Giải sinh học 9 bài 16: ADN và bản chất của gen


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: ADN và bản chất của gen. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN

Trả lời: 

 • Diễn ra tại kì trung gian
 • Quá trình nhân đôi ADN:
  • Bước 1: ADN tháo xoắn
  • Bước 2: tổng hợp mạch ADN mới
  • Bước 3: hoàn thiện 2 ADN con

Bài tập 2: Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo thành qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Trả lời: 

 • Nhân đôi ADN diễn ra theo 2 nguyên tắc:
  • Nguyên tắc bổ sung: các Nu tự do liên kết bổ sung với mạch ADN gốc (A liên kết với T, G liên kết với X)
  • Nguyên tắc bán bảo toàn: trên mỗi phân tử ADN con, có 1 mạch là của ADN mẹ, còn 1 mạch mới tổng hợp.

=> Vì vậy 2 ADN con được tạo thành qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ

Bài tập 3: Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen

Trả lời: 

 • Gen bản chất là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định
 • Gen cấu trúc mang thông tin quy định của 1 loại protein

Bài tập 4: Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :

Mạch 1: A-G-T-X-X-T

Mạch 2: T-X-A-G-G-A

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Trả lời: 

 • ADN con :- mạch 1 (cũ): A-G-T-X-X-T

                          – mạch mới : T-X-A-G-G-A

 • ADN con: – mạch 2 (cũ): T-X-A-G-G-A

                          – mạch mới : A-G-T-X-X-T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button