Giáo Dục

Giải sinh học 7 bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Trả lời: 

Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em

 • Ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giáp xác sau: tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm…
 • Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít.
 • Ví dụ, người ta có thể phân biệt được: cua biển, cua đồng và cua núi.

Bài tập 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

Trả lời: 

Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển có vai trò khá quan trọng.

 • Thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi)
 • Tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bài tập 3: Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

Trả lời: 

Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em:

 • Tôm là thực phẩm quý có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta.
 • Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân.
  • Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm.
  • Ở vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page