Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021

Tiếp tục giải đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021 để xem lại kiến thức của mình đang ở đâu, có cần bổ sung thêm kiến thức và các dạng toán nào nữa hay không nha các em.

Cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021 gồm 2 phần Trắc nghiệm 12 câu và Tự luận 4 bài tập, thời gian làm bài là 90 phút. Cùng nghiêm túc làm bài trước khi xem đáp án, lời giải nha các em.


Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021

Xem trước một số bài tập hay trong bài thi:

Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Giá trị của biểu thức 4 – 5x2 tại x = -1 bằng bao nhiêu?
Câu 7. Đa thức x3 – 2x + 1 + x2 + 2x2 – x3 + x – 5 có bậc bao nhiêu?

Phần tự luận:
Câu 2. Cho hai đa thức: f(x) = 2x3 – 6x + x2 + 3x + 9 và g(x) = 3x2 – 2x3 + 8 – 4x2 – 5.
1. Sắp xếp hai đa thức f(x), g(x) theo luỹ thừa giảm dần của biến.
2. Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x)

Trên đây là nội dung đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021 có lời giải chi tiết, các em tiếp tục giải Đề thi học kì 2 toán 7 phòng GD&ĐT Thủ Đức TP HCM năm 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page