Giải sinh học 9 bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

 

Bài tập 1: Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

Trả lời: 

 • Thực vật ưa sáng
  • Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.
  • Hoạt động sinh lí:
   • Cường độ quang hợp cao dưới điều lũện ánh sáng mạnh.
   • Cường độ hô hấp cao.
 • Thực vật ưa bóng – Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.
  • Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.
  • Cường độ hô hấp thấp hơn.

Bài tập3: Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:

 • Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thê nào?
 • Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?

Trả lời: 

 • Cây mọc trong rừng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành cây phía dưới.
 • Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp cùa lá cây yếu, tạo được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đù bù lượng tiêu hao do hô hấp và kèm khả Iiăng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.

Bài tập 4: Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Trả lời: 

 • Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật:
  • Tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian
  • Ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng, sinh sản của động vật
 • Dựa theo khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng, động vật được chia thành 2 nhóm:
  • Nhóm động vật ưa sáng: gồm những động vật hoạt động ban ngày
  • Nhóm động vật ưa tối: gồm những động vật hoạt động vào ban đêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button