Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022

Nội Dung Bài Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022, bao gồm đề thi có kèm theo cả đáp án và ma trận để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn GDCD lớp 6, bộ sách KNTT và phù hợp với năng lực của học sinh trung học cơ sở. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.
1. Ma trận đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 6
NĂM HỌC: 2021- 2022

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp Vận dụng cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Công dân nước CHXHCN Việt Nam.

Biết xác định công dân một nước.

Biết được khái niệm công dân.

Căn cứ vào quốc tịch để xác định công dân một nước.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

3
1,5
15%

1/2
1
10%

1/2
1
10%

4
3,5
35%

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Biết được thế nào là quyền cơ bản của công dân.

Hiểu được việc làm không đúng với quyền trẻ em.

Hiểu được nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1/2
0,5
5%

1
0,25
2,5%

1/2
0,5
5%

2

1,25

12,5%

Quyền cơ bản của trẻ em.

Biết được nội dung của nhóm quyền sống còn.

Hiểu được ý nghĩa của quyền trẻ em.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1/2
1
10%

1/2
1
10%

1
2
20%

Thực hiện quyền trẻ em.

Biết xác định được ai chịu trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc nuôi dạy trẻ em.

Biết được hành vi của vợ chồng ông Nam là vi phạm quyền trẻ em.

Hiểu được trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em là của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường, xã hội.

Hành vi xâm phạm quyền trẻ em của vợ chồng ông Nam sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1

0,25

2,5%

1/3

1

10%

1/3

1

10%

1/3

1

10%

2

3,25

32,5%

TS câu:
TS điểm:
Tỉ lệ:

4
1,75
17,5%

1+1/2+1/3

3,5

35%

1
0,25
2,5%

1 + 1/3
2,5
25%

1/2
1
10%

1/3

1

10%

9
10
100%

2. Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức
SỞ GD & ĐT…… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN GDCD 6
TRƯỜNG THCS-THPT…… Năm học: 2021 – 2022
Họ và tên: ………………… Thời gian: 45’
Lớp 6A… ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐIỂM

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM: (1 điểm)
Câu 1: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật đất đai.
D. Luật trẻ em.
Câu 2: Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây không trở thành công dân Việt Nam:
A. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.
B. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam
C. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có cha mẹ là người ngoài.
D. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.
Câu 3: Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em:
A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
D. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
Câu 4: Ai là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ chăm sóc nuôi dạy trẻ em?
A. Bố mẹ hoặc ông bà nội.
B. Bố mẹ hoặc người đỡ đầu.
C. Bố mẹ hoặc ông bà noại.
D. Bố mẹ hoặc người lớn tuổi.
5. Theo em ý kiến dưới đây là đúng hay sai về Công dân? (đánh dấu X vào ô trống tương ứng) (1 điểm)

TT

Ý kiến

Đúng

Sai

1

Quốc tịch là căn cứ để xác định Công dân của một nước

2

Người Việt Nam ra nước ngoài nhập quốc tịch nước ngoài rồi thì không gọi là công dân Việt Nam

3

Người nước ngoài sang sinh sống làm việc ở Viện Nam thì được công nhận là công dân Việt Nam

4

Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước

6. Điền từ, cụm tự còn thiếu vào dấu …. để hoàn thiện khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? (1 điểm)
a. Quyền cơ bản của Công dân là những(1)…………………………. cơ bản mà người công dân (2)……………………. và được pháp luật bảo vệ.
b. Nghĩa vụ cơ bản của Công dân là (3)………………… mà Nhà nước bắt buộc Công dân phải (4)…………………… theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân một nước? 2đ
Câu 2: Em hãy nêu ý nghĩa của quyền trẻ em? Trình bày nhóm quyền sống còn. 2đ
Câu 3: Nhận được tin báo của anh Hải, cơ quan công an đã điều tra, bắt giữ vợ chồng ông Nam về hành vi thường xuyên đánh đạp con nuôi là bé Tùng. Tòa án đã xét xử và tuyên phạt tù vợ chồng ông Nam về hành vi hành hạ người khác và hành vi cố ý gây thương tích hoặc gay tổn hại cho sức khỏe của người khác.
a. Nhận xét hành vi của vợ chồng ông Nam. (1 điểm)
b. Theo em, hành vi xâm phạm quyền trẻ em của vợ chồng ông Nam sẽ bị xử lí như thế nào? (1 điểm)
c. Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của ai? (1 điểm)
3. Đáp án đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức
I/ Trắc nghiệm ( 1,0 điểm ).

