Giải địa lí 7 bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi – trang 13 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi nhé.

Câu trả lời:

1. Mức độ cần đạt được

a. Kiến thức

 • Củng cố cho học sinh kiến thức đã học trong toàn chương
  • Khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân cư không đều trên thế giới
  • Các khái niệm về đô thị, siêu đô thị, sự phân bố các siêu thị ở Châu Á.

b. Kĩ năng

 • Củng  cố,  nâng  cao  thêm  các  kĩ năng: Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân cư, các siêu đô thị ở Châu Á.
 • Đọc khai thác thông tin trên lược đồ dân số, sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi ở một địa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi.
 • Vận dụng để tìm hiểu dân số Châu Á, dân số Việt Nam

2. Hướng dẫn nội dung thực hành

Câu 1:Quan sát hình 4.1, cho biết:

 • Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu?
 • Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

Trả lời:

 • Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình, trên 3000 người/km2.
 • Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải, dưới 1000 người/km2.

Câu 2: Quan sát tháp tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc Tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

 • Hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi?
 • Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ, nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

Trả lời:

Hình dáng tháp tuổi thay đổi:

 • đáy tháp thu hẹp dần lại ở cả hai phía.
 • thân tháp mở rộng và nâng cao ở cả hai phía.

Vậy , sau 10 năm, dân số TP. Hồ Chí Minh sẽ “già” đi

 • Tỉ lệ nhóm tuổi 15 – 59 (tuổi lao động) tăng.
 • Tỉ lệ nhóm tuổi 0 – 14 (dưới tuổi lao động) giảm.

Câu 3: Tìm trên lược đồ phân bố dân cư Châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở Châu Á thường phân bố ở đâu?

Trả lời:

Những khu vực tập trung đông dân:

 • Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
 • Đông Nam Á: In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan.
 • Nam Á: Ân Độ, Pa-kit-xtan, Băng-la-đét.

Các đô thị lớn ở châu Á (quy mô trên 5 triệu người) thường phân bố ở ven biển (ví dụ: Tô-ki-ô, Mum-bai, Ma-ni-la, Thượng Hải) hoặc ở các đồng bằng lớn (Niu Đê-li, Băng Cốc, Bắc Kinh,…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button