Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 131


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập chung trang 131. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính

a. (frac{2}{3}+frac{5}{4});        b. (frac{3}{5}+frac{9}{8});  

c. (frac{3}{4}-frac{2}{7}) ;        d. (frac{11}{5}-frac{4}{3})

Trả lời:

Muốn cộng trừ hai phân số khác mẫu số, ta cần quy đồng để hai phân số có cùng mẫu số rồi thực hiện phép tính.

a. Quy đồng mẫu số:

(frac{2}{3}) = (frac{2 times 4}{3 times 4}) = (frac{8}{12})

(frac{5}{4}) = (frac{5 times 3}{4 times 3}) = (frac{15}{12})

Cộng hai phân số:

(frac{2}{3}+frac{5}{4}= frac{8}{12}+ frac{15}{12}=  frac{8 + 15}{12} = frac{23}{12})

b. Quy đồng mẫu số:

(frac{3}{5}) = (frac{3 times 8}{5 times 8}) = (frac{24}{40})

(frac{9}{8}) = (frac{9 times 5}{8 times 5}) = (frac{45}{40})

Cộng hai phân số:

(frac{3}{5}+frac{9}{8}= frac{24}{40}+frac{45}{40}= frac{24 = 45}{40}= frac{69}{40})

c. Quy đồng mẫu số:

(frac{3}{4}) = (frac{3 times 7}{4 times 7}) = (frac{21}{28})

(frac{2}{7}) = (frac{2 times 4}{7 times 4}) = (frac{8}{28})

Trừ hai phân số:

(frac{3}{4}-frac{2}{7}= frac{21}{28}-frac{8}{28}=  frac{21 – 8}{28} = frac{13}{28})

d. Quy đồng mẫu số:

(frac{11}{5}) = (frac{11 times 3}{5 times 3}) = (frac{33}{15})

(frac{4}{3}) = (frac{4 times 5}{3 times 5}) = (frac{20}{15})

Trừ hai phân số:

(frac{11}{5}-frac{4}{3}= frac{33}{15}-frac{20}{15}= frac{33 – 20}{15} = frac{13}{15})

Bài tập 2: Tính:

a. (frac{4}{5}+frac{17}{25});     b. (frac{7}{3}-frac{5}{6});      

c. (1+frac{2}{3});                       d. (frac{9}{2}-3)

Trả lời:

a. Ta thấy 25 : 5 = 5, nên quy đồng mẫu  số của (frac{4}{5}):

(frac{4}{5}) = (frac{4 times 5}{5 times 5}) =(frac{20}{25})

Cộng hai phân số:

(frac{4}{5}+frac{17}{25}= frac{20}{25}+frac{17}{25}= frac{20 + 17}{25} = frac{37}{25})

b. Ta thấy 6 : 3 = 2, nên quy đồng mẫu  số của (frac{7}{3}):

(frac{7}{3})  = (frac{7 times 2}{3 times 2}) = (frac{14}{6})

Trừ hai phân số:

(frac{7}{3}-frac{5}{6}= frac{14}{6}-frac{5}{6}= frac{14-5}{6} = frac{9}{6})

c. Ta có : 1 = $frac{1}{1}$ = $frac{3}{3}$

Cộng hai phân số ta được:

(1+frac{2}{3}= frac{3}{3}+frac{2}{3}= frac{3 + 2}{3} = frac{5}{3})

d. Ta có : 3 = $frac{3}{1}$ = $frac{6}{2}$

(frac{9}{2}-3 = frac{9}{2}-frac{6}{2}= frac{9 – 6}{2} = frac{3}{2})

Bài tập 3: Tìm x:

a. (x+frac{4}{5} =frac{3}{2})       b. (x+frac{3}{2} =frac{11}{4})

c. (frac{25}{3} -x=frac{5}{6})

Trả lời:

a. (x+frac{4}{5} =frac{3}{2})                                 

(x = frac{3}{2} -frac{4}{5}) (x = tổng – số hạng đã biết)

(x = frac{3 times 5}{2 times 5} -frac{4 times 2}{5 times 2}) (quy đồng mẫu số)

(x = frac{15}{10} -frac{8}{10})

(x =frac{7}{10})                             

 b. (x+frac{3}{2} =frac{11}{4})   

(x=frac{11}{4}-frac{3}{2}) (x = tổng – số hạng đã biết)

(x=frac{11}{4}-frac{3 times 2}{2 times 2}) (quy đồng mẫu số)

(x=frac{11}{4}-frac{6}{4})

(x =frac{5}{4})

c. (frac{25}{3} -x=frac{5}{6})

(x= frac{25}{3} -frac{5}{6}) ( x = số bị trừ – hiệu)

(x= frac{25 times 2}{3 times 2} -frac{5}{6}) (quy đồng mẫu số)

(x= frac{50}{6} -frac{5}{6})

(x = frac{45}{6})

Bài tập 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. (frac{12}{17} +frac{19}{17}+frac{8}{17});            

b. (frac{2}{5} +frac{7}{12}+frac{13}{12})

Trả lời:

a. (frac{12}{17} +frac{19}{17}+frac{8}{17}= (frac{12}{17} +frac{8}{17})+frac{19}{17} = frac{12+8}{17}+frac{19}{17} = frac{20}{17}+frac{19}{17}= frac{39}{17})

b. (frac{2}{5} +(frac{7}{12}+frac{13}{12}) = frac{2}{5} +frac{20}{12} = frac{2}{5} +frac{20 : 4}{12 : 4})  (rút gọn)

(=  frac{2}{5} +frac{5}{3}= frac{2 times 3}{5 times 3} +frac{5 times 5}{3 times 5}) (quy đồng mẫu số)

(= frac{6}{15}+frac{25}{15}= frac{31}{15})

Bài tập 5: Trong giờ học tự chọn lớp 4A có (frac{2}{5}) số học sinh học Tiếng Anh….

Trong giờ học tự chọn lớp 4A có (frac{2}{5}) số học sinh học Tiếng Anh và (frac{3}{7}) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Trả lời:

Lớp có (frac{2}{5}) số học sinh học Tiếng Anh.

Lớp có (frac{3}{7}) số học sinh học Tin học

Số học sinh học Tiếng Anh và học Tin học là:

(frac{2}{5} +frac{3}{7}= frac{2 times 7}{5 times 7} +frac{3 times 5}{7 times 5}=  frac{14}{35} +frac{15}{35}=  frac{29}{35}) (số học sinh cả lớp)

Đáp số: (frac{29}{35}) số học sinh cả lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page