Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập chung


Hướng dẫn giải bài: Ôn tập chung trang 135 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 135 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Đáp án C

b) Đáp án B

Câu 2 ( trang 135 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh

Trả lời:

Câu 3 ( trang 135 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Câu 4 ( trang 136 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Rô=bốt cao 98cm. Mi cao hơn rô-bốt 9cm. Hỏi Mi cao bao nhiêu cm?

Trả lời:

Mi cao số xăng-ti-mét là;

89 + 9 = 98 ( cm)

Đáp số: 98 cm

Câu 5 ( trang 136 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trả lời

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 136 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Đáp án A:  M và E

Đáp án C: 13 cm

Câu 2 ( trang 137 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

 

Câu 3 ( trang 137 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Để ủng hộ các bạn vùng lũ lụt. lớp 2A quyên góp được 83 quyển sách, lớp 2B quyên góp được ít hơn lớp 2A là 18 quyển sách. Hỏi lớp 2B quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Trả lời:

Lớp 2B quyên góp được số quyển sách là:

83 – 18 = 65 ( quyển)

Đáp số: 65 quyển sách

Câu 4 ( trang 137 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Câu 5 ( trang 137 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Đáp án C: có 4 hình tứ giác trong hình bên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button