Giải lịch sử 10 bài 30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ – trang 146 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy trình bày chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển….

Hãy trình bày chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa?

Trả lời:

Chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa là:

 • Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, đồng thời ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.
 • Các thuộc địa Bắc Mĩ không được tự do buôn bán với các nước khác và cư dân ở đây không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.

Câu 2: Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định thành lập “quân đội và thuộc địa” và bổ nhiệm Oa –sinh-tơn là tổng chỉ huy, đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng quân đội. Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh.

Đến ngày 4/7/1775, Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập chính thức tuyên bố 13 tuộc địa thoát li khỏi chính quốc, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Hoa Kì.

Câu 3: Tuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

Trả lời:

Những điểm tiến bộ và hạn chế của tuyên ngôn độc lập năm 1776 là:

 • Điểm tiến bộ:
  • Bản tuyên ngôn đã chính thức công bố trước toàn nhân loại về quyền con người và quyền công dân.
  • Đề cao các nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân.
 • Điểm hạn chế:
  • Bản tuyên ngôn vẫn chữ xóa bỏ chế độ nô lệ
  • Công dân và nhân dân lao động vẫn bị bóc lột

Câu 4: Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Trả lời:

Những yếu tố giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh là:

 • Cuộc chiến tranh được các tầng lớp nhân dân tiến bộ của Pháp và nhân dân châu Âu ủng hộ
 • Biết dựa vào địa hình hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích.
 • Nhờ sự lãnh đạo và chỉ huy tài tình của Oa – sinh – tơn.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy trình bày diễn biến chính cuộc chiến tranh giành độc lập của…

Hãy trình bày diễn biến chính cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

Trả lời:

Niên đại

Sự kiện chính

10/1773

Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 3 tàu chở chè của Anh

9/1774

Đại hội lục địa lần 1 tổ chức tại Phi-la-đen-phi-a

4/1775

Chiến tranh giữa các thuộc địa và chính quốc nổ ra.

Đầu năm 1776

Quân khởi nghĩa chiếm Bô-xton

10/5/1776

Đại hội lục địa lần 2 tuyên bố cắt đứt quan hệ với Anh.

4/7/1776

Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

17/10/1777

Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga

Năm 1781

Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh chấm dứt.

Năm 1783

Anh kí hiệp ước Vec-sai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Câu 2: Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập?

Trả lời:

Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập:

 • Kết quả:
  • Tháng 9-1783 ký kết hoà ước Versailles, Anh công nhận nền độc lập cho 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
  • Năm 1787 Mỹ  thông qua Hiến pháp, Mỹ là nước cộng hoà liên bang.
  • Năm 1789, Oa –sinh-tơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.
 • Ý nghĩa:
  • Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ.
  • Cổ vũ tinh thần chống phong kiến ở Châu Âu và phong trào GPDT ở Mỹ latinh.
  • Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button