Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Nội Dung Bài Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Happy Home giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh; kỳ thi được tổ chức theo bề ngoài thi online (thi trực tuyến) trên máy tính / dế yêu.
Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh:
+ Để sẵn sàng CSVC chuyên dụng cho công việc phòng chống Covid-19, các chiến sĩ ở chốt kiểm soát dự kiến dựng 1 cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là 2 parabol bằng nhau, nằm trên 2 mặt song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là 1 hình chữ nhật có kích tấc chiều rộng là 4m (lối vào lều), chiều dài là 6m; đỉnh parabol cách nền 3m. Tính thể tích phần ko gian bên trong lều trại.
+ Cho hàm số bậc 3 y = f(x) có đồ thị là đường cong như hình dưới. Biết f(x) đạt cực trị tại 2 điểm x1, x2 thỏa mãn x2 = x1 + 2 và 4f(x1) = 5f(x2). Đường thẳng d qua điểm uốn U của (C) và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất cắt (C) tại 2 điểm khác U có hoành độ x3, x4 thỏa mãn x4 – x3 = 4. Gọi S1, S2 là diện tích của 2 hình phẳng được gạch trong hình. Tỉ số S1/S2 gần nhất với trị giá nào sau đây?
+ Trong ko gian Oxyz, cho mặt cầu (S) nhận 2 mặt phẳng (P): z – 1 = 0 và (Q): 2x + y – z + 1 = 0 làm các mặt phẳng đối xứng. Gốc tọa độ O nằm ngoài mặt cầu, cùng lúc khoảng cách từ O tới 1 điểm M nằm trên mặt cầu có trị giá phệ nhất và bé nhất lần là lượt 12 và 6. Biết tâm mặt cầu là điểm I(a;b;c) với a < 0, tính tổng T = a + b + c.
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #thử #tốt #nghiệp #THPT #môn #Toán #trường #THPT #chuyên #Hà #Tĩnh

Happy Home gửi tặng quý thầy cô, giảng sư và các bạn học trò Đề thi tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Kỳ thi được tiến hành dưới bề ngoài thi online (thi online) trên máy tính / dế yêu.

Nói đến tới Đề thi THPT tổ quốc môn Toán 5 2021 của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh:
Để sẵn sàng cho việc chặn lại + CSVC Covid-19, các chiến sĩ trạm kiểm soát dự kiến dựng 1 cái lều giống như trong ảnh. Xem xét rằng mặt trước và mặt sau của trại là 2 parabol giống nhau, nằm trong 2 mặt phẳng song song và vuông góc với mặt đất. Đế lều là hình chữ nhật rộng 4m (đường vào lều), dài 6m; Parabol trên cách mặt đất 3m. Tính thể tích phần ko gian bên trong lều.
+ Cho hàm số bậc 3 y = f (x) có đồ thị là 1 đường cong như hình bên dưới. Cho biết f (x) có cực đại x1 tại 2 điểm thoả nguyện x2 x2 = x1 + 2 và 4f (x1) = 5f (x2). Đường thẳng d tại điểm uốn U của C và đường phân giác song song của góc phần tư thứ nhất (C) cắt (C) tại 2 điểm còn lại tại điểm U thỏa mãn x3, x4 x4 – x3 = 4. Cho là bề mặt của S1, S2. 2 bức ảnh được gạch chân trong hình. Tỉ số S1 / S2 gần nhất với trị giá nào?
Trong ko gian + Oxyz, cho mặt cầu (S) nhận 2 mặt phẳng (P): z – 1 = 0 và (Q): 2x + y – z + 1 = 0 là mặt phẳng đối xứng. Gốc O nằm ngoài mặt cầu và khoảng cách từ O tới điểm M trên mặt cầu có trị giá phệ nhất và bé nhất lần là lượt 12 và 6. Biết tâm mặt cầu là điểm I (a; b). c) với a <0, tổng là T = a + b + c.


.

Xem thêm thông tin Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Happy Home giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh; kỳ thi được tổ chức theo bề ngoài thi online (thi trực tuyến) trên máy tính / dế yêu.
Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh:
+ Để sẵn sàng CSVC chuyên dụng cho công việc phòng chống Covid-19, các chiến sĩ ở chốt kiểm soát dự kiến dựng 1 cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là 2 parabol bằng nhau, nằm trên 2 mặt song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là 1 hình chữ nhật có kích tấc chiều rộng là 4m (lối vào lều), chiều dài là 6m; đỉnh parabol cách nền 3m. Tính thể tích phần ko gian bên trong lều trại.
+ Cho hàm số bậc 3 y = f(x) có đồ thị là đường cong như hình dưới. Biết f(x) đạt cực trị tại 2 điểm x1, x2 thỏa mãn x2 = x1 + 2 và 4f(x1) = 5f(x2). Đường thẳng d qua điểm uốn U của (C) và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất cắt (C) tại 2 điểm khác U có hoành độ x3, x4 thỏa mãn x4 – x3 = 4. Gọi S1, S2 là diện tích của 2 hình phẳng được gạch trong hình. Tỉ số S1/S2 gần nhất với trị giá nào sau đây?
+ Trong ko gian Oxyz, cho mặt cầu (S) nhận 2 mặt phẳng (P): z – 1 = 0 và (Q): 2x + y – z + 1 = 0 làm các mặt phẳng đối xứng. Gốc tọa độ O nằm ngoài mặt cầu, cùng lúc khoảng cách từ O tới 1 điểm M nằm trên mặt cầu có trị giá phệ nhất và bé nhất lần là lượt 12 và 6. Biết tâm mặt cầu là điểm I(a;b;c) với a < 0, tính tổng T = a + b + c.
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #thử #tốt #nghiệp #THPT #môn #Toán #trường #THPT #chuyên #Hà #Tĩnh

#Đề #thi #thử #tốt #nghiệp #THPT #môn #Toán #trường #THPT #chuyên #Hà #Tĩnh

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button