Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Bảng đơn vị đo khối lượng


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Bảng đơn vị đo khối lượng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1dag = ….g           1 hg = ….dag

   10g =…dag            10 dag =…hg

b. 4 dag = …g           3 kg = …hg                2kg 300g = ….g

    8 hg = …dag          7 kg = ….g                2kg 30 g =….g

Trả lời:

a. 1 dag = 10 g               1 hg = 10 dag

   10g = 1 dag                 10 dag = 1 hg

b. 4 dag = 40 g               3 kg = 30 hg             2 kg 300 g = (2 000 + 300) = 2 300 g

    8 hg = 80 dag              7 kg = 7 000 g         2 kg 30 g = (2 000 + 30) = 2 030 g

Bài tập 2: Tính

380 g + 195 g                   452 hg x 3

928 dag – 274 dag            768 hg : 6

Trả lời:

380 g + 195 g

Ta có: 380 + 195 = 575=> 380 g + 195 g = 575 g

928 dag – 274 dag

Ta có: 928 – 274 = 654 => 928 dag – 274 dag = 654 dag

452 hg x 3

Ta có: 452 x 3 = 1 356 => 452 hg x 3 = 1 356 hg

768 hg : 6

Ta có: 768 : 6 = 128 => 768 hg : 6 = 128 hg

Bài tập 3: Điền dấu < = >:

5 dag  ….50 g                        4 tạ 30 kg…..4 tạ 3 kg   

8 tấn …..8 100 kg                  3 tấn 500 kg…….3 500 kg

Trả lời:

5 dag  ….50 g     

Ta có: 5 dag = 50 g              

=> 5 dag = 50 g

4 tạ 30 kg…..4 tạ 3 kg   

Ta có: 4 tạ = 400 kg=> 4 tạ 30 kg= 400kg + 30 kg = 430 kg

4 tạ = 400 kg => 4 tạ 3 kg = 400 kg + 3 kg = 403 kg

=> 4 tạ 30 kg > 4 tạ 3kg

8 tấn …..8 100 kg   

Ta có: 8 tấn = 8000 kg

=> 8 tấn < 8100 kg

3 tấn 500 kg…….3 500 kg

Ta có: 3 tấn = 3000 kg => 3 tấn 500 kg = 3000 kg + 500 kg = 3500 kg

=> 3 tấn 500 kg = 3500 kg

Bài tập 4: Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150 g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân năng 200 g…..

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150 g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân năng 200 g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Trả lời:

Tổng số cân của 4 gói bánh là:

           150 g x 4 = 600 (g)

Tổng số cân nặng của 2 gói kẹo là:

            200 x 2 = 400 (g)

Tổng số cân nặng của bốn gói bánh và hai gói kẹo là:

            600 + 400  = 1000 (g) = 1 (kg).

                                         Đáp số: 1 kg 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page