Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập về hình học và đo lường


Giải chi tiết, cụ thể bài: Ôn tập về hình học và đo lường toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: (trang 98 sgk cánh diều toán 2)

a) Chỉ ra đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong trong hình sau:

Trả lời:

Đường thẳng: màu hồng

Đường gấp khúc: màu xanh lá, màu xanh dương

Đường cong: màu đen, màu vàng

b) Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong hình sau:

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập về hình học và đo lường

Trả lời: 

3 điểm thẳng hàng là: A, M, C và C, P, B và B, N, A

Bài 2: (trang 98 sgk cánh diều toán 2)

a) Đo và tính độ dài các đường gấp khúc từ A đến B sau:

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập về hình học và đo lường

Trả lời:

HS đo và cộng các kết quả lại với nhau

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm

Trả lời: HS thực hành dùng thước có vạch chia kẻ đoạn thẳng dài 10 cm

Bài 3: (trang 99 sgk cánh diều toán 2)

Bình to có 23l sữa,bình nhỏ có ít hơn bình sữa to 8l sữa. Hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa?

Trả lời:

Bình sữa nhỏ có số lít sữa là:

23 – 8 = 15 ( lít)

Đáp số: 15 lít sữa

Bài 4: (trang 99 sgk cánh diều toán 2)

a) Mỗi mảnh bìa sau có dạng hình gì

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập về hình học và đo lường

 

Trả lời: Hình tứ giác

b) Hai mảnh bìa trên lắp được vào vị trí nào trong mảng bìa sau:

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập về hình học và đo lường

 

Trả lời: Vị trí số 5 và số 8 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page