Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Làm quen với phép nhân, dấu nhân


Giải chi tiết, cụ thể bài: Làm quen với phép nhân, dấu nhân toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: Trang 4 sgk cánh diều 2 tập 2

Xem hình rồi nói (theo mẫu):

Trả lời:

4 được lấy 5 lần

     4 x 5 = 20

6 lấy được 2 lần

     6 x 2 = 12

Bài 2: Trang 5 sgk cánh diều 2 tập 2

Chọn phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ

Trả lời:

Giải cánh diều toán 2 bài: Làm quen với phép nhân, dấu nhân

Bài 3: Trang 5 sgk cánh diều 2 tập 2

Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân sau:

Giải cánh diều toán 2 bài: Làm quen với phép nhân, dấu nhân

Trả lời:

Giải cánh diều toán 2 bài: Làm quen với phép nhân, dấu nhân

Bài 4: Trang 5 sgk cánh diều 2 tập 2

a. Xem tranh rồi thảo luận về phép tính của Quân và Thư. Theo em, bạn nào nêu phép tính đúng?

Giải cánh diều toán 2 bài: Làm quen với phép nhân, dấu nhân

b. Kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế.

Trả lời:

a. Ta thấy: đĩa 1 có 6 chiếc bánh, đĩa 2 cũng có 6 chiếc bánh. Như vậy 6 bánh được lấy 2 lần. Do đó bạn Quân đúng.

b. Tình huống sử dụng phép nhân. Bạn Lan cho Nam 2 cái kẹo, cho Mai 2 cái kẹo, cho Linh 2 cái kẹo. Như vậy bạn Lan đã cho tất cả là: 2 x 3 = 6 cái kẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page