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

C

A

D

II/ Theo em ý kiến dưới đây là đúng hay sai về Công dân? (đánh dấu X vào ô trống tương ứng) (1 điểm)

TT

Ý kiến

Đúng

Sai

1

Quốc tịch là căn cứ để xác định Công dân của một nước

X

2

Người Việt Nam ra nước ngoài nhập quốc tịch nước ngoài rồi thì không gọi là công dân Việt Nam

X

3

Người nước ngoài sang làm việc ở Viện Nam thì được công nhận là công dân Việt Nam

X

4

Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước

X

III/ Điền từ, cụm tự còn thiếu vào dấu …. để hoàn thiện khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? (1 điểm)
(1) lợi ích (2) được hưởng
(3) những việc (4) thực hiện
IV/ Tự luận ( 7,0 điểm )

Câu

Đáp án

Điểm

1

– Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.
– Quốc tích là căn cứ xác định công dân của một nước, thề hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

1 điểm

1 điểm

2

– Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần.
– Nhóm quyền sống còn là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

1 điểm

1 điểm

3

– Hành vi của vợ chồng ông Nam là vi phạm pháp luật.
– Hành vi của vợ chồng ông Nam bị phạt tù về tội xâm phạm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của chung của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của DTA City

#Đề #thi #học #kì #Giáo #dục #công #dân #lớp #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống #năm #học

Sách Giáo dục công dân lớp 6 Đề thi học kì 2 kết nối kiến ​​thức với cuộc sống năm học 2021-2022 gồm đề thi có đáp án và ma trận đề cho các em học sinh đánh giá và rèn luyện kiến ​​thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK2. Đề được biên soạn theo chương trình CDDH lớp 6, sách Tin học văn minh và phù hợp với các em học sinh THPT. Tham khảo cách làm sai tham khảo để luyện tập đạt kết quả cao nhất trong bài thi sau.

1. Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 Sách kết nối kiến ​​thức

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II LỚP 6

NĂM HỌC: 2021-2022

cấp độ

Chủ đề

Biết rôi

Ý tưởng

Sử dụng thấp Sử dụng cao

Thêm vào

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biết cách xác định công dân của một quốc gia.

Biết khái niệm về quyền công dân.

Căn cứ vào quốc tịch để xác định công dân của một quốc gia.

số câu

Ghi điểm

Quan hệ

3

1,5

mười lăm%

1/2

Đầu tiên

mười%

1/2

Đầu tiên

mười%

4

3.5

35%

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Biết những quyền cơ bản của công dân là gì.

Hiểu các thực hành không phù hợp với các quyền của trẻ em.

Hiểu nghĩa vụ công dân cơ bản.

số câu

Ghi điểm

Quan hệ

1/2

0,5

5%

Đầu tiên

0,25

2,5%

1/2

0,5

5%

hai

1,25

12,5%

Quyền cơ bản của trẻ em.

Biết nội dung của nhóm quyền sống còn.

Hiểu ý nghĩa của quyền trẻ em.

số câu

Ghi điểm

Quan hệ

1/2

Đầu tiên

mười%

1/2

Đầu tiên

mười%

Đầu tiên

hai

hai mươi%

Thực hiện các quyền của trẻ em.

Biết ai là người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Biết rằng hành vi của vợ chồng anh Nam là vi phạm quyền trẻ em.

