Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm


Giải toán 6 tập 1 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 15: Quan sát hình…

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

a) Có nhiều đường “không thẳng” đi qua hai điểm A và B.

b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Bài giải:

Từ hình vẽ, ta có nhận xét:

a) Đúng.

Vì  có hai đường “không thẳng” chính là hai đường cong ( như trên hình ) đi qua hai điểm A và B..

b) Đúng.

Đó là đường thẳng AB.

Giải bài tập 16: Tại sao không…

a) Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”?

b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Bài giải:

a)  Ta không nói “Hai điểm thẳng hàng” vì qua hai điểm lúc nào cũng vẽ được một đường thẳng.

Ví dụ:

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

 

b)  Các bước tiến hành kiểm tra:

 • Đặt cạnh thước đi qua hai điểm ( chẳng hạn A, B ).
 • Nếu C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng.
 • Nếu không thì ba điểm đó không thẳng hàng.

Giải bài tập 16: Lấy bốn điểm…

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Bài giải:

Các bước tiến hành:

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

 • Qua điểm A và mỗi điểm B, C, D ta vẽ được 3 đường thẳng là AB, AC, AD.
 • Qua điểm B và mỗi điểm C, D ta vẽ được 2 đường thẳng là BC, BD.
 • Qua điểm C và điểm D ta vẽ được 1 đường thẳng là CD.
 • Như vậy, qua 4 điểm A, B, C, D ta vẽ được tất cả 6 đường thẳng, đó là AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Giải bài tập 17: Lấy bốn điểm…

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Bài giải:

Các bước tiến hành:

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

 • Qua điểm A và mỗi điểm B, C, D ta vẽ được 3 đường thẳng là AB, AC, AD.
 • Qua điểm B và mỗi điểm C, D ta vẽ được 2 đường thẳng là BC, BD.
 • Qua điểm C và điểm D ta vẽ được 1 đường thẳng là CD.
 • Như vậy, qua 4 điểm A, B, C, D ta vẽ được tất cả 6 đường thẳng, đó là AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Giải bài tập 18: Lấy bốn điểm…

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Bài giải:

Các bước tiến hành:

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

 • Theo giả thiết: ba điểm M, N, P thẳng hàng nên qua ba điểm này sẽ có 1 đường thẳng.
 • Qua Q và mỗi điểm M, N, P ta sẽ vẽ được 3 đường thẳng là QM, QN, QP.
 • Vậy ta sẽ vẽ được tất cả 4 đường thẳng là MP, QM, QN, QP.

Giải bài tập 19: Vẽ hình…

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳngd2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài giải:

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

Theo giả thiết: X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng nên cả 4 điểm này đều nằm trên đường thẳng XY.

Cách vẽ:

Vẽ đường thẳng XY cắt d1 tại Z, cắt d2 tại T.

Giải bài tập 20: Vẽ hình theo…

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

b) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.

c) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm   Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

                          Hình a                                         Hình b                                             Hình c

Giải bài tập 21: Xem hình…

Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Giải toán 6 bài: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài giải:

Ta có :

a) 2 đường thẳng 1 giao điểm.

b) 3 đường thẳng 3 giao điểm.

c) 4 đường thẳng 6 giao điểm.

d) 5 đường thẳng 10 giao điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page