Giải sinh học 8 bài 3: Tế bào


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Tế bào. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c…) với số (1, 2, 3…) ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Bảng 3-2. Các bào quan và chức năng của chúng

Chức năng Bào quan

1. Nơi tổng hợp protein

2. Vận chuyển các chất trogn tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành protein

5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào

a. Lưới nội chất

b. Ti thể

c. riboxom

d. Bộ máy Gôngi

Trả lời: 

Đáp án : 1 – c; 2 – a ; 3 – b; 5 – d

Bài tập 2: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Trả lời: 

  • Mọi cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.
  • Thông qua các hoạt động sống của cơ thể gồm trao đổi chất, lớn lên và phân chia, cảm ứng mà cơ thể trao đổi chất, lớn lên và sinh sản, cảm ứng.

=> Vì vậy, tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button