Giải lịch sử 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế)


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế) – trang 50 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

 • Quân đội nhà Trần gồm: Cấm quân và quân ở các lộ
 • Chính sách” Ngụ binh ư nông”.
 • Chủ trương” Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
 • Học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ

2. Phục hồi và phát triển kinh tế

a. Nông nghiệp

 • Chú trọng việc khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh
 • Đặt chức quan Hà Đê Sứ trông coi, đốc thúc việc đắp đê.

=> Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển

b. Thủ công nghiệp

 • Các xưởng thủ công của nhà nước và nhân dân được phục hồi và phát triển…

c. Thương nghiệp

 • Xây dựng nhiều chợ
 • Buôn bán với nước ngoài diễn ra sôi nổi.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

Trả lời:

 • Quân đội dưới thời Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và nhà vua.
 • Ở làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.
 • Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách” ngụ binh ư nông”, theo chủ trương “ quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
 • Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện võ nghệ thường xuyên. Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc.

=>Quân đội nhà Trần hoàn chỉnh, quy củ, được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.

Câu 2: Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp…

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII?

Trả lời:

Thủ công nghiệp và thương nghiệp dưới thời Trần ở thế kỉ XIII tiếp tục duy trì những nghè thủ công truyền thống của các triều đại trước. thương nghiệp phát triển hơn, thể hiện ở chỗ Thăng Long bên cạnh Hoàng thành, đã có 61 phương ->buôn bán sầm uất.

Đặc biệt buôn bán trao đổi hàng hóa được mở rộng ở các cửa biển Hội Thống (Hà Tĩnh), Hội Triều (Thanh Hóa), Vân Đồn (Quảng Ninh)…..

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội,…

Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó.

Trả lời:

Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần:

 • Chính sách “Ngụ binh ư nông”.
 • Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
 • Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

Câu 2: Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau…

Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý ?

Trả lời:

 • Chính sách:
  • Nông nghiệp: đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở rộng thêm diện tích đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh. Được Nhà nước quan tâm, người dân tích cực cấy, nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển.
  • Thủ công nghiệp: Các xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất đồ gốm, dệt vải, chế tạo vũ khí. Ở làng xã, nghề thủ công được chú trọng. Chợ mọc lên ngày càng nhiều. Không khí buôn bán trong và ngoài nước tấp nập.
 • Tác dụng:
  • Làm cho kinh tế nhanh chóng được phục hồi và phát triển,tạo điều kiện để củng cố quốc phòng toàn dân.
  • Nhân dân, nhất là nông dân tin tưởng vào nhà nước thời Trần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button