Giáo Dục

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021

Happy Home VN mời các em học sinh lớp 9 thử sức mình với bộ Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021 vừa được các bạn học sinh trong tỉnh hoàn thành trong thời gian vừa qua. Đây sẽ là tài liệu thi vô cùng quý giá giúp các em bổ sung kiến thức còn thiếu cho mình.

Cấu trúc của đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021 gồm 5 câu hỏi dạng tự luận, thơi gian làm bài là 120 phút không kể thời gian phát đề, học sinh không được dùng tài liệu tham khảo.

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021

Các nội dung câu hỏi có trong đề thi bao gồm:
1. Giải phương trình và rút gọn biểu thức (không được dùng máy tính cầm tay)
2. Vẽ parabol, tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
3. Tính thời gian
4. Chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh các góc, tìm trung điểm
5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$A = 9x + frac{1}{9x} – frac{6sqrt{x}+8}{x+1} + 2020$

Trên đây là Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021, đáp án sẽ được Happy Home VN cập nhật trong thời gian sớm nhất có thẻ. Các em tham khảo Đề khảo sát Toán 9 lần 2 THCS Trưng Vương, Hà Nội năm 2019 2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button