Hiểu rằng trách nhiệm thực hiện hiệu quả quyền trẻ em thuộc về mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

Những hành vi xâm phạm quyền trẻ em của ông bà Năm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

số câu

Ghi điểm

Quan hệ

Đầu tiên

0,25

2,5%

1/3

Đầu tiên

mười%

1/3

Đầu tiên

mười%

1/3

Đầu tiên

mười%

hai

3,25

32,5%

TS cụm từ:

Điểm ST:

Quan hệ:

4

1,75

17,5%

1 + 1/2 + 1/3

3.5

35%

Đầu tiên

0,25

2,5%

1 + 1/3

2,5

25%

1/2

Đầu tiên

mười%

1/3

Đầu tiên

mười%

9

mười

100%

2. Sách Giáo dục công dân lớp 6 Đề thi học kì 2 Kết nối kiến ​​thức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn GDCD 6

Trung học phổ thông; Trung học phổ thông Năm học: 2021 – 2022

Họ và tên: …………………… Thời gian: 45 ‘

Lớp 6A… CHỦ ĐỀ CHÍNH THỨC

CHỈ

nhận xét của giáo viên

CHỦ ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM: (1 điểm)

Câu hỏi 1: Đâu là lý do để phân biệt giữa người Việt Nam và người nước ngoài?

A. Luật Quốc tịch Việt Nam.

B. Luật hôn nhân và gia đình.

C. Luật Đất đai.

D. Quyền trẻ em.

câu 2: Trường hợp nào sau đây, theo Luật Quốc tịch Việt Nam? không Trở thành công dân Việt Nam:

A. Con sinh ra có cha là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.

B. Con sinh ra có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam

C. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài và của cha mẹ là người nước ngoài.

D. Con sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, cha là công dân nước ngoài.

Câu hỏi 3: Công việc nào sau đây là công việc? không trung thành với các quyền của trẻ em:

A. Bắt trẻ làm việc quá sức.

B. Dạy một lớp học tình thương cho trẻ em.

C. Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em.

D. Tổ chức việc làm cho trẻ em khó khăn.

Câu 4: Ai là người chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em?

A. Cha mẹ hoặc ông bà.

B. Cha mẹ hoặc người giám hộ.

C. Cha mẹ hoặc ông bà.

D. Cha mẹ hoặc người lớn tuổi.

5. Theo bạn những câu sau đây về công dân là đúng hay sai? (đánh dấu X vay ay ayống liên kết) (1 điểm)

TT

Ý tưởng

Đúng rồi

Sai lầm

Đầu tiên

Quốc tịch là cơ sở để xác định công dân của một quốc gia

hai

Người Việt Nam ra nước ngoài nhập quốc tịch nước ngoài không được coi là công dân Việt Nam.

3

Người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Viện Nam Việt Nam được công nhận là công dân Việt Nam

4

Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước.

6. Điền vào các từ và cụm từ còn thiếu trong ký tự…. Hoàn thiện khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? (1 điểm)

a.Các quyền cơ bản của công dân là (1) ……………………. cơ bản hơn công dân (2) ……………………. và được pháp luật bảo vệ.

b. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là (3) …………., Mà Nhà nước buộc công dân phải thực hiện (4) …………………… theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

MỤC TIÊU: (7 điểm)

Câu hỏi 1: Công dân là gì? Căn cứ để xác định công dân của một quốc gia là gì? 2 con gà trống

câu 2: Bạn có thể cho tôi biết quyền của trẻ em có ý nghĩa như thế nào? Trình bày nhóm quyền sống còn. 2 con gà trống

Câu hỏi 3: Sau khi thông tin về Mr. Hải, đồn cảnh sát Mr. Vợ chồng Nam bị điều tra, bắt giữ vì thường xuyên đánh đập, đánh đập con nuôi tên Tùng. Tòa đã tuyên phạt vợ chồng ông Nam mức án tù về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

a.Nhận xét về cách cư xử của vợ chồng anh Nam. (1 điểm)

b. Theo ông, hành vi vi phạm quyền trẻ em của vợ chồng anh Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (1 điểm)

