Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Nội Dung Bài Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Đề giữa kỳ 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Đề giữa kỳ 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa dành cho học trò các lớp 10 ko chuyên Toán, đề gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm (06 điểm) và 03 câu tự luận (04 điểm), thời kì làm bài 90 phút.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #giữa #kỳ #Toán #5 #trường #chuyên #Lê #Quý #Đôn #Khánh #Hòa

Đề thi Trung cấp 1 môn Toán lớp 10 5 học 2021 – 2022 trường Chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa dành cho học trò lớp 10 môn Toán, gồm 03 trang trắc nghiệm với 30 câu hỏi (06 điểm) và 03 câu viết (04 điểm). . ), Thời gian cho cả 90 phút.Tải xuống tài liệu

.

Xem thêm thông tin Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Đề giữa kỳ 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Đề giữa kỳ 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa dành cho học trò các lớp 10 ko chuyên Toán, đề gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm (06 điểm) và 03 câu tự luận (04 điểm), thời kì làm bài 90 phút.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #giữa #kỳ #Toán #5 #trường #chuyên #Lê #Quý #Đôn #Khánh #Hòa

#Đề #giữa #kỳ #Toán #5 #trường #chuyên #Lê #Quý #Đôn #Khánh #Hòa

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button