Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Nội Dung Bài Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố kiến thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng dẫn giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đó nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Tương tự như bài trên, để có thể củng cố kiến thức bài học này, làm bài dễ dàng, chính xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?b) Kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Ví dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ kiến thức, làm bài tập tốt hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa được học trên lớp lý thuyết Ôn tập các số đến 1000. Ở nhà các em nhắc các em củng cố kiến ​​thức bằng cách làm các bài tập trong sách và các em giải bài 1, 2, 3, 4, tham khảo nhé. , 5 lời giải bài tập trang 19 SGK toán 3 phần 1 tập cánh diều này.

Chơi game treo 3

Giải toán lớp 3 Trang 19 SGK Cánh diều tập 1

Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều:

4. bảng cửu chương

1. Giải bài 1 Trang 19 SGK toán lớp 3.

Dây điện: tính nhẩm:
4×3 4×1 4×8 4×9 4×2 4×5
4×6 4×7 4×4 4×10 2×4 5×4

Hướng dẫn giải pháp: Sử dụng bảng nhân 4 để tính.

Trả lời:
4×3 = 12 4×1 = 4 4×8 = 32 4×9 = 36 4×2 = 8 4×5 = 20
4×6 = 24 4×7 = 28 4×4 = 16 4×10 = 40 2×4 = 8 5×4 = 20

2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3.

Dây điện: Chọn câu trả lời đúng cho mỗi phép tính:

bài học trang 19 sgk toán 3 chương 1 sách ăn kiêng.

Hướng dẫn giải pháp: Làm phép toán bên dưới chiếc lá, sau đó so sánh kết quả bên trên con ếch.

Trả lời:

Mình thử cắt 3 trang 19 Băng Nhạn 6

Tiếp tục chương trình, các em học bài 6 bảng cửu chương. Cũng như bài học trước, để củng cố lại kiến ​​thức của bài học này, làm bài kiểm tra một cách dễ dàng và chính xác, các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, cuốn Cánh diều này.

3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3 |

Dây điện: Đưa ra phép nhân chính xác cho mỗi hình ảnh:

Bai 2 trang 19 lop 3

Trả lời:
Hình 1: 4 x 6 = 24
Hình 2: 4 x 4 = 16

4. Giải bài 4 Trang 19 SGK toán lớp 3.

a) Hãy đếm với 4

Bai 2 trang 19 lop 3

b) Cộng điểm cho mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.

Trả lời:

một)

Giai đoạn 3 Toán lop 3 trang 59

b) Học sinh thực hành một mình.

5. Giải bài 5 Trang 19 SGK toán lớp 3.

Dây điện:
a) Mỗi ​​bàn có 4 ghế. 9 trong số các bàn đó có bao nhiêu chỗ ngồi?
b) Kể tên một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số chỗ ngồi cho 9 bàn, ta dùng phép nhân 4 x 9.

Trả lời:
a) 9 bàn có tổng số ghế là:
4 x 9 = 36 (ghế)
Đáp số: 36 chỗ ngồi.
b) Một số tình huống được tính trong đó phép nhân 4 x 5 được sử dụng trong cuộc sống thực. Ví dụ.:
+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả các quả táo trên 5 đĩa, chúng ta sẽ sử dụng phép nhân 4 x 5.
+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nuôi được 4 con thỏ. Để tính tổng số thỏ trong 5 lồng, ta dùng phép nhân 4 x 5.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx
Hi vọng với những lời giải chi tiết trong phần Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1 Cánh diều này sẽ giúp các em học sinh nắm chắc kiến ​​thức và thực hiện các bài tập tốt hơn.

Xem thêm thông tin Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố kiến thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng dẫn giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đó nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Tương tự như bài trên, để có thể củng cố kiến thức bài học này, làm bài dễ dàng, chính xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?b) Kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Ví dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ kiến thức, làm bài tập tốt hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

  • Tổng hợp: DTA City
  • #Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button