Giải sinh học 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Mối quan hệ giữa gen và ARN. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN

Trả lời: 

Bài tập 2: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen –> ARN

Trả lời: 

  •  ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là 1 mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
  •  Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nucleotit trên mạch ARN

Bài tập 3: Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Trả lời: 

Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A- U – G -X – U – X – G

Bài tập 4: Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

– A – U – G – X – U – G – A – X –

Xác định trình tự các nucléôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Trả lời: 

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

Câu 5: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a.  tARN 

b. m ARN 

c.  rARN 

d.  Cả 3 loại ARN trên

Bài làm:

=> đáp án b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button