Giải lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 10: Các nước Tây Âu – trang 40 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì?

Trả lời:

Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945:

 • Các nước Tây Âu bị thiệt hại nặng sau chiến tranh.
 • 16 nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ để phát triển kinh tế.
 • Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa trước đây.
 • Các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương  (NATO) , chạy đua vũ trang nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
 • Sau chiến tranh bị chia cắt thành 2 nước: Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949) và Cộng hòa Dân chủ Đức (10/1949)
 • 3/10/1990, nước Đức thống nhất trở lại, trở thành quốc gia có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất Tây Âu.

Câu 2: Hãy xác định trên bản đồ châu Âu sáu nước đầu tiên của EU.

Trả lời:

6 nước đầu tiên của EU là: CHLB Đức, Pháp, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan, Luc-xăm-bua.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên….

Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế  ở khu vực Tây Âu?

Trả lời:

Những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế  ở khu vực Tây Âu:

 • Tháng 4/1951 : Cộng đồng than thép châu Âu.
 • Tháng 3/1957: Cộng đồng năng lượng nguyên tử ở châu Âu.
 • Năm 1957 : Cộng đồng kinh tế châu Âu.
 • Tháng 7/1967: Ba cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành cộng đồng châu Âu.
 • Tháng 1/11/1993: đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

Câu 2: Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

Trả lời:

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề, có nhu cầu liên kết để giúp đỡ nhau kiến thiết đất nước. Tuy nhiên sự liên kết này là tất yếu, không phải một xu hướng.

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ lợi dụng thời cơ “nhảy” vào vùng Tây Âu đang còn ngổn ngang những bãi chiến trường để “giúp đỡ” các nước ở đây vực dậy và phát triển đất nước. Các nước Tây Âu sau đó ngày càng lệ thuộc vào Mỹ và trở thành đồng minh của đế quốc đầy tham vọng này.

Nhưng kể từ thập niên 50 trở đi, cùng với sự phát triển mạnh mẽ và năng động của kinh tế, ý thức độc lập và lòng tự tôn cũng được giương cao hơn ở các nước Tây Âu.

=> Do đó, họ có xu hướng liên kết với nhau để phát triển kinh tế và hạn chế, giảm dần tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với khu vực. Đó là chủ trương độc lập về kinh tế và chính trị, dần khẳng định vị thế của mình. Các nước Tây Âu muốn đứng ngang hàng với Mỹ chứ không phải đứng sau Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button