Hàm Subtotal trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm SUBTOTAL là một trong rất nhiều hàm toán học được sử dụng thường xuyên ở trong Excel. Để hiểu rõ hơn về hàm này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của thuthuattinhoc.vn.

1. Công dụng của hàm SUBTOTAL

Hàm SUBTOTAL không giống với các hàm khác trong Excel bởi vì nó không có một công dụng nhất định cụ thể. SUBTOTAL là thay mặt của 11 loại hàm khác nhau trong Excel bao gồm: AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP.

Trong đó:

– AVERAGE: Hàm tính số trung bình cộng.

– COUNT: Hàm đếm số lượng ô có chứa các số.

– COUNTA: Hàm đếm các ô có dữ liệu.

– MAX: Hàm tìm ra số lớn nhất trong mảng dữ liệu.

– MIN: Hàm tìm ra số nhỏ nhất trong mảng dữ liệu

– PRODUCT: Hàm tính tích.

– STDEV: Hàm tính ước độ lệch chuẩn dựa theo mẫu.

– STDEVP: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số.

– SUM: Hàm tính tổng.

– VAR: Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu từ các một tập các số liệu cho trước.

– VARP: Hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tập hợp.

Bằng các quy ước con số, bạn có thể khiến hàm SUBTOTAL thực hiện chức năng y hệt như các hàm ở trên.

Công dụng của hàm SUBTOTAL

2. Cách dùng của hàm SUBTOTAL

Công thức:

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…)

Trong đó:

Function_num: là biến số để gọi hàm, mỗi hàm AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP đều được gắn một biến số khác nhau từ 1 đến 11 hoặc từ 101 đến 111. Khi muốn sử dụng hàm SUBTOTAL như hàm nào thì bạn phải điền con số tương ứng.

Function_num 

(bao gồm giá trị ẩn)

Function_num 

(bỏ qua giá trị ẩn)

Hàm

Tác dụng

1

101

AVERAGE

 Hàm tính số trung bình cộng.

2

102

COUNT

 Hàm đếm số lượng ô có chứa các số.

3

103

COUNTA

 Hàm đếm các ô có dữ liệu.

4

104

MAX

 Hàm tìm ra số lớn nhất trong mảng dữ liệu.

5

105

MIN

 Hàm tìm ra số nhỏ nhất trong mảng dữ liệu

6

106

PRODUCT

 Hàm tính tích.

7

107

STDEV

 Hàm tính ước độ lệch chuẩn dựa theo mẫu.

8

108

STDEVP

 Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số.

9

109

SUM

 Hàm tính tổng.

10

110

VAR

 Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu từ các một tập các số liệu cho trước.

11

111

VARP

 Hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tập hợp.

Ref 1,2,3,…: Là vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện các phép tính. Nó có thể gồm một hoặc nhiều tham số khác nhau.

Cách dùng của hàm SUBTOTAL

3. Ví dụ về hàm SUBTOTAL

Trong một hóa đơn mua hàng cần tính Thành tiền bằng tích của Đơn giá và Số lượng. Ta sử dụng hàm SUBTOTAL với Function_num là 6.

Bạn sẽ được kết quả như hình dưới đây. Sau đó bạn chỉ cần copy công thức xuống bên dưới để tạo thành các kết quả cho những dòng sau là được.

Sử dụng hàm SUBTOTAL với Function_num là 6

Hoặc trong một ví dụ khác, bạn sẽ thấy hàm SUBTOTAL có thể thay thế cho hàm tổng SUM với Function_num là 9:

Hàm SUBTOTAL thay cho hàm tổng SUM với Function_num là 9

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về Hàm SUBTOTAL trong Excel và cách dùng hàm SUBTOTAL của thuthuattinhoc.vn. Chúc các bạn có thể vận dụng thành thạo hàm SUBTOTAL vào trong các ứng dụng thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button