Giải hóa 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng (T2)


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 8: Một số bazơ quan trọng (T2) – trang 28 sách giáo khoa hóa học 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng (T2) nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 8: Một số bazơ quan trọng (T2)

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

CANXI HIĐROXIT Ca(OH)2

Pha chế dung dịch canxi hiđroxit

 • Hòa tan một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa).
 • Lọc vôi nước, chất lỏng thu được là dung dịch Ca(OH)2.

Tính chất hóa học ( bazơ tan)

 • Làm đổi màu quỳ tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành màu đỏ.
 • Tác dụng với axit.
 • Tác dụng với axit, tạo thành muối và nước.
 • Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.
 • Tác dụng với dung dịch muối.

Ứng dụng:

 • Làm vật liệu trong xây dựng.
 • Khử chua đất trồng trọt.
 • Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật…

Thang pH 

 • pH = 7: Dung dịch trung tính (nước cất có pH = 7)
 • pH < 7: Dung dịch có tính axit, pH càng nhỏ độ axit càng lớn.
 • pH > 7: Dung dịch có tính bazơ, pH càng lớn độ axit càng lớn   

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Viết các phương trình…

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

Hướng dẫn giải

Các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa:

(1) CaCO3  → (to) CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Giải câu 2. Có ba lọ không nhãn…

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa học.

Hướng dẫn giải

Hòa tan 3 chất rắn trên vào nước

 • Chất nào không tan trong nước là  CaCO3
 • Chất nào tan trong nước mà tỏa nhiệt mạnh là CaO

CaO + H2O  → Ca(OH)2 (phản ứng tỏa nhiệt)

 • Chất nào tan trong nước, không tỏa nhiệt là Ca(OH)2

Giải câu 3. Hãy viết các phương trình …

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.                                                    

b) Muối natrisunfat.

Hướng dẫn giải

a) Phản ứng tạo ra muối natri hiđrosunfat: H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) Phản ứng tạo ra muối natri sunfat: H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Giải câu 4. Một dung dịch bão hòa khí…

Một dung dịch bão hòa khí CO2 trong nước có pH = 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Hướng dẫn giải

Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, nên dung dịch có tính axit yếu.

PTHH: CO2 + H2O → H2CO3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button