Giải GDCD 7 bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ – trang 30 GDCD lớp 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 7 bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

 • Gia đình dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp về học tập, lao động, văn hóa, đạo đức…
 • Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là bảo vệ, tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.
 • Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống, làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
 • Học sinh phải trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống, sống trong sạch, lương thiện và không xem thường và làm tổn hại đến các thanh danh của gia đình, dòng họ.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu a: Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ…

Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình.

Em có đồng tình với cách nghĩ của Hiên không? Tại sao?

Trả lời:

Em không đồng tình với cách nghĩ của Hiên vì một làng quê nghèo khó khăn quanh năm mọi người đều đầu tắt mặt tối lo cái ăn chưa đủ, nói đâu đến việc học hành, đỗ đạt làm quan.

Cái nghèo khó có thể do điều kiện tự nhiên không thuận lợi chứ không phải vì mọi người không cố gắng . Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. Có thể gia đình, dòng họ của Hiên có truyền thống cần cù, chịu thương, chịu khó trong sản xuất, yêu nước chống giặc ngoại xâm. Chính truyền thống đó là sức mạng để cho Hiên vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập để góp phần xây dựng quê hương mình thoát khỏi nghèo đói.

Câu b: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?

 • Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp
 • Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn, cha mẹ, ông bà tổ tiên.
 • Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.
 • Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì đã lạc hậu.
 • Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

Trả lời:

Em đồng tình với các ý kiến:

 • Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp
 • Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn, cha mẹ, ông bà tổ tiên.
 • Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

Bởi vì: gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó để thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Đó là nền tảng sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Câu c: Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn  và phát huy truyền thống….

Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn  và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Dự kiến em sẽ tiếp tục làm gì?

Trả lời:

Để giữ gìn  và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, em đã :

 • Quảng bá với bạn bè và mọi người về mảnh đất của mình
 • Giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ
 • Luôn tự hào về quê hương của mình dù đi đến tận nơi đâu

Dự kiến em sẽ tiếp tục quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa giữ gìn nét đẹp quê hương, vừa cố gắng tìm kiếm khách hàng cho bố mẹ cũng như các cô chú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button