Giải vật lí 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm – sách giáo khoa vật lí 12. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Độ cao của âm: là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào tần số âm. 

Âm càng bổng (cao) thì có tần số càng lớn.

Âm càng trầm (thấp) thì có tần số càng nhỏ.

Độ to của âm: là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trung vật lí mức cường độ âm.

Độ to của âm phụ thuộc vào cường độ âm, mức cường độ âm (L) và tần số âm (f).

Âm sắc: là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt được hai âm phát ra từ hai nguồn khác nhau.

Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động âm. Âm có cùng một độ cao do các nhạc cụ khác nhau phát ra có cùng một chu kì nhưng đồ thị dao động của chúng có dạng khác nhau nên chúng có âm sắc khác nhau.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí…

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Bài giải:

Âm có những đặc trưng sinh lí sau:

  • Độ cao
  • Độ to
  • Âm sắc

Giải câu 2: Độ cao của âm là gì? Nó liên quan…

Độ cao của âm là gì? Nó liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Bài giải:

Độ cao của âm là một trong những đặc trưng sinh lí của âm, nó cho biết mức độ trầm bổng của âm.

Độ cao của âm liên quan đến tần số âm.

Giải câu 3: Độ to của âm liên quan đên đại lượng…

Độ to của âm liên quan đên đại lượng vật lí nào của âm?

Bài giải:

Độ to của âm liên quan đến cường độ âm (I), mức cường độ âm (L) và tần số (f). Tuy  nhiên, độ to của âm liên quan đến mức cường độ âm là chủ yếu.

Giải câu 4: Âm sắc là gì?…

Âm sắc là gì?

Bài giải:

Âm sắc là đặc trưng của âm giúp chúng ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau liên quan đến đồ thị dao động âm.

Giải câu 5: Chọn câu đúng….

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.

B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Vừa là đặc trưng vật lí vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. Là tần số âm

Bài giải:

Chọn đáp án B.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm tại đây.

Giải câu 6: Chọn câu đúng….

Chọn câu đúng.

Âm sắc là

A. Màu sắc của âm.

B. Một tinh chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. Một đặc trưng sinh lí của âm.

D. Một đặc trưng vật lí của âm.

Bài giải:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm tại đây.

Giải câu 7: Chọn câu đúng….

Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với

A. Cường độ âm.

B. Biên độ dao động của âm.

C. Mức cường độ âm.

D. Tần số âm.

Bài giải:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button