Giải sinh học 8 bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Trả lời: 

Bài tập 2: Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Trả lời: 

 • Khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ nhiều lần sẽ hình thành ở gà phản xạ có điều kiện : “tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn”, nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn.

=> giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời.

  • Tuy nhiên, nếu gõ mõ, gà chạy về mà không được cho ăn nhiều lần thì về sau khi nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa.
  • Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng ăn uống và vùng thính giác không được củng cố nên đã mất.
 • Điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện
  • Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không có điều kiện.
  • Quá trình đó được lặp lại nhiều lần   
 • Thực chất của việc hình thành phản xạ có điều kiện là hình thành đường liên hệ tạm thời nối các vùng vỏ não với nhau. 

Bài tập 3: Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và sự ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

Trả lời: 

 • Ý nghĩa: đảm bảo sự thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi, hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button