Giáo Dục

Giải tiếng việt 4 tuần 4 bài tập đọc: Một người chính trực


Giải tiếng việt 4 tập 1 tuần 4 bài tập đọc: Một người chính trực. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 4 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Bài tập đọc

Bài chia làm 3 đoạn.

  • Đoạn 1: Từ đầu đến đó là vua Lý Cao Tông.

=> Thái độ chính trực của Tô Hiến Thành trong việc lập ngôi vua.

  • Đoạn 2: Tiếp theo đến tới thăm Tô Hiến Thành được.

=>Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ.

  • Đoạn 3: phần còn lại.

=>Tô Hiến Thành tiến cử người tài giỏi giúp nước.

Nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – Vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài đọc

Câu 1:Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện : Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc đúc lót để làm sai di chiếu của vua đã mất. Ông cứ theo di chiếu mà lập thái tử Long Cán lên làm vua .

Câu 2: Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Trả lời:

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ là ông cử người tài ba ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.

Câu 3: vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ? 

Trả lời:

Nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì những người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng. Họ làm được nhiều điều tốt cho dân cho nước .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page