Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100


Hướng dẫn giải bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100 trang 19 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 19 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

a) 50 + 50 = 100                                             b) 100 – 30 = 70

    5 chục  + 5 chục = 10 chục                           10 chục – 3 chục = 7 chục

    70 + 30 = 100                                                100 – 50 = 50

    7 chục + 3 chục = 10 chục                             10 chục – 5 chục = 5 chục

    20 + 80 = 100                                                 100 – 90 = 10

    2 chục + 8 chục = 10 chục                             10 chục – 9 chục =  1 chục

Câu 2 ( trang 19 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính.

Trả lời:

Câu 3 ( trang 19 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Câu 4 ( trang 19 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Câu 5 ( trang 20 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Trên thuyền có 12 hành khách, đến bến có 3 hành khách lên thuyền. Hỏi lúc đó trên thuyền có tất cả bao nhiêu hành khách?

Trả lời:

Trên thuyền có tất cả số hành khách là:

12 + 3 = 15 ( hành khách)

Đáp số: 15 hành khách

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 20 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đ, S?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Câu 2 ( trang 20 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

20 + 6 = 26                    57 – 7 = 50                    3 + 40 = 43

43 + 20 = 63                  75 – 70 = 5                    69 – 19 = 50 

Câu 3 ( trang 20 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Những phép tính nào có kết quả bé hơn 50? Những phép tính nào có kết quả lớn hơn 50?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Trả lời:

Những phép tính có kết quả bé hơn 50: 40 + 8; 32 + 20; 90 – 50; 70 – 30

Những phép tính có kết quả lớn hơn 50:  30 + 40; 86 – 6

Câu 4 ( trang 21 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm chữ số thích hợp

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Câu 5 ( trang 21 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đàn trâu và bò của nhà bác Bình có 28 con, trong đó có 12 con trâu. Hỏi nhà bác BÌnh có bao nhiêu con bò

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Trả lời:

Nhà Bác Bình có số con trâu là:

28 – 12 = 16 ( con)

Đáp số: 16 con trâu

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 21 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Câu 2 ( trang 21 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

a) 10 + 10 = 20                         b) 30 – 10 = 20

c) 50 + 20 = 70                         d) 80 – 40 = 40

Câu 3 ( trang 22 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

a) 50 + 18 – 45 = 23                         b) 76 – 56 + 27 = 47

Câu 4 ( trang 22 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Moột rạp xiếc có 96 ghế, trong đó 62 ghế đã có khán giả ngồi. Hỏi còn bao nhiêu ghế trống?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Trả lời:

Trong rạp xiếc còn lại số ghế trống là;

96 – 62 = 34 ( ghế)

Đáp số: 34 ghế

Câu 5 ( trang 22 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page