Giải sinh học 10 bài 8: Tế bào nhân thực


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Tế bào nhân thực . Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Trả lời: 

 • Hình cầu, đường kính khoảng 5000 nm
 • Bao bọc bởi 2 lớp màng 
 • Chứa chất nhiễm sắc (ADN liên kết với protein) và nhân con
 • Chức năng: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Bài tập 2: Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.

Trả lời: 

 • Có 2 loại:
  • Lưới nội chất trơn: tham gia tổng hợp lipit, chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại
  • Lưới nội chất hạt (đính các hạt riboxom) tham gia tổng hợp protein

Bài tập 3: Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gongi.

Trả lời: 

 • Chức năng: lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào

Bài tập 4: Tế bào nào trong cơ thể người nêu ra dưới đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a. Tế bào hồng cầub. Tế bào bạch cầuc. Tế bào biểu bìd. Tế bào cơ

Trả lời: 

=> đáp án: b

Bài tập 5: Cấu tạo và chức năng của riboxom.

Trả lời: 

 • Là bào quan không có màng bao bọc, số lượng tùy thuộc nhu cầu của tế bào
 • Gồm rARN và các loại protein
 • Chức năng tổng hợp protein của tế bào

Bài tập 6: Nêu điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Trả lời: 

 • Tế bào nhân sơ:
  • kích thước nhỏ
  • có thành tế bào, một số có lông và roi
  • không có các bào quan có màng bao bọc
  • chưa có nhân hoàn chỉnh chứa ADN dạng vòng
 • Tế bào nhân thực:
  • kích thước lớn hơn
  • có nhiều bào quan có màng bao bọc
  • nhân hoàn chỉnh chứa ADN thẳng liên kết với protein tạo thành chất nhiễm sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button