Giáo Dục

Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 132, 133 sgk Toán 7 tập 1

Happy Home VN mời các em giải bài 58 trang 132 và các bài 59, 60, 61, 62 trang 13 sgk Toán 7 tập 1 nằm trong bài học về Định lí Pi – ta – go.

Tiếp tục về bài học Định lí Pi – ta – go, Happy Home VN mời các em cùng tham khảo lời giải bài 58 trang 132 và các bài 59, 60, 61, 62 trang 13 sgk Toán 7 tập 1.

Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 132, 133 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 132 sgk Toán 7 tập 1

Gọi d là đường chéo của tủ.
Ta có d2 = 202 + 42 = 400 + 16 = 416
⇒ d = $sqrt{416}$ ≈ 20,4 dm
Suy ra d < 21dm (là chiều cao của căn phòng)
=> Khi Nam đẩy tủ cho đứng thẳng tủ không bị vướng vào trần nhà

Giải bài 59 trang 133 sgk Toán 7 tập 1

Áp dụng định lí Py-ta-go trong ΔACD vuông tại D ta có:
AC2 = AD2 + CD2 = 482 + 362 = 2304 + 1296 = 3600
=> AC = 60(cm)

Giải bài 60 trang 133 sgk Toán 7 tập 1

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAHC vuông tại H ta có:
AC2 = AH2 + HC2 = 122 + 162 = 144 + 256 = 400
⇒ AC = 20 (cm)
Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAHB vuông tại H ta có:
BH2 + AH2 = AB2 ⇒ BH2 = AB2 – AH2 = 132 – 122 = 169 -144 = 25
⇒ BH = 5cm
Do đó BC = BH + HC = 5 + 16 = 21 (cm)

Giải bài 61 trang 133 sgk Toán 7 tập 1

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAMB vuông tại M ta có:
AB2 = AM2 + MB2 = 22 + 12 = 5
⇒ AB = $sqrt{5}$
Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔANC vuông tại N ta có:
AC2 = AN2 + NC2 = 32 + 42 = 25
⇒ AC = $sqrt{25}$ = 5
Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔBKC vuông tại K ta có:
BC2 = BK2 + KC2 = 32 + 52 = 34
⇒ BC = $sqrt{34}$

Giải bài 62 trang 133 sgk Toán 7 tập 1

Theo định lý Pytago ta có:
+) OA2 = 42 + 32 = 16 + 9 = 25
⇒ OA = 5m < 9m
+) OC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100
⇒ OC = 10m > 9m
+) OB2 = 42 + 62 = 16 + 36 = 52
⇒ OB = $sqrt{52}$m ≈ 7,21 (m) < 9m
+) OD2 = 32 + 82 = 9 + 64 = 73
⇒ OD = $sqrt{73}$ ≈ 8,54(m) < 9m
Như vậy con Cún có thể tới các vị trí A, B, D nhưng không tới được vị trí C.

Các em xem lại tài liệu Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 131 sgk Toán 7 tập 1 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page