Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập


Giải chi tiết, cụ thể bài: Ôn tập toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: (trang 100 sgk cánh diều toán 2)

a) Mỗi chữ cái ở vạch chỉ số nào trong tia số dưới đây

Trả lời:

A: 20       B: 30      C: 47       D: 62       E: 88

b) Số

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập

Trả lời:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
39 40 41
58 59 60
80 81 82

Bài 2: (trang 100 sgk cánh diều toán 2)

a) Tính nhẩm

Trả lời:

8 + 4 = 12              15 – 6 = 9              9 + 2 = 11              6 + 8 = 14

4 + 8 = 12              15 – 9 = 6              11 – 8 = 1              14 – 8 = 6

b) Đặt tính rồi tính

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập

Trả lời

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập

c) Tính 

Trả lời:

42 + 18 – 10 = 50                     60 – 13 + 23 = 70

Bài 3: (trang 100 sgk cánh diều toán 2)

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập

Trả lời:

Khối lớp Ba làm được số sản phẩm là:

24 + 16 = 40 ( sản phẩm)

Đáp số: 40 sản phẩm

Bài 4: (trang 101 sgk cánh diều toán 2)

a) Chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong hình sau:

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập

Trả lời:

Đường thẳng: màu đen

Đường cong: màu xanh, màu vàng

Đường gấp khúc: màu tím

b) Mỗi đường gấp khúc sau gồm mấy đoạn thẳng

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập

Trả lời:

Đường gấp khúc màu vàng gồm 7 đoạn thẳng

Đường gấp khúc màu đỏ gồm 8 đoạn thẳng

c) Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép hình tứ giác

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập

Hình trên có 14  mảnh ghép hình tứ giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page