Giáo Dục

Mẫu đơn xin đi học trường mầm non mới nhất

Bố Mẹ hãy chuẩn bị mẫu đơn xin đi học trường mầm non cho con em mình, khi mà năm học mới chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra, đơn xin vào học là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong quá trình xin vào học cho các em.

Trong đơn xin đi học trường mầm non cần ghi rõ họ và tên con mình, hộ khẩu thường trú, ngày tháng năm sinh, họ tên Bố Mẹ, nghề nghiệp, nơi công tác của cả 2, tình trạng sức khỏe … Chi tiết, mời các Bố Mẹ xem dưới đây.

Mẫu đơn xin đi học trường mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …………………………

TRƯỜNG MÀM NON……………………………..

Số: ……./ MNPĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày ……..tháng…….năm 20………

ĐƠN XIN HỌC

Năm học 20…… – 201……

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non ………………………..

1 – Họ và tên bé:………………………………………………………………………

– Ngày sinh:…………………………………………………………………………….

– Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..

– Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………..

2 – Họ tên bố:…………………………………………Điện thoại:…………………

– Nghề nghiệp:………………………………………..Nơi công tác:……………..

3 – Họ tên mẹ:………………………………………..Điện thoại:…………………

– Nghề nghiệp:………………………………………..Nơi công tác:………………

4. Tình trạng sức khỏe của bé:…………………………………………………….

5. Tên người đứng xin (nếu có):……………………………………………………

Tôi xin cam đoan về những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Ngành và nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu đơn xin đi học trường mầm non mới nhất, các bậc phụ huynh hãy tham khảo để làm đơn xin đi học cho con em mình. Nếu có nhu cầu chuyển trường, hãy làm Đơn xin chuyển trường mầm non nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button