C. Trách nhiệm của ai trong việc thực hiện các quyền của trẻ em? (1 điểm)

3. Đáp án đề thi học kì 2 môn công dân lớp 6 Kết nối kiến ​​thức.

l Nhiều lựa chọn (1,0 điểm

Kết án

Đầu tiên

hai

3

4

Trả lời

Một

Một

GIẢN DỊ

L / Theo bạn những câu sau đây về công dân là đúng hay sai? (đánh dấu X vay ay ayống liên kết) (1 điểm)

TT

Ý tưởng

Đúng rồi

Sai lầm

Đầu tiên

Quốc tịch là cơ sở để xác định công dân của một quốc gia

X

hai

Người Việt Nam ra nước ngoài nhập quốc tịch nước ngoài không được coi là công dân Việt Nam.

X

3

Người nước ngoài vào làm việc tại Viện Nam Việt Nam được công nhận là công dân Việt Nam

X

4

Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước.

X

III / Điền vào các từ và cụm từ còn thiếu trong. † † Hoàn thiện khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? (1 điểm)

(1) lợi ích (2) được hưởng

(3) việc (4) phải làm

IV / Tự luận (7,0 điểm)

Kết án

Trả lời

Nơi

Đầu tiên

Công dân là người của một quốc gia, có quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Quốc tịch là cơ sở để xác định công dân của một quốc gia, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân của quốc gia đó.

1 điểm

1 điểm

hai

Quyền của trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tập hợp các quyền sống còn là quyền được sống và có những nhu cầu cơ bản để tồn tại, chẳng hạn như được cho ăn và chăm sóc.

1 điểm

1 điểm

3

– Hành vi của vợ chồng anh Nam là vi phạm pháp luật.

– Hành vi của vợ chồng anh Nam bị phạt tù vì xâm phạm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

– Việc thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn

Xem thêm thông tin Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022, bao gồm đề thi có kèm theo cả đáp án và ma trận để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn GDCD lớp 6, bộ sách KNTT và phù hợp với năng lực của học sinh trung học cơ sở. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.
1. Ma trận đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 6
NĂM HỌC: 2021- 2022

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp Vận dụng cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Công dân nước CHXHCN Việt Nam.

Biết xác định công dân một nước.

Biết được khái niệm công dân.

Căn cứ vào quốc tịch để xác định công dân một nước.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

3
1,5
15%

1/2
1
10%

1/2
1
10%

4
3,5
35%

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Biết được thế nào là quyền cơ bản của công dân.

Hiểu được việc làm không đúng với quyền trẻ em.

Hiểu được nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1/2
0,5
5%

1
0,25
2,5%

1/2
0,5
5%

2

1,25

12,5%

Quyền cơ bản của trẻ em.

Biết được nội dung của nhóm quyền sống còn.

Hiểu được ý nghĩa của quyền trẻ em.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1/2
1
10%

1/2
1
10%

1
2
20%

Thực hiện quyền trẻ em.

Biết xác định được ai chịu trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc nuôi dạy trẻ em.

Biết được hành vi của vợ chồng ông Nam là vi phạm quyền trẻ em.

Hiểu được trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em là của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường, xã hội.

Hành vi xâm phạm quyền trẻ em của vợ chồng ông Nam sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1

0,25

2,5%

1/3

1

10%

1/3

1

10%

1/3

1

10%

2

3,25

32,5%

TS câu:
TS điểm:
Tỉ lệ:

4
1,75
17,5%

1+1/2+1/3

3,5

35%

1
0,25
2,5%

1 + 1/3
2,5
25%

1/2
1
10%

1/3

1

10%

9
10
100%

2. Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức
SỞ GD & ĐT…… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN GDCD 6
TRƯỜNG THCS-THPT…… Năm học: 2021 – 2022
Họ và tên: ………………… Thời gian: 45’
Lớp 6A… ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐIỂM

