Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 118


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập chung trang 118. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Rút gọn các phân số : $frac{12}{30}$ ; $frac{20}{45}$ ; $frac{28}{70}$ ; $frac{34}{51}$

Trả lời:

Gợi ý: Để làm rút gọn các phân số trên ta làm theo các bước như sau:

 • Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một.
 • Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

$frac{12}{30}=frac{12div 6}{30div 6}= frac{2}{5}$ ; 

$frac{20}{45} = frac{20div 5}{45div 5}= frac{4}{9}$ ;

$frac{28}{70} =frac{28div 7}{70div 7}= frac{4}{10} = frac{4div 2}{10div 2}= frac{2}{5}$ ;

$frac{34}{51}=frac{34div 17}{51div 17}= frac{2}{3}$

Bài tập 2: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng $frac{2}{9}$ ? $frac{5}{18}$ ; $frac{6}{27}$ ;$frac{14}{63}$ ; $frac{10}{36}$

Trả lời:

Gợi ý: Ta rút gọn các phân số đã cho, phân số nào có phân số tối giản là $frac{2}{9}$  thì phân số đó bằng phân số $frac{2}{9}$ .

Ta có:

$frac{5}{18}$ ;

$frac{6}{27} = frac{6div 3}{27div 3}= frac{2}{9} $ ;

$frac{14}{63}= frac{14div 7}{63div 7}= frac{2}{9} $ ;

$frac{10}{36}= frac{10div 2}{36div 2}= frac{5}{18} $.

Vậy các phân số $frac{6}{27}$ ;$frac{14}{63}$ bằng phân số $frac{2}{9}$ .

Bài tập 3: Quy đồng mẫu số các phân số :

a. $frac{4}{3}$ và $frac{5}{8}$

b. $frac{4}{5}$ và $frac{5}{9}$

c. $frac{4}{9}$ và $frac{7}{12}$

d. $frac{1}{2}$ ;  $frac{2}{3}$  và $frac{7}{12}$

Trả lời:

Gợi ý: Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau :

 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

a. $frac{4}{3}$ và $frac{5}{8}$

 • $frac{4}{3} = frac{4times 8}{3times 8}=frac{32}{24}$
 • $frac{5}{8} = frac{5times 3}{8times 3}=frac{15}{24}$

b. $frac{4}{5}$ và $frac{5}{9}$

 • $frac{4}{5} = frac{4times 9}{5times 9}=frac{36}{45}$
 • $frac{5}{9} = frac{5times 5}{9times 5}=frac{25}{45}$

c. $frac{4}{9}$ và $frac{7}{12}$

 • $frac{4}{9} = frac{4times 12}{9times 12}=frac{48}{108}$
 • $frac{7}{12} = frac{7times 9}{12times 9}=frac{63}{108}$

d. $frac{1}{2}$ ;  $frac{2}{3}$  và $frac{7}{12}$

Ta thấy mẫu của phân số $frac{7}{12}$ chia hết cho mẫu của hai phân số $frac{1}{2}$ ;  $frac{2}{3}$ ( 12 : 2 = 6 và 12 : 3 = 4), nên:

 • $frac{1}{2}= frac{1times 6}{2times 6}=frac{6}{12}$ ;  
 • $frac{2}{3}= frac{2times 4}{3times 4}=frac{8}{12}$ 
 • giữ nguyên phân số $frac{7}{12}$

Bài tập 4: Nhóm nào dưới đây có $frac{2}{3}$ số ngôi sao đã tô màu?

Trả lời:

a. Có 3 ngôi sao, 1 ngôi sao đã tô màu nên có $frac{1}{3}$ số ngôi sao đã tô màu.

b. Có 3 ngôi sao, 2 ngôi sao đã tô màu nên có $frac{2}{3}$ số ngôi sao đã tô màu.

c. Có 5 ngôi sao, 2 ngôi sao đã tô màu nên có $frac{2}{5}$ số ngôi sao đã tô màu.

d. Có 5 ngôi sao, 3 ngôi sao đã tô màu nên có $frac{3}{5}$ số ngôi sao đã tô màu.

Vậy nhóm b có  $frac{2}{3}$ số ngôi sao đã tô màu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button