Giải vật lí 8 bài 15: Công suất


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 15: Công suất – vật lí 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 8 bài 15: Công suất nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công suất: công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

2. Công thức tính công suất:

$P = frac{A}{t}$

Trong đó:  A là công thực hiện được,

   t là thời gian thực hiện công đó.

3. Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W:

1W = 1 J/s (Jun trên giây).

1kW (kilôoát) = 1 000 W.

1MW  (mêgaoát) = 1 000 000 W.

II. GIẢI BÀI TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button