Giải bài hàng và lớp, trang 11 12 sgk Toán 4

Sau khi học xong số có 6 chữ số, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu xem hàng và lớp trong 1 chữ số như thế nào nhé, tài liệu giải bài Hàng và Lớp đưới đây mà giaitoan8.com chia sẻ dưới đây sẽ giúp các em nắm được bài tốt hơn.

Khái niệm về Hàng và Lớp là gì? tính chất và áp dụng vào các bài toán như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung ngay dưới đây

Tài liệu giải bài hàng và lớp, trang 11 12 sgk Toán 4

Xem lại tài liệu Giải bài 1 2 3 4 trang 10 sgk toán lớp 4 tại đây.

Lý thuyết về Hàng và Lớp

giai bai tap 1 trang 11 sgk toan 4

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 11 SGK Toán 4:

giai bai tap 2 trang 11 sgk toan 4

Giải bài 2 trang 11 SGK Toán 4:

 a)

46 307: bốn mươi sáu nghìn ba trăm linh bảy.
56 032: năm mươi sáu nghìn không trăm ba mươi hai.
123 517: một trăm hai mươi ba nghìn năm trăm mười bảy.
305 804 đọc là: ba trăm linh năm nghìn tám trăm mười bảy.
960 783 đọc là: chín trăm sáu mươi nghìn bảy trăm tám mươi ba.
Từ trái qua phải, chữ số 3 thuộc hàng: Trăm, chục, nghìn, trăm nghìn, đơn vị
Thuộc lớp: Đơn vị, đơn vị, nghìn, nghìn, đơn vị

b) Từ trái sang phải giá trị của chữ số 7 là:

giai bai tap 3 trang 12 sgk toan 4

Giải bài 3 trang 12 SGK Toán 4:

– 503 060 = 500000 + 3000 + 60
– 83 760 = 80000 + 3000 + 700 + 60
– 176 091 = 100000 + 70000 + 6000 + 90 +1

Giải bài 4 trang 12 SGK Toán 4:

 a) 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị: 500735
b) 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị: 300402
c) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị: 204060
d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị: 80002

Giải bài 5 trang 12 SGK Toán 4:

a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số:: 6; 0; 3
b) Lớp đơn vị của số 603 7865 gồm các chữ số: 7; 8; 5
c) Lớp đơn vị của số 532 004 gồm các chữ số: 0; 0; 4

Trên đây, giaitoan8.com đã hướng dẫn các em giải bài tập trang 11, 12 SGK toán Lớp 4 bài Hàng và Lớp, trong bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách giải bài so sánh các số có nhiều chữ số, mời các em theo dõi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button