Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Biểu đồ (Tiếp theo)


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Biểu đồ (Tiếp theo). Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Những lớp nào tham gia trồng cây?

b. Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

d. Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào?

e. Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

Trả lời:

a. Những lớp tham gia trồng cây là: 4A; 4B; 5A; 5B; 5C.

b. Lớp 4A trồng được 35 cây; Lớp 5B trồng được 40 cây; Lớp 5C trồng được 23 cây.

c. Khối lớp 5 có 3 lớp tham gia trồng cây, đó là 5A; 5B; 5C.

d. Có 3 lớp trồng được trên 30 cây, đó là 4A; 5A; 5B.

e. Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất; Lớp 5C trồng được ít cây nhất.

Bài tập 2: Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 – 2002: 4 lớp

Năm học 2002 – 2003: 3 lớp

Năm học 2003 – 2004: 6 lớp

Năm học 2004 – 2005: 4 lớp

a. Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

Giải toán 4 bài: Biểu đồ (Tiếp theo)

b. Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn của năm học 2002 – 2003 bao nhiêu lớp?
  • Năm học 2002 – 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏ trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?
  • Nếu năm học 2004 – 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm hóc 2002 – 2003 ít hơn năm học 2004 – 2005 bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

a. Các con dựa vào số liệu rồi điền vào biểu như đồ dưới đây nhé:

Giải toán 4 bài: Biểu đồ (Tiếp theo)

b.

  • Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn của năm học 2002 – 2003 là 6 – 3 = 3 lớp.
  • Năm học 2002 – 2003 trường Tiểu học Hòa Bình có số học sinh lớp Một là: 35 x 3 = 105 học sinh.
  • Năm học 2004 – 2005 số học sinh lớp Một là: 32 x 4 = 128 học sinh.

Vậy số học sinh lớp Một của năm học 2002 -2003 ít hơn năm học 2004 – 2005 là: 128 – 105 = 23 học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page