho đến nay trên thị trường thứ cấp với giá 60.000 đô la. 

Binance thông báo niêm yết MOBOX (MBOX), giá token tăng vọt hơn 50%

Theo tìm hiểu, trainghiemhay.com được biết Binance thông báo về dự án thứ 22 trên Binance Launchpool – Mobox (MBOX) , một nền tảng trò chơi kết hợp giữa nuôi trồng lợi nhuận DeFi được tối ưu hóa tự động và NFT chơi game để tạo GameFi.

Người dùng sẽ có thể đặt cược BNB, MBOX và BUSD của họ vào các nhóm riêng biệt để trang trại mã thông báo MBOX trong 30 ngày, với thời gian nuôi bắt đầu từ 2021-08-20 00:00 AM (UTC).

Thông tin chi tiết về MBOX Launchpool:

Tên mã thông báo: Mobox (MBOX)

Tổng cung: 1.000.000.000 MBOX

Nguồn cung lưu hành: 37,333,406 (3,73% tổng nguồn cung)

Cung cấp cho Launchpool: 3.000.000 MBOX

Báo cáo nghiên cứu: Mobox (MBOX)

Trình khám phá khối: MBOX BEP-20 Block Explorer

Điều khoản đặt cược: Không có giới hạn trên. Không yêu cầu KYC

Xem thêm thông tin Mobox coin là gì? Đọc ngay để biết nhé!

Mobox coin là gì? Đọc ngay để biết nhé!

Mobox coin là gì, mobox coin nghĩa là gì, cách chơi Mobox, trainghiemhay.com chia sẻ đọc ngay để biết nhé!
Mobox coin là gì?
Mobox coin là tiền điện tử Mobox.
Advertisement

MOBOX là một nền tảng hướng tới cộng đồng, trao quyền cho người dùng bằng cách thưởng cho họ vì sự tham gia và thích thú. Bằng cách sử dụng tokenomics sáng tạo, sử dụng tài chính và trò chơi. Đồng thời, cũng kết hợp những gì tốt nhất của DeFi và NFT để tạo ra một hệ thống CHƠI MIỄN PHÍ vĩnh viễn.

MOBOX có một hệ thống mang tính cách mạng kết hợp những gì tốt nhất của DeFi Yield Farming và Gaming NFT để tạo ra cái mà MOBOX gọi là GameFi, một hệ sinh thái Thực sự Miễn phí để Chơi và Chơi để Kiếm tiền trên hệ sinh thái BSC.
Người dùng có thể tạo tất cả các loại chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận của họ, nhưng cũng tạo ra một NFT duy nhất mà họ có thể sử dụng trên vô số trò chơi. Nền tảng và cơ sở hạ tầng đã có sự tăng trưởng đáng kể. 
Advertisement

MOBOX hoạt động như thế nào? 
Mọi người dùng MOBOX đều có thể cung cấp stablecoin (tức là BUSD hoặc USDT” />
Hệ thống tự động gộp thu nhập vào nhóm, mang lại lợi ích cho người dùng và thu nhập của họ. Ngoài ra, người chơi có thể kiếm chìa khóa theo cách này. Người dùng cần những phím này để mở rương. 
Khi các rương mở ra, chúng sẽ tiết lộ một NFT duy nhất. MOBOX đã có số token trị giá 150.000.000 đô la được đặt cọc trên nền tảng của họ và hiện chỉ hỗ trợ Binance Smart Chain
Các NFT sau đó trở nên hoạt động trên nền tảng và có thể được đặt cược để khai thác mã thông báo quản trị MBOX. Có các NFT khác nhau với mức độ hiếm nhất định. NFT càng độc đáo thì nó càng có nhiều sức mạnh khai thác. 

Ngoài ra, người dùng có thể bán các NFT này trên MOBOX NFT Exchange hoặc sử dụng chúng trong các trò chơi. NFT có giá trị nhất được bán cho đến nay trên thị trường thứ cấp với giá 60.000 đô la. 
Binance thông báo niêm yết MOBOX (MBOX), giá token tăng vọt hơn 50%
Theo tìm hiểu, trainghiemhay.com được biết Binance thông báo về dự án thứ 22 trên Binance Launchpool – Mobox (MBOX) , một nền tảng trò chơi kết hợp giữa nuôi trồng lợi nhuận DeFi được tối ưu hóa tự động và NFT chơi game để tạo GameFi.
Người dùng sẽ có thể đặt cược BNB, MBOX và BUSD của họ vào các nhóm riêng biệt để trang trại mã thông báo MBOX trong 30 ngày, với thời gian nuôi bắt đầu từ 2021-08-20 00:00 AM (UTC).
Thông tin chi tiết về MBOX Launchpool:
Tên mã thông báo: Mobox (MBOX)
Tổng cung: 1.000.000.000 MBOX
Nguồn cung lưu hành: 37,333,406 (3,73% tổng nguồn cung)
Cung cấp cho Launchpool: 3.000.000 MBOX
Báo cáo nghiên cứu: Mobox (MBOX)
Trình khám phá khối: MBOX BEP-20 Block Explorer

Điều khoản đặt cược: Không có giới hạn trên. Không yêu cầu KYC

#Mobox #coin #là #gì #Đọc #ngay #để #biết #nhé

  • Tổng hợp: DTA City
  • #Mobox #coin #là #gì #Đọc #ngay #để #biết #nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button