Giải địa lí 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất – trang 58 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất nhé.

Câu trả lời:

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khí áp. Các đai khí áp trên Trái đất.

 • Khí áp:
  • Là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.
  • Đơn vị đo: mm thủy ngân
  • Dụng cụ để đo khí áp là Khí áp kế, khí áp trung bình là :760 mm thủy ngân.
 • Các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất
  • Khí áp được phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về 2 cực.
  • Do sự xen kẻ nhau giữa lục địa và đại dương nên các đai khi áp không liên tục mà chia thành các khu riêng biệt.

2. Gió và các hoàn lưu khí quyển

 • Gió:
  • Gió là sự chuyển động của không khí từ các khu khí áp cao về các khu khí áp thấp.
  • Tín phong và gió Tây ôn đới là loại gió thổi thường xuyên trên Trái đất
  • Tín phong là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo.
  • Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp khoảng vĩ độ 60 độ.
 • Hoàn lưu khí quyển:
  • Sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành hệ thống gió thổi vòng tròn gọi là hoàn lưu khí quyển.
  • Tín phong và gió Tây ôn đời tạo thành hai hoàn lưu khí quyển quan trọng nhất trên bề mặt Trái đất.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Quan sát hình 50 SGK, cho biết:

 • Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?
 • Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Trả lời:

Quan sát hình 50 sgk, ta thấy:

 • Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ 0°, 60°B và 60°N.
 • Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ 30°B, 30°N, 90°B và 90°N.

Câu 2: Quan sát hình 51 SGK, cho biết:

 • Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?
 • Cũng từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam, là loại gió gì?

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất

Trả lời:

Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo là gió Tín phong.

Cũng từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam là loại gió Tây.

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, giải thích:

 • Vì sao Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo?
 • Vì sao gió Tây ôn đối lại thổi từ khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam?

Trả lời:

 • Gió Tín phong thổi từ khoảng vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo là do sự chênh lệch khí áp giữa áp cao chí tuyến (vĩ độ 30° Bắc và Nam) và áp thấp xích đạo.
 • Gió Tây ôn đới thổi từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam là do sự chênh lệch áp suất giữa áp cao chí tuyến và các áp thấp ôn đới (60° Bắc và Nam).

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?

Trả lời:

 • Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.
 • Có khí áp vì không khí có trọng lượng. Trọng lượng của không khí tuy nhẹ (1 lít không khí trung bình nặng 1,3g) nhưng do khí quyển có chiều dày trên 60 000 km nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép rất lớn lên bề mặt Trái Đất.

Câu 2: Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Trả lời:

Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, không khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió.

Tín phong và gió Tây ôn đới là loại gió thổi thường xuyên trên Trái đất

Tín phong là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo.

Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp khoảng vĩ độ 60 độ.

Câu 3: Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Trả lời:

 • Trên Trái Đất có 7 đai khí áp xen kẽ nhau:
  • Hai đai áp cao ở quanh hai cực (phát sinh do nhiệt độ không khí rất thấp, quanh năm băng giá).
  • Hai đai áp cao ở các vĩ tuyến 30 – 35°B và 30 – 35°N (do nhiệt độ cao ở vùng Xích đạo làm cho không khí nở ra và bốc lên cao rồi tỏa ra hai bên, sau đó lạnh dần và nén xuống)
  • Hai đai áp thấp ôn đới ở khoảng vĩ tuyến 60°B và 60°N (do không khí từ áp cao cực và áp cao chí tuyến dồn tới).
  • Đai áp thấp xích đạo (hình thành do nhiệt độ không khí cao, không khí nở ra và bốc lên cao tạo thành áp thấp xích đạo).
 • Tín phong là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo. loại gió này phân bố ở khoảng 30° – 60° ở hai bán cầu Bắc và Nam.
 • Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp. Loại gió này phân bố ở hai chí tuyến  (30° – 0) về xích đạo.

Câu 4: Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các…

Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Trả lời:

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button