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM: (1 điểm)
Câu 1: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật đất đai.
D. Luật trẻ em.
Câu 2: Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây không trở thành công dân Việt Nam:
A. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.
B. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam
C. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có cha mẹ là người ngoài.
D. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.
Câu 3: Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em:
A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
D. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
Câu 4: Ai là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ chăm sóc nuôi dạy trẻ em?
A. Bố mẹ hoặc ông bà nội.
B. Bố mẹ hoặc người đỡ đầu.
C. Bố mẹ hoặc ông bà noại.
D. Bố mẹ hoặc người lớn tuổi.
5. Theo em ý kiến dưới đây là đúng hay sai về Công dân? (đánh dấu X vào ô trống tương ứng) (1 điểm)

TT

Ý kiến

Đúng

Sai

1

Quốc tịch là căn cứ để xác định Công dân của một nước

2

Người Việt Nam ra nước ngoài nhập quốc tịch nước ngoài rồi thì không gọi là công dân Việt Nam

3

Người nước ngoài sang sinh sống làm việc ở Viện Nam thì được công nhận là công dân Việt Nam

4

Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước

6. Điền từ, cụm tự còn thiếu vào dấu …. để hoàn thiện khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? (1 điểm)
a. Quyền cơ bản của Công dân là những(1)…………………………. cơ bản mà người công dân (2)……………………. và được pháp luật bảo vệ.
b. Nghĩa vụ cơ bản của Công dân là (3)………………… mà Nhà nước bắt buộc Công dân phải (4)…………………… theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân một nước? 2đ
Câu 2: Em hãy nêu ý nghĩa của quyền trẻ em? Trình bày nhóm quyền sống còn. 2đ
Câu 3: Nhận được tin báo của anh Hải, cơ quan công an đã điều tra, bắt giữ vợ chồng ông Nam về hành vi thường xuyên đánh đạp con nuôi là bé Tùng. Tòa án đã xét xử và tuyên phạt tù vợ chồng ông Nam về hành vi hành hạ người khác và hành vi cố ý gây thương tích hoặc gay tổn hại cho sức khỏe của người khác.
a. Nhận xét hành vi của vợ chồng ông Nam. (1 điểm)
b. Theo em, hành vi xâm phạm quyền trẻ em của vợ chồng ông Nam sẽ bị xử lí như thế nào? (1 điểm)
c. Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của ai? (1 điểm)
3. Đáp án đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức
I/ Trắc nghiệm ( 1,0 điểm ).

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

C

A

D

II/ Theo em ý kiến dưới đây là đúng hay sai về Công dân? (đánh dấu X vào ô trống tương ứng) (1 điểm)

TT

Ý kiến

Đúng

Sai

1

Quốc tịch là căn cứ để xác định Công dân của một nước

X

2

Người Việt Nam ra nước ngoài nhập quốc tịch nước ngoài rồi thì không gọi là công dân Việt Nam

X

3

Người nước ngoài sang làm việc ở Viện Nam thì được công nhận là công dân Việt Nam

X

4

Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước

X

III/ Điền từ, cụm tự còn thiếu vào dấu …. để hoàn thiện khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? (1 điểm)
(1) lợi ích (2) được hưởng
(3) những việc (4) thực hiện
IV/ Tự luận ( 7,0 điểm )

Câu

Đáp án

Điểm

1

– Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.
– Quốc tích là căn cứ xác định công dân của một nước, thề hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

1 điểm

1 điểm

2

– Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần.
– Nhóm quyền sống còn là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

1 điểm

1 điểm

3

– Hành vi của vợ chồng ông Nam là vi phạm pháp luật.
– Hành vi của vợ chồng ông Nam bị phạt tù về tội xâm phạm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của chung của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của DTA City

#Đề #thi #học #kì #Giáo #dục #công #dân #lớp #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống #năm #học

  • Tổng hợp: DTA City
  • #Đề #thi #học #kì #Giáo #dục #công #dân #lớp #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống #năm #học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button