Giải GDCD 9 bài 4: Bảo vệ hòa bình


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 4: Bảo vệ hòa bình – trang 12 GDCD lớp 9. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 9 bài 4: Bảo vệ hòa bình nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Khái niệm:

Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia, giữa con người với con người. Là khát vọng của nhân loại.Bảo vệ hòa bình là làm mọi việc để giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên, dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẩn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.

2. Vì sao ta phải bảo vệ môi trường?

 • Hòa bình đem lại cuộc sống bình yên cho con người. Chiến tranh mang lại đau thương, đói nghèo…
 • Hiện nay, ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột.

3. Cách rèn luyện

 • Cần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng giữa con người với con người, thiết lập tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1. Em hãy cho biết, những hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu….

Em hãy cho biết, những hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày ?

a. Biết lắng nghe người khác ;

b. Biết thừa nhận những điểm mạnh của người khác ;

c. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân ;

d. Học hỏi những điều hay của người khác ;

đ. Bắt mọi người phải phục tùng mọi ý muốn của mình ;

e. Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc, quốc gia khác ;

g. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc ;

h. Giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế;

i. Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

Trả lời

Những hành vi (a), (b), (d), (e), (h), (i) là các biểu hiện của lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày.

Câu 2. Em tán thành những ý kiến nào dưới đây ? Vì sao ?

a. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình ;

b. Chỉ có các nước lớn, nước giàu mới ngăn chặn được chiến tranh ;

c. Bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loại.

Trả lời

 • Em tán thành với ý kiến (a), (c).
 • Vì: mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình để có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc, có điều kiện học hành, phát triển; cho nên bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loại không phải chỉ của một cá nhân, một tổ chức hay của một nước nào.

Câu 3. Em hãy tìm hiểu về một số hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh….

Em hãy tìm hiểu về một số hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh do lớp em, trường em, nhân dân địa phương, nhân dân trong cả nước ta cũng như nhân dân các nước đã tiến hành và giới thiệu cho các bạn khác cùng biết.

Trả lời:

 • Phong trào đi bộ vì hoà bình;
 • Mít tinh phản đối chiến tranh ở I-rắc;
 • Ủng hộ nhân dân Cu-ba vượt qua khó khăn trước âm mưu cấm vận của Mĩ;
 • Cuộc thi viết thư nói về chủ đề Em yêu hoà bình;
 • Vẽ tranh về chủ đề Hoà bình;
 • Giao lưu với thanh thiếu niên quốc tế;
 • Viết thư bày tỏ tình đoàn kết với thanh, thiếu niên quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button