Giải địa lí 9 bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế – trang 60 địa lí 9. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 9 bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế nhé.

Câu trả lời:

Cho bảng số liệu sau đây:

a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002

b. Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

  • Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?
  • Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ miền để thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002:

Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

b. Nhận xét:

Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế có sự thay đổi rõ nét:

  • Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm mạnh: từ 40,5% (năm 1991) xuống còn 23% (năm 2002).
  • Tỉ trọng của khu vực công nghiệp, xây dựng tăng nhanh: từ 23,8% (năm 1991) tăng lên 38,5 % (năm 2002).
  • Khu vực dịch vụ tuy có biến động nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao (năm 2002 chiếm 38,5%).

=> Sự thay đổi như trên cho thấy: từ sau năm 1991, cơ cấu kinh tế của nước ta đã có sự chuyện dịch theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng ngành nông -lâm -ngư nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng và dịch vụ; phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button