Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Nội Dung Bài Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Happy Home giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề rà soát học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội; đề thi gồm 25 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề), đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội:
+ Có 7 quyển sách tham khảo môn Toán và 5 quyển sách tham khảo môn Văn. Có bao lăm cách xếp chúng lên 1 giá sách sao cho các quyển cùng môn luôn ở cạnh nhau.
+ Xét phép thử gieo 1 đồng xu 3 lần liên tục. Biến cố A được miêu tả bởi tập các kết quả A SNN SNS SSN SSS. Kết luận nào dưới đây là sai? A. Biến cố A: “Mặt sấp hiện ra chí ít 1 lần”. B. Biến cố A: “Mặt sấp hiện ra ở lần gieo trước tiên”. C. P(A) < 1. D. P(A) = 1/2.
+ Khẳng định nào sai: A. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó. B. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. C. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
+ Cho 1 đa giác đều có 30 đỉnh. Chọn tình cờ 3 đỉnh của đa giác ấy. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành 1 tam giác nhưng mà có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác đều đã cho.
+ Cho tứ diện ABCD, gọi N là trung điểm của cạnh CD và M thuộc cạnh BC sao cho BC BM 3. Giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (ABD) là? A. Giao điểm của MN và BD. B. Giao điểm của MN và AB. C. Giao điểm của MN và AD. D. Giao điểm của MN và AC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Kim #Liên #Hà #Nội

Happy Home dành cho quý thầy cô và các bạn học trò lớp 11 xin giới thiệu đến độc giả Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội; Đề thi gồm 25 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời kì làm bài của học trò là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo phát đề), đề thi trắc nghiệm. . có câu giải đáp.

5 2021 – 2022 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trích dẫn của trường THPT Kim Liên – Hà Nội:
+ Có 7 đầu sách tham khảo môn Toán và 5 đầu sách tham khảo môn Ngữ văn. Có bao lăm cách xếp sách vào giá để các sách cùng chủ đề luôn ở cạnh nhau?
Xét thí nghiệm ném đồng xu 3 lần liên tục. Sự kiện A SNN SNS SSN Miêu tả kết quả SSS. Điều nào sau đây là sai? A. Sự kiện A: “Người đứng đầu hiện ra chí ít 1 lần.” B. Sự kiện A: “Những người đứng đầu hiện ra trong cuộc thăm dò dân số trước tiên”. C. P (A) <1. D. P (A) = 1/2.
+ Câu nào là nói điêu: A. Vị ngữ biến đường thẳng song song với nó. B. Vị ngữ biến 1 đường thẳng song song hoặc trùng với nó. C. Phép tịnh tiến giữ khoảng cách giữa 2 điểm. D. Phép tịnh tiến khiến cho 1 đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
Cho 1 đa giác đều có 30 đỉnh. Chọn tình cờ 3 đỉnh của đa giác này. Tìm xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành 1 tam giác, trong ấy 1 cạnh nằm đúng 1 cạnh của đa giác đều.
Cho tứ diện đều ABCD +, gọi N là trung điểm cạnh CD và trung điểm cạnh BC BC BM 3. Giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (ABD) là gì? Giao điểm của A. MN và BD. B. Đoạn MN và AB. C. Giao điểm của MN và AD. D. Giao tuyến MN và AC.

Tải xuống tài liệu

.

Xem thêm thông tin Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Happy Home giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề rà soát học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội; đề thi gồm 25 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề), đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội:
+ Có 7 quyển sách tham khảo môn Toán và 5 quyển sách tham khảo môn Văn. Có bao lăm cách xếp chúng lên 1 giá sách sao cho các quyển cùng môn luôn ở cạnh nhau.
+ Xét phép thử gieo 1 đồng xu 3 lần liên tục. Biến cố A được miêu tả bởi tập các kết quả A SNN SNS SSN SSS. Kết luận nào dưới đây là sai? A. Biến cố A: “Mặt sấp hiện ra chí ít 1 lần”. B. Biến cố A: “Mặt sấp hiện ra ở lần gieo trước tiên”. C. P(A) < 1. D. P(A) = 1/2.
+ Khẳng định nào sai: A. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó. B. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. C. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
+ Cho 1 đa giác đều có 30 đỉnh. Chọn tình cờ 3 đỉnh của đa giác ấy. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành 1 tam giác nhưng mà có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác đều đã cho.
+ Cho tứ diện ABCD, gọi N là trung điểm của cạnh CD và M thuộc cạnh BC sao cho BC BM 3. Giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (ABD) là? A. Giao điểm của MN và BD. B. Giao điểm của MN và AB. C. Giao điểm của MN và AD. D. Giao điểm của MN và AC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Kim #Liên #Hà #Nội

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Kim #Liên #Hà #Nội

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button