Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Biểu đồ


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Biểu đồ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao mà khối lớp Bốn tham gia:

Nhìn vào biểu đồ hãy trả lời câu hỏi sau:

a. Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?

b. Khối lớp Bốn tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?

c. Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?

d. Môn nào ít lớp tham gia nhất?

e. Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả là mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn thể thao nào?

Trả lời:

a. Các lớp được nêu tên là: lớp 4A, lớp 4B, lớp 4C

b. Các môn thể thao mà khối lớp Bốn tham gia là: Bơi lội, nhảy dây, cờ vua và đá cầu.

c. Có 2 lớp tham gia môn Bơi, đó là 4A và 4C.

d. Môn có ít lớp tham gia nhất là môn Cờ vua

e. Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Hai lớp này cùng tham gia môn Đá cầu

Bài tập 2: Biểu đồ bên dưới nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.

Giải toán 4 bài: Biểu đồ

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a. Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b. Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là bao nhiêu tạ thóc?

c. Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm nào thu hoạch được nhiều nhất? Năm nào thu hoạch được ít nhất?

Trả lời:

a. Năm 2 002, nhà bác Hà Thu được số tấn thóc là: 5 x 10 tạ = 50 tạ = 5 tấn.

b. Số thóc nhà bác Hà thu được trong năm 2 000 là: 4 x 10 = 40 tạ = 4 tấn.

Số thóc nhà bác Hà thu hoạch năm 2 002 nhiều hơn năm 2 000 là: 50 – 40 = 10 tạ.

c. Năm 2 001, nhà bác Hà thu hoạch được số thóc là: 3 x 10 = 30 tạ = 3 tấn.

Số tấn thóc trong ba năm mà nhà bác Hà thu hoạch được là: 4 + 3 + 5 = 12 tấn.

  • Năm thu hoạch được nhiều nhất là: 2002; 
  • Năm thu hoạch được ít nhất là 2001.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page